Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem

Humovskoye jäätis oli alati populaarne. Geograafia Tšiili Tšiili asub Lõuna-Ameerika edelaosas. Taimne kate on mõõduka tüübi paks mets Lõuna pöökide notofaguri , okas- ja laurelite paks metsaga hästi arenenud põõsa alumissügavusega.

Viimaseni "mitte sirutades kätt" ja samal ajal ei vajata enam samal määral kui varem, astus töötav talurahvas ühiskondlikus hoolduses era-kollektiivse, ühistulise põllumajanduse teele. Esialgu tehti koostööd XVIII-XIX sajandi vahetusel, et kaitsta tarbijaid ja väiketootjaid liigkasuvõtjate, vahendajate, edasimüüjate ja suurkapitali eest.

Arengumäära poolest olid Järgmised andmed võimaldavad meil seda hinnata: 1. Stolypini reform hõlmas 12 miljonit inimest, kellest ainult 5,1 miljonit inimest läksid taludesse ja kärpisid. Miks eelistasid talupojad enamasti ühistu juhtimisvorme, mitte Stolypini reformi? Ilmselt oli koostöö rohkem kooskõlas talupoegade majanduse majandusliku ja sotsiaalse süsteemi sisuga.

Täna on vaja luua sellised tingimused, et talupoeg saaks valida sellise põlluharimisvormi, mis oleks kõige kooskõlas tema psühholoogia ja võimete, tootmise efektiivsusega. See vorm on mõeldud põllumajanduskoostööks, mis on sündinud elust enesest põllumajandustootjate huvides. Seetõttu on vaja arendada põllumajanduskoostööd tõhusa turustruktuuri näol koos vastastikku kasulike majandussuhete mehhanismiga kõigi koostöös osalejate ja ennekõike põllumajandustootjate huvides.

Ühistuliikumine põhines ühel tööjõu omandil, kus sotsialiseeriti ainult neid eramajanduse aspekte, mis kasumlikult viidi majanduslikust või sotsiaalsest vaatenurgast.

Milliste talurahva majanduse aspektidega oli soovitav Tšajanov, kes jagas talupoegade majapidamise kogu organisatsiooni- ja majanduskava komponentideks - protsessid, mis on seotud mullaharimise, külvamise, põllukultuuride kasvatamise, põllukultuuride vedamise, lehmade imetamise, kariloomade söötmise, põllumajandusliku tooraine töötlemise, toodete müümise, laenude jms.

Sellest talurahva majanduse organisatsioonilise plaani elementide loendist ei saanud teha koostööd kõigiga, vaid ainult nendega, kelle edasine areng muutus antud piirkonna individuaalses majanduses kahjumlikuks. Selle tulemusena korraldati masinate ja tööriistade kollektiivne kasutamine põllumajanduslikuks tööks, tekkisid kontrollveisekasvatusliidud, ühistu või ja juustu valmistamise, köögiviljade kuivatamise ja tärklise tootmise rajatised.

Kuid kauba-raha tehingutega seotud majandusprotsesside kategooria, mille alusel ostupartnerlused, tarbimisühiskonnad, krediidi- ja Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem ning laenupartnerlused osutusid ühistutele eriti reageerivaks.

Kõik need ühistu alusel korraldatud protsessid ei kaotanud sidet peamise individuaalse majandusega, mis jäi kõigi talupoegade koostöö tüüpide ja vormide jaoks põhiliseks. See kehtestati neile põllumajanduse täieliku kollektiviseerimise käigus aastatel — Need on kohustuslikud kõikidele ICA-sse kaasatud ühistuorganisatsioonidele ja jaotuvad järgmiselt: avatud liikmesus koos tasuta sisenemise ja sealt lahkumisega; demokraatlik valitsemine koos valikulisuse, vastutuse, perioodilise rotatsiooniga; rangelt piiratud protsent aktsiakapitali kogunemisest; aktiivne koostöö teiste ühistutega kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Nad viisid kolhoosidest ja sovhoosidest ära seadmed, materjalid, inimesed, rahalised vahendid. Siis need ettevõtted isoleerusid, iseseisvusid, pääsesid oma asutuste mõjust välja ja hakkasid neid ekspluateerima.

Praegu on koostöö kõige massilisem majandusorganisatsioon. Tarbijakoostöö - aktsionäride, nende ühenduste vabatahtlike ettevõtete kogum, mis tegutseb põhikirja alusel, et rahuldada nende vajadusi kaupade ja teenuste järele rahaliste ja muude oluliste sissemaksete arvelt.

Tarbimisühiskondade aktsionärid võivad olla: aastased kodanikud, talupojad, talud, ühistud ning muud ettevõtted ja organisatsioonid. Tarbijate koostöö aktsionäride huvides viib läbi hankeid, kaubandust, tootmist, vahendamist ja muid seadusega keelamata tegevusi, aitab kaasa sotsiaalse infrastruktuuri arendamisele, viib läbi heategevustegevust, osaleb rahvusvahelises ühistuliikumises Tööstuskoostöö - vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele vabatahtlik kodanike ühendus liikmelisuse alusel ühiseks tööstus- ja muuks majandustegevuseks, mis põhineb nende isiklikul tööl ja muul osalemisel ning selle liikmete osalejate kinnisvaraosade ühendamisel.

Tööstuskoostöö on üks välismajandussuhete vorme ja seda iseloomustab asjaolu, et koostööd teinud toodete ühikud ja osad on valmistatud vastavalt klientide ülesannetele ja tehnilistele nõuetele ning väliskaubanduslepingud selliste toodete tootmiseks ja tarnimiseks on lepingulist laadi.

  • Voimaluse napunaited hindi jaoks
  • Maa pindala: ,9 tuhat ruutmeetrit.
  • Jaga voimalusi ja boonuseid

Lepingute sõlmimisele võib eelneda lepingute sõlmimine, mis määratlevad pikaajalise koostöö tingimused. Need lepingud võivad sätestada struktuuride, masinate ja seadmete väljatöötamise, ühistute ja nende osade tootmise ja tarnimise tingimused vastavalt klientide tehnilisele dokumentatsioonile või üleantud näidistele.

Tarnijad saavad ühistu tooteid valmistada klientide või enda materjalidest, samas kui tarnijad vastutavad kasutatud materjalide kvaliteedi, samuti lepingu aja ja kvaliteedi eest.

Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem

Tööstusorganisatsioonid saavad algatada sektorisisese ja sektoritevahelise tööstuskoostöö rakendamist. Vajaduse määrab riigi majanduse üleminek haldusstruktuurilt turule, millega kaasnevad varem põllumajandusettevõtete vaheliste sidemete purunemine, väikesemahulise põllumajandussektori areng, hindade tasakaalustamatus, eramonopolide mõju suurenemine jne.

Samal ajal ei mõista maaühistute liikumise olemust isegi selle osalejad piisavalt ning kaasaegsed teadlaste koostöövaldkonna tööd on pigem ühistuideoloogia kui ühistuteooria.

Põllumajandustootjate koostöövajaduse peamised põhjused on järgmised: tootmise kõrge kapitali- ja materjalitarbimine, mis nõuab suuri investeeringuid; majanduse tõhusaks toimimiseks vajalikud piiratud omavahendid; võimalus laieneda tänu koostööle toodangu suuruses ja selle efektiivsuse suurendamisele; hooajalisus tootmisressursside kasutamisel ja põllumajandustoodete vastuvõtmisel; vähearenenud turu infrastruktuur.

Seega võimaldab põllumajandustootjate koostöö meil vastu pidada ebasoodsatele turutingimustele ja lahendada põllumajanduse majandusliku efektiivsuse suurendamise probleeme. Vajadus nende järele on ilmne. Parim binaarne kauplemise bot on varade tootlus süstemaatiliselt vähenenud, omafinantseeringu allikaid on vähe ja tööjõu motivatsioon on langenud.

Kuluarvestuse ja rendipõhimõtete kasutuselevõtt ei suutnud muuta tootmissuhete muutumise probleemi radikaalselt ja tagada sotsiaaltöö efektiivsuse tõus. Ei andnud soovitud tulemusi ja meetmeid tootmise tehniliseks ümbervarustamiseks, kõrgtehnoloogiate kasutuselevõtuks. Suurte maavarade ja piisavalt arenenud infrastruktuuriga riigi põllumajandus ei varustanud elanikke täielikult toiduga. Suure nõudlusega toodete tootmise suurendamiseks, riigi siseturu küllastamiseks nendega oli vaja suurendada põllumajandussaaduste tootjate motivatsiooni, võõrandades neile maa, seadmed ja muu vara.

Viimastel aastatel on riigi põllumajanduse reformide käigus toimunud olulisi muudatusi. Kolhooside ja sovhooside maa ja vara anti tasuta üle töökollektiividele ja üksikutele töötajatele. Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem ilmus tegelik omanik, tekkis põllumajandussektor ja mitmekesine majandus. Õiguslik alus põllumajandustööstuse kompleksi toimimiseks turutingimustes on kujunemas.

Pakutakse kodanike õiguslikku kaitset. Kuid agraarsfääris toimuvad muutused langesid kokku kogu riigi majanduse sügava kriisiga. Inflatsioon, tohutu eelarvepuudujääk, krediidiressursside kulude järsk tõus, maksmata jätmine mõjutas kõiki agrotööstuskompleksi piirkondi. Põllumajandus on langenud tihedalt hinnaerinevuste haardesse, kaotanud varasemad riikliku toetuse objektid, kaotanud väljakujunenud kanalid toodete müümiseks ning materiaalsete ja tehniliste ressursside hankimiseks.

Põllumajandustootjate majandusliku olukorra halvenemise tõttu halvenevad elutingimused maal. Põllumajanduse toetuse tase föderaalse eelarve kulude poolel väheneb pidevalt.

Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem

Põllumajandustootmises esindavad koostööd peamiselt tootmisühistud. Tavaliselt täidavad nad oma tegevuse suunas mitmeid funktsioone. Esiteks on see valmistatud toodete ladustamine, töötlemine ja turustamine. Tarbijate ühistud tegelevad tarnimise ja turundusega. Paljudes piirkondades osalevad ühistud tekkivatel toiduainete hulgimüügiturgudel, põllumajandustoorme kaubavahetuses.

Koostöö arenedes lähevad põllumajandustoodete tootjate integreerimisprotsessid töötlemisettevõtete ja kaubandusorganisatsioonidega kiiremini. Koostöö kujunemise ja arengu peamised probleemid on järgmised: Esiteks ei ole individuaalse pere põllumajandusliku tootmise ja põllumajandusliku tarbijakoostöö arendamiseks loodud piisavat õiguslikku alust, põllumajanduse väikeettevõtluse riikliku toetamise õiguslikud tingimused pole nõuetekohaselt välja toodud.

Kodanike maaõiguste tõhus kaitse puudub. Teiseks, põllumajandustootjad, eramajapidamiskruntide omanikud, maaettevõtjad kogevad teravat rahaliste ja krediidiressursside puudust, kuna valitsus ei ole piisavalt toetanud seda majandussektorit, väikeettevõtete jaoks on kommertskrediidituru halb juurdepääsetavus ja maapiirkondade krediidiühistute ebapiisav areng vaatamata positiivsele dünaamikale. Kolmandaks puudub K F X, eramajapidamiskruntide ja muude väikeste ärivormide jaoks toodete, materjalide ning tehniliste ja tootmisteenuste müügisüsteem.

Enamik perefarmidest kasutab madalat mehhaniseeritud tehnoloogiat ja füüsilise töö kõrgeid kulusid. Neljandaks on maaelanikel märkimisväärseid raskusi turuinfo hankimisel, juriidilise, majandusliku ja tehnoloogilise iseloomuga nõustamisteenustel ning kvalifikatsiooni tõstmisel. Viiendaks puudub mehhanism korrapäraseks suhtlemiseks ühelt poolt riigi- ja munitsipaalvõimude ning teiselt poolt ametiühingute, talupoegade talupidajate ja isiklike tütarettevõtete ühenduste, maaettevõtjate vahel.

See viib väikeettevõtete ja maapiirkondade elanike huvide ja vajaduste ebapiisavalt täieliku arvestamiseni põllumajandus- ja maaelupoliitika meetmete väljatöötamisel ning vähendab selle tõhusust. Põllumajandustootjate koostöö arendamine Venemaal 2. Vene Föderatsiooni ühistuorganisatsioonide liidu ekspertide sõnul on praegu riigis umbes 60 miljonit inimest kuidagi seotud eri tüüpi ja vormis koostööga.

Igat tüüpi ühistute moodustamine põllumajanduses oli Tööd on intensiivistunud põllumajandustoodete ja põllumajandusteenuste töötlemise ettevõtete ümberkorraldamiseks põllumajanduslikeks tarbijate ühistuteks. Järk-järgult hakati looma piirkondlikke põllumajandustarbijate ühistute liite, Esimene Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem sisse organisatsiooniline struktuur põllumajanduskoostöö viitab põllumajandustootjatele, s.

Teine etapp on Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem alusel loodud esmased ühistuorganisatsioonid. Neid ühistuid saab moodustada nii tegevuse tüübi kui ka sõltuvalt täidetavast majanduslikust funktsioonist. Kolmanda etapi moodustavad ühistute ühendused või liidudmida territoriaalsete või valdkondlike põhimõtete kohaselt korraldavad esmased ühistud.

Ühistuliidud viivad oma tegevust ellu pikaajaliste prognooside ja pikaajaliste plaanide alusel, koordineerides liitu kuuluvaid ühistuorganisatsioone ja suunates neid seatud eesmärgi saavutama. Koos sellega kaitsevad piirkondlikud ühistuühendused regioonide huve föderaalsel tasandil vastavas ühenduses. Viimased moodustavad föderaalse ühistuliidu, mille põhiülesanne on oma liikmete huvide esindamine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Ühistu on põllumajandustootmise kõige demokraatlikum vorm. Kuid see vorm nõuab ühistute kontrollimist, et järgida seadusandluse ja harta norme ning tagada ühistulise demokraatia normid. Avaliku sektori talude erastamine ei andnud oodatud tulemusi.

Enamik neist taludest on läinud erinevat tüüpi korporatsiooni loomise teed majandussüsteemi muutmata. Agrotööstuskompleksi sfääride struktuuri ja suhete parandamisel on probleeme.

Konkreetse majandusliku vormi või nähtuse majanduslikku efektiivsust sotsiaalselt orienteeritud turumajanduses vaadeldakse koos üldise efektiivsusega, mis on integreeritud hinnang ja võtab arvesse paljude kriteeriumide mõju.

See suudab kindlaks määrata majandusliku niši kontuurid tururuumis, mis on mõeldud selle vormi hõivamiseks. Turu tingimustes tegutseva mis tahes omandivormiga ettevõtte majandustegevus peab kõigepealt olema majanduslikult efektiivne, et tagada sissetulek ja investeeringud, säilitada ettevõtte iseseisvus ja areng.

Koostöö peamine ülesanne on täita selle osalejate vajadusi kõige tõhusamal ja ökonoomsemal viisil. Teine oluline tõhususe kriteerium on sotsiaalne efektiivsus, see tähendab võime rahuldada oma liikmete pakilisi sotsiaal-kultuurilisi vajadusi. Koostöö võime sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, külaelanike kõrge sotsiaalse aktiivsuse kujundamiseks loob optimaalsed tingimused ühistu juhtimisvormi majandusliku efektiivsuse suurendamiseks.

Iga ühistu kui majandusettevõte täidab juhtimisfunktsioone. Siin täidavad neid funktsioone liikmed - aktsionärid, mis võimaldab neil säilitada oma majanduslikke ja sotsiaalseid huve. Seda tõhusust piiravad nii ühistu liikmete kui ka palgatud juhtide juhtimisalased teadmised ja võimed. Ühistul on piiratud võimalused kõrgelt kvalifitseeritud juhtimis- ja turundustöötajate ligimeelitamiseks, kuna see ei saa neile pakkuda suurt palka.

Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem

Koostöö tulemuslikkuse hindamise rahvuslik majanduslik aspekt võimaldab võrrelda antud juhtimisvormi sotsiaalseid kogukulusid ja igat liiki hüvesid kogu ühiskonna huvides. Traditsioonilisele majandusliku efektiivsuse mõistele, mis on määratletud kasumi, tulu, kasumlikkuse kategooriate kaudu, lisatakse järgmised hinnangud hinnangulised elemendid, mis moodustavad üldise efektiivsuse : sotsiaalse efektiivsuse hindamine; juhtimise tulemuslikkuse hindamine; riigi majandusliku tõhususe hindamine.

Ühistu kui majandusüksuse tegevus on sisemiste ja väliste jõudude, mõjuliinide mõju all, mis on vastuolulised.

Sisemised jõud on ühistu liikmete ja palgatud töötajate tegevus, välised jõud on turu konkurentsikeskkond ja riigiasutused. Need jõud mõjutavad koostoimes ühistu arengut. Kõik need jõud esindavad oma huve, mille kooskõlastamise puudumine põhjustab ühistu juhtimisvormi moonutamist. Organisatsiooniline ja majanduslik struktuur peaks sisaldama selliseid struktuure, mis loovad nende huvide kooskõlastamise mehhanismi ja tagavad selle toimimise, tagades seeläbi ühistu tegevuse tõhususe.

Nende hulka kuuluvad riigi institutsioonid, konkurentsikeskkond, aktsionäride liikmed, palgatud töötajad. Nagu teada, oli Vjatka provints tsaariaegse Venemaa üks tagurlikumaid äärealasid. Aastatel — Vjatka provintsi tööstused, nagu ta kirjutas, "on väga madalal arengujärgus, annavad tähtsusetut sissetulekut tohutute tööjõukuludega". Neis tingimustes tekkis eelmise sajandi teisel poolel ühistuliikumine. Täielikkuse jaoks puudub pildil kurjade koerte karja, kes on kodutute poolt igav.

Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem

Kurat, kas see on üldiselt? Kas see on Tšiili pealinna keskus, riigis, mille riik Ameerika Ühendriigid eelmisel aastal tühistati või on see Ugandas ja Etioopias slummid? Noh, tõesti prügikasti. Ma tuletan teile meelde, sirgjooneliselt Tšiili parlamendile, ei ole kilomeetrit - Kui ma mängisin magavat kodutut, osutasin tädi mööduva masinast oma sõrme neile aafriklastele, nad ütlevad hoolikalt.

See on kolmas hoiatus. Tundub, et kohalikud elanikud on linnades tõsiselt seotud. See number on! Eesel Saniago kesklinnas - Linn on väga inspireeritud - On mingi sinksuus langus ja pessimismi kõike - Liibanoni kiriku kirik, kole värvitud graffiti ja konsuppreeriva maitsega magava kodutute juures sissepääsu juures Jah, Graffiti ei peegelda halvasti, mida ma tänavatel vaatan - Oh, vähemalt väike valguse sarnasus.

Vähemalt mitte hallid slummid - Nagu rohelised muutusid rohkem, ilmusid inimesed, autod - Ufff, tundub olevat õhuke, mis on tsivilisatsioonis halvasti halvasti - Ta läks loomaaias, kuid ta suleti.

Hefy Mountaini kalle on loomaaed, mis kõrgub Santiago keskuse kirdeosas. Sealt avavad ilusad vaated linnale ja Andasile - Afarilt Kõik näeb välja väga tahke, peamine asi ei ole lähemale vaadata - Santiago raudteejaam, kust saate lahkuda Jah, tegelikult ei lähe kuhugi. Electrics pealinna äärelinnas ja paljude aastate jooksul säilitanud remont liinil Conception ja Puerto Montt. Nüüd muutus jaama Bomzhatnikiks.

Üldine teave Tšiili kohta

Läheduses, mis Lonely Planet Guide ei soovita kõndimist. Jah, ja seal on midagi teha seal, pidev parimad Aafrika kaupmehed. Niipalju kui ilus riik on Tšiili, ei meeldinud pealinna, Santiago.

Ma sõidan ära, kus silmad näevad välja. Tšiili Tšiili Vabariik, Lõuna-Ameerika edelarannikul asuv riik andide ja ohutuse ookeani vahel. Kapitali on Santiago. Rahvastik - 14,8 miljonit inimest Rahvastikutihedus - 20 inimest 1 m2 kohta.

Piirkond - ,6 tuhat ruutmeetrit. Kõrgeim punkt on Hosie del Salado m. Ametlik keel - hispaania keel. Religioosne religioon - katoliiklus. Haldus- ja territoriaalne osakond - 13 valdkonda sealhulgas suurlinnapiirkond. National Holiday: Independence Day - september Riigi hümn: "armas kodumaa, meie vande vastuvõtmine". Tšiili jaguneb kolmeks geograafiliseks ja kliimaseadmeks. Tšiili elanikkond, peamiselt segatud päritolu veesoli Riikliku pealinn - Santiago on riigi poliitilise, majandusliku, sotsiaalse ja kultuurielu keskus; Iseloom Chili leevendamisel eristatakse kolm merüdionalitsooni: ANDES mägirattad, venitades piki piiri Argentina ja Boliiviaga; Kesk- või pikisuunaliste, orude struktuurne depressioon, mis on eraldatud ANDide laiendustega individuaalsete depitide jaoks; Ja mitmed geoloogiliselt rohkem iidsemad platood, tilgutades järsud ledipoogid Vaikse ookeani kaldale.

Tšiili laiuskraadis jaguneb see kolmeks piirkonnaks, mis erineb üksteisest järsult kliima kaudu: keskmine Tšiili, Põhja kõrb ja South Tšiili.

Trading House NSVLis. Kaubandus NSV Liiduga. Top püramiidi tarbimine

Keskmine Tšiili. Mountains on üle m põhjaosas 20 ° Yu. Lõuna-linna Talc lääne pool peamine Ridge Anded on eraldatud aktiivne vulkaanide koonused. Teine kolmandik piirkonnast on rannikuvöönd. See hõlmab vanade dekodeerimispinna lamedad jääke või parapreetleen, mille kõrgus on m põhja- m lõunaosas ja lammutatud väikeste jõgede jahedate orude poolt, mis pärinevad andide ida kalle.

Rannal on enamasti purustamine ja ainult mõnedes kohtades kiviste küpsiste kaitse all on mugav sadam. Kesk- või pikisuunalised, oru. Struktuuriliselt depressiooni tõttu jagatakse rannikuvööndist eraldamine allesjäänud kõrguse ja mägede süvendiga eraldi depressioonidesse, millest igaüks kummardub üks või mitu jõge, mis Ostu muugioptsioonide kaubandus ANESES-st.

Need jõed kannavad suurt hulka prahtmaterjali ja jättes keskse oru, levitage see eemaldamisskoonuste kujul; Läände kaldu, nende koonuste pind on suurepärane põllumaa. Krundi vahel linnade Santiago ja Concepcion, mägilaud, kõndides depressiooni, madal, eraldi depressioonid nende vahel ühendada kokku vähendatud pinnale, kuid põhja pool põhja, mägipiirkonnas kuni m eraldab r. AKoskagua osa Kesk-orust Santiagost. Teine Põhja-Anded jõuab rannaplaadi tsoonide ja keskse oru kitseneb ja kaob.

Valley põhjas on lõunasse üldine diagonaal, mis langeb m kaugusel Santiago juures m kaugusel ConsePioni linna lähedal. Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem ja vormide piiritletud ulatuslike valdkondade kohta kasvatatakse terasid, mis on niisutamise eest, mille jaoks ANES-ist voolavad jõgede vesi voolab.

Mööda kontinendi läänerannikut 4 ° Yu. Kuni 27 ° Yu. Kõrbepiirkond ulatub. Tšiilis nimetatakse seda Atakamile ja venib peaaegu km. Kogu ruum linnade vahel Sopapo lõunaosas ja Arlik Põhja on kurb kuiv depressiooni kurb sõdu, eemaldamis- ja soolade mahusid, mille monotoonsust häirib haruldaste oase ja jõgede poolt, millest suurim on LOA. Nii palju rasket ja ookeani rannikut, mis piirnevad mäed, Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem tipud, mis tõusevad m kaugusele.

Kitsas tõstatatud mereterrassid mägede baasil asuvad Caldera, Antofagasta ja iquique. Raudteed sobivad igale neist sadama linnadele - nad ronivad järskudele nõlvadele ja assotsieerunud linnadele, kellel on riigi sisemise osa kaevandamise arengud. Piirkonna peamine loomulik rikkus on vaskimaade hoiused ANDES-is, samuti jalamite, naatriumnitraadi ja joodi soolaga toodetud naatriumsool.

South G. Lõuna-Bio Bio avatud maastikke keskmise Tšiili asendatakse tihe metsade, mille hulgas aeg-ajalt langeb taludes; See nõrgalt õppinud põllumajandus jätkub Lõuna ° Yu. Puerto Mont linn. Lõuna-Tšiilis on kesksel orul lammutatud reljeef, mis on keeruline mägede idaosas ja jäävaru moraine servas; Girdi taga asuvad sageli naatriumijärvedes. Puerto Monta lähedal langeb keskse oru põhja allapoole ookeani taseme alla ja veelgi rohkem kui km kaugusel kasvavad mägipiirkonnad veepinna kohal, eraldatakse kitsaste väinade segane labürintimisega; Mägisaarede süsteem ja kitsas mähisvähk jätkub lõunas, tulise maa kaldal.

Lõuna-Anda kõrgus Concepcioni ja Puerto Mont linnade vahel on keskmiselt u. Valdivia linna laiuskraadile u. Asub igavese lume piiri m kõrgusel ja seejärel alandatakse igavese lume ja jääkangad juba kuni m, Ja mõned liustikud jõuavad kitsaste lahede tippudele - fjords ja moodustavad jäämägede. Lõuna-Chili piires on ranniku platoo kõrgus Valdiivia linna piirkonnas m ja väheneb järk-järgult lõunasse; O. Schiloe, platoo pind väheneb peaaegu merepinnale. Kliima ja looduslik taimestik. Tšiili kliimatingimused on väga mitmekesised, mida seletab riigi suure pikkusega põhja pool lõunasse, ookeani vahetu mõju ja möödudes külma peruvia voolu ranniku humboldti voolusamuti Vaikse ookeani kõrge atmosfäärirõhu tsooni olemasolu piirkonnas 25 ° Yu.

Seda ala iseloomustab pehme talv ja kuiva sooja suvi.

  • Aktsiate valikute rahastamine
  • Kaubandus NSV Liiduga.
  • Poin Bar Trading strateegia, mis tootab

Suvel takistavad nende esinemine antitsükloonil, mis on moodustatud baromeetrilise Vaikse ookeani keskel. Vahemere temperatuur on 11 ° C Valparaiso, 8 ° C Santiago ja 12 ° C Kokimbo, keskmise osapoole, vastavalt 18, 21 ja 18 ° C juures rannikul, külma vesi Peruu voolu vähenes vahemikus nende hooajalistest tilkadest, kuid riigi siseruumides talvel saab temperatuuri vähendada -1 ° C-ni ja suvel ulatub soojus 31 ° C-ni rannikul, domineeriva taimestiku tüübi igihaljas Sided killustikud kserofüütilistest puudidest, põõsastest ja turba teraviljadest.

Suur hulk rippmenüüst soodustab lõunapoolse pöök-metsa arendamist Lõuna-pööningul notofaguskui tavaline ranniku platoo m kõrgusel U. Andide nõlvadel.

Learn about WTO (World Trade Organisation) - Class 10 Geography - iKen

Praegu on see metsa enamasti kärbitud. Desert Atacama. Peaaegu täielik sademete puudumine tähistatakse ookeanist ise igavese lume jooneni, alustades umbes. IKIK-s oli 20 aastat tähelepanekud atmosfääri niiskuse kogusumma vaid 28 mm. Atakama sisemised piirkonnad on talvel rohkem kuivad, temperatuurid lähenevad sageli külmumispunktile, millele kaasneb maa peal asuva udu tihedas korpokudes tekkinud moodustumine. Märkimisväärne osa rünnakutest puudub tavaliselt taimestik.

Maitsetaimed-efeerijad ja vaigulised mitmeaastased ranniku platoo Sööge ainult udu ja kaste tõttu. Kaldikud ANSES katavad turvavöö "Tol" tüüpi tüübi tüüp, mis koosneb mereväe, lepyophyllum põõsastest ja padjalambus vihmavari Azorella, mis pakuvad kohaliku elanikkonna väikese koguse veiste ja kütuse sööda South Tšiili.

Lääne tuuled domineerivad siin, vihma sagedased ja seal on suur mõnikord liigne sademete hulk. Mais - Määrus toidu diktatuuri vastu võeti vastu hädaabivolitused inimeste volinikule võitluses küla Bourgeoisie, kaitstud leiva vastu ja spekuleerides neid; Kaunistavad Narcarprodi ja selle kohalike omavalitsuste ümberkorraldamise ja küla halva Combedovi külastamisega. Suurt tähelepanu pöörati tarbijakoostööle, mis meelitas kogu elanikkonna müügiteenistusse.

Trading Networks ja hulgimüügilaod viidi üle narkootikumide jaotus ja selle kohalikud omavalitsused. Need meetmed on kahjustanud kapitalistlike elementide majandusposititsioone, spekulatsiooni vastu võitlemist suurendas töötajate tarnimise parandamise võimalusi.

Ajavahemikul kodusõja ja välisriigi sekkumise Tsentraliseeritud tarbimisobjektide tsentraliseeritud normaliseeritud jaotus st tegelikult "kaardi süsteem" sündis uuesti sündinud, tutvustas esimest korda ajutises valitsuses Põllumajandustoodete põllukultuuride põhivorm võeti kasutusele Mis üleminek uuele majanduspoliitikale NEP Selle taaselustamisega kadus kaardi süsteemi vajadus kadunud.

Erasektori väikese kaubanduse tähtsus ja suur majanduslik tõhusus tõestab asjaolu, et Kodumaise kaubanduse korraldamine ja turusuhete reguleerimine kogu riigi majanduse Nõukogude riiklikesse riiklikesse riikides algas hulgikaubandusega. Tema valitsused tegelesid toodete müügiga: Alates Selle ajavahemiku hulgikaubanduses mängiti Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem suurt rolli. Kuna põllumajandusettevõtete sotsialistliku vorme tugevdatakse riigi majanduses, riigi ja koostöökaubanduse areng, oli erasektori vahendajate nihkumine peamiselt hulgimüüjatest ja seejärel jaemüüjatelt.

Seda hõlbustas maksude, tariifide, laenude, madalamate hindade seisund, pakkudes finantsabi koostööle ja muudele majandusmeetmetele. Üleminek industrialiseerimisele, linnade elanikkonna ja raha sissetulekute kasv on oluliselt suurenenud nõudlus kaupade järele ning palju põllumajandust ei suutnud toiduainete ja tööstuslike toorainete kiiret suurenemist pakkuda kiiret kasvu. See põhjustas vajadust minna Valitsuse kauba suurenemise tõttu võeti kasutusele kaubanduslik kaubandus kõrgemate hindadega.

Koos koostöökaubanduse arendamisega kasvas riigi jaekaubandus. Alates Kollektiivse põllumajandusliku kaubanduse lubatud, ei planeeritud riigi poolt, kus hinnad loodi mõjul pakkumise ja nõudluse.

Kaubavahendite ja kaubanduse arendamise suurenemise tõttu Orsovi ettevõtete ja ühistu kauplemise võrgustik linnades üle riigi kaubandusorganisatsioonide. Tarbijakoostöö peamine valdkond oli küla kauplemise arendamine. Riigi ja koostöökaubanduse jaemüügi maht suurenes 2,3 korda; Jaemüüjate ja toitlustusettevõtete arv kasvas tuhandelt tuhandeni. Avaliku Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem käive Üldise kaubanduse vormide osakaal jaemüügi käive kogumahus kasvas.

Suure patriootilise sõja ajal hõlmas riigi teadmatu pakkumise süsteem 77 miljoni inimeseni. Toitlustamise osakaal jaemüügi käibis peaaegu kahekordistus.

Põllumajanduskoostöö arendamine

Tööstusettevõtetes korraldati aerud uuesti. Kõik sõjajärgsed sõjaeelse taseme sõjaaastased, põhiliste toidu- ja tööstuskaupade ratsionaalsed hinnad. Kollektiivse põllumajandusturgudel sõja alguses tõusid hinnad tõusid, kuid Samal ajal kasvas käive idapoolsetes piirkondades kogu riigis kiiremini.

Hoolimata sõjajärgsest raskustest Asjakohase tehnilise aluse ettevalmistamine, fikseeritud sisekaubanduse taastamine ja laiendamine, kaubanduskavade valik ja koolitus, mängis olulist rolli. Seega võib Nõukogude kaupluse jaemüügi peamiseks eripäraks nimetada selle täielikuks esitamiseks Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem riigi struktuuridele.

Trade tsentraliseerimise protsess algas NSVLis Ja Sama saatus on kannatanud ühistu kaubandussektorile: kui sama Kuid konditustatud nälga ja puudujääk haaras need kurgule, mida ma pidin kurgus astuma isegi minu fanaatiliste toetajate ja kuulutama NEP-ga. Aga Power Stalinis ja ta naaseb Nõukogude kommunistid Võitlus eraomaniku vastu algas umbes Mis on Nõukogude kaubandus?

Nõukogude kaubandus on kauplemine ilma kapitalistideta - väike ja suur, spekulantideta kaubandus - väike ja suur. See on eriline kaubandus, mis ei teadnud ikka veel lugu ja mida me harjutame ainult Bolševike, Nõukogude arengu tingimustes " Selle kahtlase "võidu tagajärgede vältimatu tagajärg on juba Loodud loodi kaartide kauplemise süsteem. Selle põhjuseks oli kõige tõsisem puudujääk paljude äärmiselt vajalik, esiteks - toit, kaupu.

Kaupade vaba ostmise ja müügi asemel toimus serveerimine, mis toodeti nn "keerulises dokumendis" suletud turustajate kaudu suletud tööühistute, tööpakkumise osakondade kaudu.

Igas piirkonnas oli nende vorm, nende menetlus igasuguste kaartide väljastamiseks. Erinevad elanikkonna kategooriad on loodud iga kategooria on tuvastanud nende tarnestandardeid. Puudumise ja hoolduse eest äriettevõtete puudustkaardilt.

Seal olid spetsiaalsed kauplused, millele parimad tehase südamikud olid lisatud. Niisiis sai nälg ja jaotussüsteem kodanike kodanike kuulekuse kõige olulisemaks teguriks. Siiski toimus see juba kodusõja ajal. Ralli pühendatud küsimustele "Apellatsioonkaebus keskkomitee", välja inimest hääletasid enesepiirangu vaid 12 inimest. Nagu luba, siis üks töötaja väljendati järgmiselt: "Shock, saate töötada, kui sa laulad šokk, ja sa oled haava ja riietatud, ja näljane kõht, see ei ole Maapiirkondade populatsiooni kauplemise susteem tunnistamine tellimusega oma tasku.

Drumlite elemendi ajal märkis üks töötajatest: "Mis võistlus võib olla, kui me kõik näljased ja töötavad asjata. Private kaupleja vastu võitlemine läks linnale ja külasse.

Ma pidin meelitama olulisi repressiivseid organite jõud. Kõige suuremaid meetmeid läks muidugi külas, sest võimu otsustas mitte lihtsalt ära võtta varasemate talupoegade vara, vaid kaotada talupojad iseseisvad, sõltumatud ametiasutustest. Ajalooliste teaduste arsti sõnul on kuulsad uurija repressioonid v.

Zemskova vähenes kokku umbes 4 miljonit inimest, millest 2,5 miljonit külastas Kulackitsel perioodil suri sellel perioodil tuhat inimest. Valitsus oleks pidanud sellest rääkima ja otsustanud süüdistada süüdistamist hooletu Nõukogude kaasoperaatorite eest, kes ei suutnud toiduainekaubanduses eraettevõtjaid asendada.

Toidu puudujäägi suurused riigis tõendavad toidu leiva riigireservide järsu vähendamise asjaolud. I narkomaanile. Mikoyan, bilansis oli see miljonit naela prodkhlebovi; See on vähenenud ligi 3 korda. Nälg sundis töötajate juurde tulema söögitoas koos tervete peredega, vastasel juhul ei olnud see ellu jääda.

Kuid söögitoa atmosfäär oli samuti Sülitusruumis nõelatehase söögisaalis serveeritakse kaerahelbed iga päev, keedetud halva kvaliteediga teraviljast. Halva kvaliteediga teravilja. Alatoitamise pinnal oli 4 juhtumit töötajatega. Leningradi piirkond. Factory "Revival".