Binaarne valik ilma hoiuta.

Meie plaanid selle väljaande jaoks olid rääkida sellest, kuidas ja kus saate seda tööriista kasutada, nii et isegi täiesti algajad saaksid aru, kuhu minna, kuid pärast selle tulemusel tehtud ülevaate ülevaadet kaaluti teabe paremaks assimileerimiseks väljaanne artiklite reaks. Paralleelsus süntaktiline paralleelsus kreeka keeles - kõrvuti minnes on identne või sarnane teksti külgnevate osade konstruktsioon: külgnevad laused, värsiread, stroofid, mis omavahel seotuna loovad ühe pildi: Ma vaatan hirmuga tulevikku, Ma vaatan minevikku igatsusega Solouhhin Allapoole suunatud gradatsiooni kasutatakse harvemini ja see aitab tavaliselt suurendada teksti semantilist sisu ja luua pilte: Ta tõi surelikku tõrva Jah, närtsinud lehtedega oks. Pange tähele: need on tööriistad, mida peate kõige sagedamini ülesandest 22 leidma! Parem siis võistleb Antonüümid võivad olla kontekstuaalsed, see tähendab, et neist saavad antonüümid ainult selles kontekstis.

Nagu liblikakarjas Uimasusega lendab tähele. Yesenin 3. Metafoor kreeka keeles - ülekanne on sõna või väljend, mida kasutatakse kujundlikus tähenduses, mis põhineb mingil põhjusel kahe objekti või nähtuse sarnasusel.

Erinevalt võrdlusest, kus on antud nii võrreldav kui ka võrreldav, sisaldab metafoor ainult teist, mis loob kompaktse ja fantaasiarikka sõna kasutamise. Metafoor võib põhineda objektide sarnasusel kuju, värvi, mahu, otstarbe, aistingute jms osas: tähtede juga, tähelaviin, tulesein, leina kuristik, luulepärl, armastuse säde jne.

Kõik metafoorid jagunevad kahte rühma: 1 ühine keel "kustutatud" : kuldsed käed, torm veeklaasis, mäed liikumiseks, hingenöörid, armastus on välja surnud; 2 kunstiline üksikautori, poeetiline : Ja tähti summutab teemantlik aukartus Koidu valutavas külmas M. Voloshin ; Tühi taevas läbipaistev klaas A. Ahmatova ; Ja sinised silmad, põhjatu Õis kaugel kaldal.

Blok Metafoor pole mitte ainult üksik: see võib tekstis areneda, moodustades terved kujundlike väljendite ahelad, paljudel juhtudel võib see hõlmata justkui kogu teksti. See on detailne, keeruline metafoor, lahutamatu kunstiline pilt. Inkarnatsioon on omamoodi metafoor, mis põhineb elusolendi märkide ülekandmisel loodusnähtustele, objektidele ja mõistetele. Kõige sagedamini kasutatakse personifikatsiooni Parim kruptograafiline munt kirjeldamisel: Läbi uniste orgude veeredes heidavad unised udud pikali ja kaugusesse on kadunud ainult hobuse jala Sounding.

Binaarne valik ilma hoiuta

Sügispäev läks välja, muutus kahvatuks, veeretas lõhnavaid lehti, Nad maitsevad unenägudeta und Poolenärtsinud lilled. Lermontov 5. Metonüümia tõlkes kreeka keelest - ümbernimetamine on nime ülekandmine ühelt subjektilt teisele, lähtudes nende külgnevusest.

Adjacency võib olla ühenduse ilming: - sisu ja sisaldava vahel: sõin kolm taldrikut I. Puškin ; - tegevuse ja tööriista vahel: nende külad ja põllud vägivaldse haarangu jaoks määrasid ta mõõkade ja tulekahjude juurde A.

Binaarne valik ilma hoiuta ; - eseme ja materjali vahel, millest ese on valmistatud :. Gribojedov ; - paiga ja selle koha inimeste vahel: Linn oli lärmakas, lipud Option Trade Inc., lilletüdrukute kaussidest kukkusid märjad roosid.

Olesha 6. Sinekdokha kreeka keeles - korrelatsioon on omamoodi metonüümia, mis põhineb tähenduse ülekandmisel ühelt nähtuselt teisele, tuginedes Binaarne valik ilma hoiuta omavahelisele kvantitatiivsele suhtele. Kõige sagedamini toimub ülekanne: - vähemast enamani: lind ei lenda tema juurde ega tule ka tiigrit. Puškin ; - osast tervikuni: habe, miks te kõik vaikite? Tšehhov 7.

Perifraas ehk parafraas kreeka keeles - kirjeldav väljend on käive, mida kasutatakse mis tahes sõna või fraasi asemel. Näiteks salmis Peterburi A. Puškin - "Peetruse looming", "Täisöömaade ilu ja ime", "Petrovi linn"; AA Blok MI Tsvetajeva salmides - "etteheiteideta rüütel", "sinisilmne lumelaulja", "lumeluik", "minu hinge kõikvõimas". Hüperbool kreeka keeles asuvas sõidureas - liialdus on kujundlik väljend, mis sisaldab objekti, nähtuse, tegevuse mis tahes märgi liialdatud liialdust: Dnepri keskele lendab haruldane lind N.

Gogol Ja samal hetkel kullereid, kullereid, kullereid tänavatel. Litota kreeka keeles asuvas sõidureas - väiksus, mõõdukus on kujundlik väljend, mis sisaldab objekti, nähtuse, tegevuse mis tahes märgi liigset alahindamist: kui pisikesed lehmad!

Binaarne valik ilma hoiuta

Seal on, eks, nõelapead vähem. Krilov Ja marssib tähtsalt, kaunilt rahulikus olekus, hobust juhib valjadest talupoeg Suurtes saabastes, lambanahast kasukas, suurtes labakindades. Nekrasov Iroonia tõlkes kreeka keelest - teesklus on sõna või väite kasutamine otseses tähenduses vastupidises tähenduses.

Building Apps for Mobile, Gaming, IoT, and more using AWS DynamoDB by Rick Houlihan

Iroonia on omamoodi allegooria, kus väliselt positiivse hinnangu taha on peidetud mõnitamist: Jagage, tark, kas olete petlik, pea? Krilov Ülesanded näitavad mõnikord, et see on leksikaalne tööriist. Tavaliselt on ülesande 24 ülevaates toodud leksikaalsete vahendite näide sulgudes kas ühes sõnas või fraasis, milles üks sõnadest on kursiivis. Pange tähele: need on tööriistad, mida peate kõige sagedamini ülesandest 22 leidma! Sünonüümid, see tähendab ühe kõneosa sõnad, mis erinevad heli poolest, kuid on samad või sarnased leksikaalses tähenduses ja erinevad üksteisest kas tähendusvarjude või stiililise värvuse poolest vaprad - vaprad, jooksevad - tormavad, silmad neutraalsed.

Sünonüümid võivad olla kontekstuaalsed.

Antonüümidel, st sama kõneosa sõnadel, mille tähendus on vastupidine tõde on vale, hea on kuri, vastik on suurepäraneon ka suured väljendusvõimed. Antonüümid võivad olla kontekstuaalsed, see tähendab, et neist saavad antonüümid ainult selles kontekstis. Valed võivad olla head või halvad, Kaastundlik või halastamatu, Valed võivad olla kavalad ja kohmakad, Diskreetne ja hoolimatu, Rõõmustav ja sünge.

Frazeologismid kui keelelise väljendusrikkuse vahend Fraasoloogilised üksused fraseoloogilised väljendid, idioomidsee tähendab valmis kujul taasesitatud fraasid ja laused, milles terviklik tähendus domineerib nende koostisosade väärtustes ega ole selliste tähenduste lihtne summa segadusse sattumiseks, seitsmendas taevas viibimiseks, ebakõla õunon suurepärased väljendusvõimed.

Fraseoloogiliste üksuste ekspressiivsuse määravad: 1 nende erksad kujutised, sealhulgas mütoloogilised kass nuttis nagu orav rattas, Ariadne niit, Damoklese mõõk, Achilleuse kann ; 2 paljude neist omistamine: a kategooriale kõrge kõrbes nuttev hääl, vajub unustusse või langetatud kõnekeelne, kõnekeelne: nagu kala vees, ei une ega vaimu, ninapidi juhtiv, kaela seebistav, kõrvu riputav kategooria; b positiivse emotsionaalse-ekspressiivse värvusega poe silmaõuna - kaubandus.

Binaarne valik ilma hoiuta

Kõne põhikujude hulka kuuluvad: retooriline küsimus, retooriline hüüatus, retooriline pöördumine, kordamine, süntaktiline paralleelsus, mitmeliitiline, mitteliituv, ellips, inversioon, parsellatsioon, antitees, gradatsioon, oksümoroon.

Erinevalt leksikaalsetest vahenditest on see lause või mitme lause tase.

Märkus: omistustel puudub selge määratlusvorming, mis näitab neid vahendeid: neid nimetatakse süntaktilisteks vahenditeks ja tehnikaks ning lihtsalt väljendusvahendiks ja jooniseks. Ülesandes 24 tähistab kõnekuju sulgudes antud lause number. Retooriline küsimus on näitaja, mis sisaldab küsimuse vormis väidet. Retooriline küsimus ei vaja vastust, seda kasutatakse emotsionaalsuse, kõne väljenduslikkuse suurendamiseks, lugeja tähelepanu juhtimiseks konkreetsele nähtusele: Miks ta andis oma käe tähtsusetutele laimajatele, Miks ta uskus valesid sõnu ja paitusi, Ta Binaarne valik ilma hoiuta noorest peast inimesi?.

Lermontov ; Retooriline hüüatus on näitaja, mis sisaldab lauset hüüatuse kujul. Retoorilised hüüatused suurendavad teatavate tunnete väljendumist sõnumis; need erinevad tavaliselt mitte ainult erilise emotsionaalsuse, vaid ka pidulikkuse ja meeleolu poolest: See oli meie aastate hommikul - oo õnn! Oh metsa! Oo värske kaseviin.

Kurb sulerohi on

Tolstoi ; Paraku! Lermontov Retooriline külgetõmme on stiilifiguur, mis koosneb rõhutatud pöördumisest kellegi või millegi poole, et suurendada kõne väljendusrikkust. See ei tähenda mitte niivõrd kõne adressaadi nimetamist, vaid suhtumise väljendamist tekstis öeldu suhtes. Retoorilised pöördumised võivad tekitada pidulikkust ja kõnepaatust, väljendada rõõmu, kahetsust ning muid meeleolu ja emotsionaalse seisundi toone: Minu sõbrad! Meie liit on imeline. Ta, nagu hing, on peatamatu ja Binaarne valik ilma hoiuta A.

Puškin ; Oh, sügav öö! Oh külma sügist! Balmont Kordamine positsiooniline-leksikaalne kordus, leksikaalne kordus on stiililine kujund, mis koosneb lause sõnalauseosa või terve lause, mitme lause, stroofi mis tahes liikme kordamisest, et neile erilist tähelepanu pöörata.

Binaarne valik ilma hoiuta

Korduse tüübid on anafoor, epifoor ja pikap. Anaphora kreeka keeles - tõus, tõus või Binaarne valik ilma hoiuta on sõna või sõnarühma kordus ridade, stroofide või lausete alguses: Hägune pärastlõuna hingab laisalt, Ja taevas ja puhas Pilved sulavad laisalt F. Tjutšev ; Epifoor kreeka keelest tõlkes - liitmine, perioodi viimane lause on sõnade või sõnarühma kordus ridade, stroofide või lausete lõpus: Kuigi inimene pole igavene, See, mis on igavene, on inimlik. Mis on päev või vanus Enne seda on lõpmatu?

Binaarne valik ilma hoiuta

See, mis on igavene, on inimlik A. Fet ; Nad said pätsi kerget leiba - rõõmu! Täna on film klubis hea - rõõm! Paustovski kaheköiteline trükk toodi raamatupoodi - rõõm! Solženitsõn Korjamine on kõnesegmendi lause, poeetiline rida kordus sellele järgneva vastava kõnesektsiooni alguses: Ta kukkus külmale lumele, Külmal lumel nagu mänd, Nagu mänd niiskes metsas M. Paralleelsus süntaktiline paralleelsus kreeka keeles - kõrvuti minnes on identne või sarnane teksti külgnevate osade konstruktsioon: külgnevad laused, värsiread, stroofid, mis omavahel seotuna loovad ühe pildi: Ma vaatan hirmuga tulevikku, Ma vaatan minevikku igatsusega Lermontov ; Ma olin su helin, Aga sa ei tahtnud lilli, Ja te ei kuulnud sõnu?

Balmont Kasutades sageli antiteesi: mida ta kaugest riigist otsib? Mida ta oma kodumaal viskas? Lermontov ; Mitte riik äri jaoks, vaid äri riigi jaoks ajalehest.

Inversioon kreeka keeles - permutatsioon, ümberminek on lause tavapärase sõnade järjekorra muutmine, et rõhutada teksti mis tahes elemendi sõna, lause semantilist tähendust, anda fraasile eriline stiililine värv: pidulik, kõrge kõla või vastupidi, kõnekeelsed, mõnevõrra vähendatud omadused.

Järgmisi kombinatsioone peetakse vene keeles pööratuks: - kokkulepitud määratlus tuleb määratletud sõna järele: istun trellide taga niiskes kongis M. Lermontov ; Kuid mööda seda merd ei jooksnud paisutust; umbne õhk ei voolanud: oli äike äike IS Turgenev ; - nimisõnadega väljendatud täiendused ja asjaolud seisavad sõna ees, millega need on seotud: Tunnid monotoonne lahing monotoonne kell lööb ; Parcellation prantsuse keelde tõlgituna - osake on stiililine seade, mis seisneb lause ühe süntaktilise struktuuri lagundamises mitmeks intonatsiooniliseks ja semantiliseks üksuseks - fraasiks.

Lause kohas võib kasutada punkti, hüüu- ja küsimärke, ellipsi. Hommikul helge nagu lahas. Jalaväerügement sai lüüa.

Ebavõrdses lahingus R. Roždestvenski ; Miks keegi ei nördinud? Haridus ja tervishoid! Tähtsamad ühiskonnaelu sfäärid! Selles dokumendis pole üldse mainitud ajalehtedest ; Riik peab meeles pidama peamist asja: selle kodanikud pole üksikisikud. Ja inimesed. Ajalehtedelt Liitumatus ja mitmeliitiline on süntaktilised kujundid, mis põhinevad tahtlikul väljajätmisel või vastupidi, liitude teadlikul kordamisel.

Esimesel juhul, kui sidesõnad välja jätta, muutub kõne tihendatud, kompaktseks, dünaamiliseks. Siin kujutatud toimingud ja sündmused arenevad kiiresti, koheselt lahti ja asendavad üksteist: Rootslane, venelane - torkab, hakkib, lõikab.

Binaarne valik ilma hoiuta

Trummilöök, klõpsud, lihvimine. Püsside äike, klähin, naaber, ägamine, Ja surm ja kurat igast küljest. Puškin Mitme liidu korral vastupidi kõne aeglustub, pausid ja korduv liit tõstavad esile sõnu, rõhutades nende semantilist tähendust: Aga lapselaps ja lapselapselapsed ja lapselapselapsed Kasva minus samal ajal, kui ma ise kasvan.

Antokolsky Periood - pikk, polünoomne lause või väga tavaline lihtlause, mida eristab terviklikkus, teema ühtsus ja intonatsiooniline kaheks osaks jagunemine.