Eraettevotte omakapitali valikud. Rahajutud: Mis on omakapital ja osakapital ja kui suured need peavad olema?

Akrediteeritud investorid võivad olla nii üksikisikud kui ka sellised asutused nagu pangad ja pensionifondid. Kohustuslikku formaati ei ole, vabas kirjalikus vormis. Eraettevõtted pole nii rangete eeskirjadega seotud. Finantsvõimendatud finants aitab mõõta riskiisu ja hinnata ka prognoositavaid tulevasi rahavoogusid, kasumit pärast maksusid, aktsiakasumit ja investeeringutasuvust. Erakapital Enamik ettevõtteid alustavad eraettevõtetena, kuid riiklik ettevõte võib ka oma avalikud aktsiad välja müüa ja minna eraõiguslikuks, kui ta leiab, et kasu on suurem. Omakapitali maksumust saab hinnata kapitalivara hinnamudeli CAPM abil.

Finantsvõimendatud

Investorid saavad kasutada hinnanguid potentsiaalsete investeeringute väärtuse kindlakstegemiseks. Nad saavad seda teha ettevõtte poolt avalikustatud andmete ja teabe abil.

Sõltumata sellest, kellele hindamine on mõeldud, kirjeldab see sisuliselt ettevõtte väärtust. Nagu eespool mainisime, on riigiettevõtte väärtuse määramine eraettevõtetega võrreldes suhteliselt lihtsam. Selle põhjuseks on avalike ettevõtete poolt kättesaadavaks tehtud andmete ja teabe hulk.

Omakapitali hüvitamine

IPO annab välistele aktsionäridele võimaluse osta ettevõttes osalus või aktsia aktsiate kujul. Kui ettevõte on oma IPO läbi teinud, müüakse aktsiad järelturul üldisele investorite kogumile. Eraettevõtete omandiõigus jääb seevastu mõne valitud osaniku kätte.

Eraettevotte omakapitali valikud

Omanike nimekiri sisaldab tavaliselt ettevõtete asutajaid, pereettevõtte puhul pereliikmeid koos esialgsete investoritega, nagu ingelinvestorid või riskikapitalistid.

Eraettevõtetel ei ole raamatupidamisstandardite suhtes samu nõudeid kui riigifirmadel.

Mis on omakapitali uurimine?

See muudab aruandluse lihtsamaks kui ettevõtte börsileminek. Eraettevõtete väärtustamine Privaatne või avalik aruandlus Riigi ettevõtted peavad järgima raamatupidamise ja aruandluse standardeid. Need väärtpaberite ja börsikomisjoni SEC kehtestatud standardid hõlmavad aktsionäridele arvukate avalduste, sealhulgas aasta ja kvartali kasumiaruannete ja siseringitehingute teatiste esitamist. Eraettevõtted pole nii rangete eeskirjadega seotud.

Telli uued postitused meilile:

See võimaldab neil äri ajada, ilma et peaks SEC-i poliitika ja aktsionäride avaliku arvamuse pärast nii palju muretsema. Rangete aruandlusnõuete puudumine on üks peamisi põhjuseid, miks eraettevõtted jäävad eraõiguslikuks. Kapitali suurendamine Avalik turg Börsilemineku suurim eelis on võimalus avalikel finantsturgudel kapitali saamiseks avalikke aktsiaid või ettevõtte võlakirju emiteerida.

Sellisele kapitalile juurdepääsu võimaldamine võib võimaldada riiklikel ettevõtetel koguda vahendeid uute projektide elluviimiseks või äri laiendamiseks.

Aktsiauuringud vs erakapital

Erakapitali omamine Ehkki eraettevõtted ei ole tavaliselt keskmise investori jaoks kättesaadavad, võib juhtuda, et eraettevõtetel võib tekkida vajadus kapitali kaasata. Seetõttu võib neil tekkida vajadus müüa osa ettevõtte omandist. Näiteks võivad eraettevõtted otsustada pakkuda töötajatele võimalust osta aktsiaid vastutasuks, tehes aktsiad ostetavaks.

Eraettevotte omakapitali valikud

Eraettevõtted võivad kapitali otsida ka erakapitali investeeringutest ja riskikapitalist. Sellisel juhul peavad eraettevõttesse investeerijad enne investeerimisotsuse tegemist suutma hinnata ettevõtte väärtust.

Eraettevotte omakapitali valikud

Järgmises jaotises uurime mõningaid eraettevõtete hindamismeetodeid, mida investorid kasutavad. Ettevõtete võrreldav hindamine Eraettevõtte väärtuse hindamiseks on kõige tavalisem võrreldava ettevõtte analüüsi CCA kasutamine. See lähenemine hõlmab avalikult kaubeldavate ettevõtete otsimist, mis sarnanevad kõige rohkem era- või sihtfirmaga.

Protsess hõlmab sama valdkonna ettevõtete uurimist, ideaaljuhul otsest konkurenti, sarnase suuruse, vanuse ja kasvukiirusega.

Mis on erakapital?

Need osalevad juhtpangas laenamisel. Neid nimetatakse ka rämpsvõlakirjadeks. Tavaliselt kasutavad alla investeerimisastme ettevõtted, kes ei suuda võlakirjaturul osaleda, seda finantseerimisviisi ettevõtte konkreetsete objektide jaoks.

Kuna need ei ole investeerimisklassi võlakirjad ja nende võlakohustuste risk on suurem, peab laenuvõtja maksma võlakirjaomanikele suuremaid kuponge.

Mõnes võlakirjas võivad olla ranged negatiivsed lepingud, nagu näiteks mitte laenata täiendavaid vahendeid, kui need võlakirjad pole täielikult tasutud. See on sild lühiajalise rahastamise ja pikaajalise rahastamise vahel. Enamasti kasutavad seda väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted oma projektide kulutõhusaks hõlpsaks rahastamiseks.

Mis on finantsvõimendusega finants?

Järeldus Ettevõtet analüüsides peab finantsvõimendusega finantsanalüütik mõistma ettevõtte võimendust, et hinnata selle tootlust. Finantsvõimendatud finants aitab mõõta riskiisu ja hinnata ka prognoositavaid tulevasi rahavoogusid, kasumit pärast maksusid, aktsiakasumit ja investeeringutasuvust.

Finantsvõimendus on otseselt seotud finantsriski, beeta ja omakapitali maksumusega, mida saab kasutada ettevõtte nüüdisväärtuse mõõtmiseks sobiva diskontomäära hindamiseks.

Mis on omakapitali hüvitamine?

Liiga võimendatud finantsvõimaluste kasutamine võib olla ettevõtetele ohtlik, välja arvatud juhul, kui seda on nõuetekohaselt kavandatud ja tõhusalt hallatud. Finantsvõimenduse suurus on tavaliselt ettevõtte juhtkonna tahtlik valik, samas kui tegevusvõimenduse suuruse taga on igas valdkonnas levinud ärimudel.

Eraettevotte omakapitali valikud

Seega peaks ettevõte riskihaldustegevuse raames seadma piirangu finantsvõimenduse kasutamisele oma kapitali struktuuris, et sidusrühm ei kaotaks usaldust ettevõtte maksevõime suhtes. Samuti võimaldab see neil vältida teatavaid aruandlus- ja regulatiivnõudeid, sealhulgas Sarbanes-Oxley pettusevastases seaduses sisalduvaid nõudeid. Sarbanes-Oxley võeti vastu See karmistas märkimisväärselt kõigi avalik-õiguslike ettevõtete ja nende juhtkondade regulatsioone, pidades kõrgemaid juhte isiklikumalt vastutavaks nende ettevõtete finantsaruannete õigsuse eest.

See sisaldab ka pikki mandaate sisekontrolli aruandluse jaoks. Üldiselt ei kehti erakapitali investeerimisfondide suhtes Sarbanes-Oxley nõuded, Kui Dell Dell ei pea kunagi enam dividende pakkudes kannatama kannatamatut aktsionäride gruppi, samuti ei pea äsja eraettevõte kunagi oma aktsiaid tagasi ostma ja seeläbi oma hinda avatud turul mõjutama. Avalik omakapital Enamik investoreid on avalike aktsiate pakkumistest teadlikumad.

Üldiselt on avaliku kapitali investeeringud turvalisemad kui erakapital. Need on hõlpsamini kättesaadavad ka igat tüüpi investoritele.

Võtmed kaasa

Üleminek eraettevõttelt aktsiaseltsile või vastupidi on keeruline ja hõlmab mitut sammu. Ettevõte, kes soovib oma aktsiaid avalikult pakkuda, palub tavaliselt investeerimispanga tuge.

Enamik ettevõtteid pakuvad avaliku pakkumise ideed tavaliselt siis, kui nende väärtus ulatub miljardi dollarini, mida nimetatakse ka ükssarviku staatuseks. IPO tehingus täidab investeerimispank kindlustusandja rolli ja on mõnevõrra nagu hulgimüüja.

Sarnaselt erakapitali kapitali kaasamisele aitab investeerimispank pakkumist turustada ja on ka juhtiv üksus, kes tegeleb pakkumise hinnakujundusega. Üldiselt määrab kindlustusandja aktsia hinna ja võtab seejärel suurema osa vastutusest pakkumiste dokumenteerimise, esitamise ja lõpuks investoritele avaliku börsil väljaandmise eest.

Tavaliselt tunneb kindlustusandja huvi pakkumise vastu ka teatud pakkumise korral ostetud aktsiate arvuga ja seejärel, kui teatud künnised on täidetud. Üldiselt on avaliku kapitali hankimise mehhanismid hõlpsasti mõistetavad ja hõlpsasti täidetavad. Iga tuhandest börsil noteeritud ettevõttest on ühel hetkel läbinud IPO protsessi, andes investoritele võimaluse nendes investeeringutes osaleda.