Kauplemispoliitika infosusteem TPIS

See on konkreetse inimeses veebis tegutsemise tulemusel tekkiv jälg üles laetud fotod, tekstid, foorumi- ja sotsiaalmeediapostitused jne. Otsingumootorid Kuna info ja sisu, mis puudutab meid saab olla loodud ka teiste veebikasutajate poolt, siis otsingumootorite abil on võimalik saada aru, kui palju ja millist infot sinu kohta avalikult leitav on - mida teised inimesed sinu kohta veebis teada võivad saada.

Kui juriidiline ja nt kultuuriline identiteet on tüüpiliselt püsivad, siis virtuaalne identiteet sh nende hulk muutub pidevalt, sest loome ja kujundame neid iga päev. Digitaalse identiteedi omadused Andmed - sealhulgas meie online identiteeti markeerivad isikuandmed on täna laialt kasutuses ning seetõttu väga väärtuslik ressurss.

Reeglina koguneb see ressurss teenusepakkujate kätte ning on rakendatud eelkõige nende äriliste eesmärkide täitmise eesmärgil.

EUR-Lex Access to European Union law

See tähendab, et ka meie digitaalne identiteet sõltub teenusepakkuja ärivalikutest. Meie digitaalset identiteeti kujundavad andmed saab päritolu põhjal jagada kolmeks. Andmed, mis me ise oleme enda kohta välja andnud nime, elu- või asukohaandmeid, kontaktinfo ; Käitumuslikud andmed meie loodud ja tarbitud multimeedia; külastatud veebilehed; isiklikud postitused; Parimad ostukeskjad ja saadud kommentaarid ja hinnanguid jne ; Tuletatud andmed teenusepakkuja poolt kasutaja käitumise ja tausta põhjal tehtud järeldused, millega reeglina püütakse ennustada kasutaja tulevikukäitumist.

Enamikes digikeskkondades on keskkonna looja otsustada, missuguste tunnuste kaudu kasutajad ennast määratleda saavad.

Nende piirangute raames võib kasutajal olla mõningane otsustusulatus, mida ja mil määral ta soovib endast teada anda näiteks soo või rassi täpsustamineKauplemispoliitika infosusteem TPIS reeglina ka vabadus anda väärinformatsiooni nt märkides tõelisest erineva vanuse.

Üldiselt on reegel, et mida vähem infot sa enda kohta jagad, seda turvalisemalt saad ennast sotsiaalmeedias tunda. Teiselt poolt ei tekita anonüümsed kontod usaldust ning juhul kui eesmärgiks on näiteks isikliku või professionaalse brändi üles ehitamine, siis on usalduse saavutamiseks vaja jagada enda kohta ka detailset infot.

Kauplemispoliitika infosusteem TPIS

Kuna digitaalset identiteeti kujundavad tegevused hõlmavad tihti mingit vahendamisprotsessi näiteks kirjutan ja postitan midagivõib neis avalduda vähem impulsiivseid omadusi ja rohkem teadlikult kujundatud jooni. Asünkroonse suhtluse korral on võimalik enne vastamist näiteks oma teadmisi laiendada või otsida infot, missugune seisukoht on teisele suhtluspoolele kõige meeldivam. Digitaalseid identiteete saab samaaegselt olla mitu: näiteks ühed sõprade ja lähedastega suhtlemiseks ning teised agressiivsuse välja elamiseks.

Kauplemispoliitika infosusteem TPIS

Mõistlik on neist ülevaadet omada, eriti aeg-ajalt üle vaadata, ega veeb sinust aegunud kuvandit ei loo. Oma online identiteedi kujundamisele on mõistlik pidevalt tähelepanu pöörata - vähemalt samaväärselt nagu kanname hoolt oma traditsioonilise identiteedi ja kuvandi eest.

Tõenäoliselt sõltub selle soovituse järgimine konkreetse inimese tegevusalast ja eesmärkidest. Seda on võimalik teha mitmel moel - nii enda kohta juba jagatud infot toimetades ja piirates, uut infot lisades ja end läbivalt ühtmoodi presenteerides.

Identiteet, suhtlemine ja koostöö

Digitaalse identiteedi kujundamine Digitaalse identiteedi loomine on mitmekülgne protsess, milles osaleb mitmeid osapooli, sh inimene ise. Iga meie samm ja tegevus internetis täiendab ja muudab meie digitaalset identiteeti mistõttu on selle kujundamiseks praktiline kaardistada kõik, mis sinu kohta veebist leitav.

See on konkreetse inimeses veebis tegutsemise tulemusel tekkiv jälg üles laetud fotod, tekstid, foorumi- ja sotsiaalmeediapostitused jne. Aktiivne jälg on sinu enda tekitatud, passiivse jälje tekitavad sinu kohta aga teised - pereliikmed, sõbrad, kollegid, naabrid ja kõikvõimalikud asutused ja organisatsioonid.

Kõigi oma digitaalsete jälgede korrastamine on suur töö, ent seda saab alustada väikeselt, pühendades näiteks regulaarselt minutit mõne konkreetse keskkonna läbi uurimiseks.

Kui kaalud mõnes keskkonnas konto sulgemist või kustutamist, tasub arvesse võtta järgmist: Kas sul võib seda hiljem vaja minna? Ka need keskkonnad, mida sa regulaarselt ei kasuta, väärivad näiteks tugevamat salasõna. Kas see on seotud mõne teise veebilehe või rakendusega?

EUR-Lex - - EN - EUR-Lex

Näiteks paljudes keskkondades sisselogimiseks kasutatud konto Nt Facebook või Google kustutamine tekitab arusaadavalt probleeme. Uuri enne kustutamist oma kontoseadeid, tuvastamaks seoseid, millest sa teadlik ei ole. Missugused on sinu õigused? Euroopa Liidu kodanikuna on sul teoreetiliselt õigused küsida enda andmete koopiat ning kustutamist Sotsiaalmeediakontod ja -kogukonnad Üks esimestest sammudest oma digitaalse identiteedi korrastamisel, võiks olla oma sotsiaalmeedia kontode sätete kontrollimine: kes, kuidas ja mida sinust nende kanalite kaudu teada saavad?

See võimaldab kiiret ja vahetut suhtlemist kolleegide ja erialaekspertidega ning olla oma valdkonnas paremini nähtav. Sisu, mida oma sotsiaalmeediakanalites jagad - näiteks erialaselt kompetentne teave, arvamused, retsensioonid ja kogemused - mõjutab sinu professionaalset ja isiklikku usalduskrediiti.

A peek into our digital future: Estonia's e-Residency program - Kristjan Kuurme - TEDxMidAtlantic

See on oluline täiteks tööle kandideerides - suur osa tööandjatest uurivad kandidaatide sotsiaalmeediaprofiile ning muud veebis leiduvat informatsiooni. Otsingumootorid Kuna info ja sisu, mis puudutab meid saab olla loodud ka teiste veebikasutajate poolt, siis otsingumootorite abil on võimalik saada aru, kui palju ja millist infot sinu kohta avalikult leitav on - mida teised inimesed sinu kohta veebis teada võivad saada.

Parimate otsingutulemuste saamiseks proovi oma nime otsida erinevat pidi, sh täiendades otsingust erinevaid märksõnadega nagu elukoht või organisatsioon, kus sa töötad.

Selleks, et näha, missugune sa teistele paistad, võiksid otsingu tegemiseks kasutatud brauseris kõigist e-posti ja sotsiaalmeedia kontodest välja logida ning kustutada veebiajaloo ja küpsised. Enda kohta käiva infoga pidevalt kursis olemiseks saad seadistada teavitamissüsteemi Google alertsmis annab teada, kui internetist leitakse sinu kohta uut informatsiooni. Teavituste seadistamisel tuleb kasutada sõnu, mille otsingumootoris kasutamisel tuleb viide otsitavale objektile nt.

Personaalne veebiaadress saab olla parimaks aadressiks sinu isikliku kodulehe, blogi vms sulle erineval moel kasuliku jaoks.

Veebisõnastik

Registri eesmärk on tagada kasvuhoonegaaside heitkoguste kulutõhusaks vähendamiseks loodud ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ELi HKS alusel väljaantud lubatud heitkoguseühikute LHÜ täpne arvestus. See on maailma esimene suurim süsinikuturg ja on seda endiselt. ELi HKS rajaneb piiramise ja kauplemise põhimõttel. Kehtestatakse ülemmäär, millega piiratakse süsteemi kuuluvate rajatiste poolt atmosfääri paisatavate teatavate kasvuhoonegaaside koguhulka.

Kauplemispoliitika infosusteem TPIS

Ülemmäära vähendatakse aja jooksul, et tagada heitkoguste summaarne vähenemine. Ülemmäära piires saavad või ostavad ettevõtjad saastekvoote, millega nad saavad vastavalt vajadusele omavahel kaubelda.

Kauplemispoliitika infosusteem TPIS

Lisaks saavad nad piiratud koguses osta kogu maailmas heitkoguste vähendamise projektidega kogutud rahvusvahelisi heitkoguste krediite. Olemasolevate saastekvootide koguarvu piiramine tagab nende väärtuse. Iga aasta aprilli lõpuks tagastavad ELi HKSiga hõlmatud käitised ja õhusõiduki käitajad piisavalt LHÜsid, et katta kogu nende eelmise aasta heitkogused, vastasel juhul võib trahv olla suur. Kui ettevõtja vähendab oma heiteid, võib ta varukvoote hoida oma tulevaste vajaduste katmiseks või müüa need teisele ettevõtjale, kellele LHÜsid napib.