Jaga valikuvoimalused

Muud võimalused Euroopa Kohus on otsustanud, et Ühendkuningriigil on seaduslik õigus artikli 50 protsess ühepoolselt peatada, et Brexit tühistada ilma Euroopa Liidu ülejäänud 27 liikmesriigi luba küsimata. Algaval nädalal avab uksed Euroopa üks olulisemaid autonäitusi Genfis, kus turvalisuse teema samuti fookuses. Tuleb langetada uus seadusandlik otsus referendumi korraldamiseks ja kindlaks määrata reeglid, näiteks see, kellel lubatakse hääletada. Ka see võiks viia peaministri või valitsuse vahetumiseni.

Ühtlasi ei soosita laiemat ühiskondlikku debatti, pigem summutatakse see võimalikult sügavale kas loosungiga või dogmaga.

Jaga valikuvoimalused

Minu meelest on selle üheks põhjuseks juurdunud arusaam, et olemas on universaalne tõde. Leides selle tõe, saavad ka probleemid lahenduse ja eesmärgid püstituse.

Selline eeldus omakorda tähendab, et valikuid ei ole — Jaga valikuvoimalused üks kindel ja universaalne tõde.

Jaga valikuvoimalused

Kuna valikuid ei ole, siis ei ole tarvis ka laiemat arutelu, ühiskondlikku debatti. See surnud ring tuleb murda.

Jaga valikuvoimalused

Sest just valikud tagavad nii paindlikkuse kui ka jätkusuutlikkuse. Seevastu arusaam universaalsest tõest on jäik ja paindumatu ning pärsib kohanemist.

实力叫板CHR 大众T ROC探歌优缺点评

Valikute tekkimise eelduseks on lahtiütlemine universaalsetest tõdedest sisult dogmadest ja diskussiooni soosimine ühiskonnas, eriti eliidis. Lihtsustatult on näiteks valida, kas toetada ettevõtjat või tarbijat. Esimese eeldus on, et ettevõtja teab, mida tarbija soovib.

Jaga valikuvoimalused

Teise eeldus, et tarbija vajadused peaks määrama ettevõtja arengusuunad. Või kas maksustada sotsiaalmaksuga ettevõtet või pigem töövõtjat.

Mis saab aga edasi? Kui parlament hääletab umbusalduse avaldamise poolt, algab päevane ooteperiood.

Esimese eelduseks on, et riik on targem ja tulemuseks, et inimene ei taju vahetut vastutust ei enda ega ümbritseva ees. Teise eelduseks, et inimene on targem ja tulemuseks, et ta teeb teadlike otsuseid.

Jaga valikuvoimalused

Erinevate teemades ja ajajärkudes võivad valikud osutuda erinevateks. Kuid vaid eeldusel, et valikuid on.

Jaga valikuvoimalused

Jaga lugu:.