Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia

Turunduse seisukohast on oluline kliendi lojaalsus. Kõik Pärnumaa rahvaraamatukogud on leidnud tee veebi. Tallinna Keksraamatukogu põhjendas oma kampaania läbiviimist sooviga äratada suuremat tähelepanu raamatukogu 4 5 teenuste vastu ning seetõttu valiti kampaania tutvustamiseks mitte nii traditsioonilised teenused. Edumeelsemad ettevõtted kasutavad kõikvõimalikke sotsiaalvõrke, et olulist informatsiooni edastada.

Renoveeritud õuealal on lava, tantsu- ja turuplats, näitustegalerii ja õueterrass. Viimase viie aasta jooksul on uutesse ja moodsatesse ruumidesse kolinud kaks Tartu Linna Keskraamatukogu filiaali - Lydia Koidula nimeline harukogu ja Tamme haruraamatukogu, peagi avab uksed ka renoveeritud filiaal Annelinnas.

Rekonstrueeriti Rüütli tänav ning Raekoja plats. Rüütli tänaval on markeeritud arheoloogiliste kaevamistega selgitatud keskaegne hoonestusjoon, Raekoja platsil taastati vana kivisillutis.

Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia

Restaureerimistoetuste andmine on elavdanud restaureerimistegevust ka puitasumites. Tartu tervise- ja veekeskus Aura Keskus pakub igapäevast sportimisvõimalust ning korraldab võistlusi harrastajatele ja tippsportlastele. Tänavu rajati juurdeehitus Turu tänava spordihallile ning valmis Lõunakeskuse sisejäähall. Populaarseks spordiürituseks on kujunenud Tartu Maratoni nelikürituste sari, kuhu kuuluvad Tartu suusamaraton, Tartu rattaralli, Tartu jooksumaraton ja Tartu rattamaraton.

Kotleri turundus : kuidas luua, võita ja valitseda turgusid

Juba kümme aastat kuulub Tartu suusamaraton rahvusvahelisse pikamaasuusatamise sarja Worldloppet. Kokkuvõtvalt, Tartu on traditsioonidega, avatud ja arenev kultuurilinn. Üliõpilaste suure osakaalu tõttu linna kultuuritarbijate hulgas võib Tartut pidada ka kultuuritarbimise oskuste omandamise paigaks, mille mõjud kanduvad üle Eesti.

Tartu linna kultuuri turundust ja mainekujundust ei saa vaadata lahusolevana Tartu kui linna turundusest ja mainekujundusest. Seega, kui Tartu on tuntud kui vaikne, rahulik, vaimne, akadeemiline ja kodune linn, ei saa ka Tartu kultuurile kujundada mainet, mis sellest väga palju erineks. Tartu kultuuri imago peab seda toetama ja võimedama. Tartu imago linlaste jaoks on positiivne, linna tajutakse sooja, sõbraliku, meeldiva, ligitõmbava, turvalise ja puhtana. Tartu on soodne koht teaduse ja kultuuri jaoks.

Ei ole mõtet konkureerida Tallinnaga, Tartu peab olema võrdne teiste Euroopa teaduse- ja kultuurilinnadega.

Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia

Tartus on olulisel kohal ülikool. Just ülikool on see, mis on Tartu maailma kaardile viinud. Tartu on Eestis selline linn, kus saadakse haridus, kust minnakse mujale raha teenima ja kuhu tahetakse vanaduses tagasi tulla. Veel ei ole palju raamatukogusid, mis saavad öelda, et nende turundus on väga hea.

Raamatukogud peavad arvestama, et pool nende turundusest käib läbi interneti keskkonna. Enam ei ole ainuõiget valikut, vaid mõlemaid traditsioonilist ja veebi koos kasutades saavad raamatukogud maksimaalselt juurde uusi kasutajaid. Oluline on, et raamatukogud ise suhtleksid rohkem kogukonnaga ja hoiaksid kliente kursis kogu raamatukogu tegevuse olemusega. See näitab klientidele, et nad on olulised raamatukogule.

Massis, Teenuse lugu muutub idealiseeritud kliendi kogemuseks, mis loob narratiivi raamatukogu ja kasutaja vahel, olles aluseks kõikidele asjakohastele raamatukogu turundustegevustele. Kui teenuse lugu on valmis saanud, siis nõuab see edaspidi pidevat hooldust ja läbivaatamist, et lisada uusi ressursse, kliendi vajadusi ning Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia. Selgelt sõnastatud turundamise narratiivil on võime siduda ja ühendada kasutaja vajadusi, vajalikud teenused ning kõike hõlmav Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia strateegiline tegevuskava, mis tuleneb kasutaja kaasatusest võttes aluseks nende vajadused.

Germano, Suzanne Walters 3 toob välja oma raamatus raamatukoguturunduse strateegilise planeerimise käsitluse olulised etapid. Raamatukogud nagu paljud teised institutsioonid ja ärid nõuavad eritüüpi planeerimist, et olla edukad.

Enamikul keskmistel ja suurtel raamatukogudel on pikaajaline plaan olemas, mis hõlmab eelarvet, strateegiaid ja on nii üldine või detailne, kui raamatukogu juhataja või töötajad seda soovivad. Strateegilise plaani eripära sõltub tegijatest, kes seda teevad. Alustada tuleb missiooni, visiooni ja väärtushinnangute kirja panemisest. Järgmisena tuleb läbi viia SWOT- analüüs, kus on kirjas raamatukogu tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Raamatukogu peab tundma oma teenuste kasutajaid ehk kliente.

Selleks tuleb keskenduda neljale asjale: segmentatsioon- see on sihtgrupi tuvastamine nende karakterite järgi vanus, sugu, huvid, vajadused, elustiilid ; nõudlus- tegelik soov kasutada raamatukogu teenuseid seotult võimega, kui palju inimesi kasutab raamatukogu teenuseid; kliendi otsuse tegemise protsess- käitumine või ajend, mis paneb kliendi kasutama raamatukogu teenust; konkurentsreaalne või ebareaalne rivaalitsemine, mis eksisteerib programmides ja teenustes.

Walters, 18 19 Christie Koontz oma artiklis võrdleb, kuidas raamatukogu keskkonnas on võimalik edukalt kasutada jaekaubanduse turunduse kontseptsioone, mis lubavad vähese kuluga saavutada raamatukogus paljude klientide rahulolu.

Selleks peavad raamatukogud tundma oma kliente ja teadma nende omadusi, milleks on klientide ootused, soov olla hinnatud. Tundma kliente oma pidevalt muutuvate soovide ja vajadustega. Kliendid loodavad saada informatsiooni, mis on usaldusväärne, õige ja täpne.

Kliendid kulutades oma vääruslikku ressurssi aega, soovivad saada vastu parimat kvaliteeti. Kliendid tulevad mitmekesistest gruppidest ja igal segmendil on omad nõudmised ja vajadused, mida tuleb siis käsitleda ja tõsta esikohale. Raamatukoguturunduse eesmärkide saavutamine on võimalik turundusstrateegia koostamisega, kasutades turunduse 4P-d toode, hind, koht, reklaam ja raamatukogud lisavad juurde veel 2P-d positsioneerimise ja poliitika.

Kliendid kasutades raamatukogu tooteid ja teenuseid, tahavad saada nende toodete ja teenuste kasulikkust. Koht ei ole ainult füüsiline asukoht, vaid samuti viis, kuidas raamatukogu vahendab oma teenuseid, et kliendid pääsevad ligi informatsioonile ja materjalidele, milleks võivad olla raamatukogu andmebaasid, interneti vahendusel kättesaadavaks tehtavad avalikud kataloogid.

Raamatukogud panevad harva hinnad teenustele ja toodetele, kuigi igal teenusel on hind.

Raamatukogu reklaam hõlmab avalikke suhteid, reklaami erinevates meediaallikates, veebilehekülgede disaini. Lisaks on võimalik teha kingitusi, võistlusi, jagada kogemusi ja korraldada spetsiaalseid üritusi. Walters, Raamatukogude poolt lisatud positsioneerimise võtmeks on suhtlemine, reklaamimine ja arendamine.

Raamatukogud peavad teadma oma positsiooni turunduskohas, hõlmates järgmisi gruppe: võimul olevaid ametnikke, kes otsustavad raamatukogu eelarve üle; lapsi ja nende vanemaid; õpilasi; pensionäre; kliente erinevatest etnilistest gruppidest ja kultuuridest; ärikogukonda. Poliitika juures on oluline koostöö linnavalitsuse, omavalitsusjuhtidega, et säilitada organisatsiooni eelarve.

Raamatukogude avalikud eeskirjad mõjutavad raamatukogu toodete ja teenuste arengut. Walters, Cynthia Shamel uurib oma kirjutises, kuidas saavad erinevad andmespetsialistide Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia efektiivselt rakendada koordineeritud raamatukoguturunduse tegevust.

Selleks raamatukogud vajavad turundusplaani, mille arendamine nõuab tähelepanu suunamist missiooni analüüsile, turu analüüsile, ressursside analüüsile. Raamatukoguhoidajad omades 19 20 andmespetsialisti oskusi, on vahendajad informatsiooni tootjate ja nende kasutajate vahel, pakkudes ja turundades unikaalset teenust, mis võimaldab teenindada oma kliente tõhusamalt, säästes aega ja ressursse.

Sihtgrupini jõudmiseks on olulisel kohal turu-uuring, mis võimaldab paremini mõista tulevaste ja praeguste klientide vajadusi. Turundusplaani arendamisel näitab ressursi analüüs, missugust tervikliku paketti pakub raamatukoguhoidja, kus erinevad tooted on juba professionaalselt filtreeritud, kontrollitud, kokku võetud ja vormindatud informatsiooni, mis siis tuuakse kasutajani õigeaegselt ja kindlaks tehtud vajadustest lähtuvalt.

Suhteturunduse realiseerimiseks tuleb eelkõige leida potentsiaalsed tarbijad, kes vajavad turundaja toodet teenust ja kelle vajadust on võimalik aktualiseerida. Järgmisena tuleb potentsiaalsed tarbijad muuta olemasolevateks, et tarbijates tekiks huvi ja veendumus toote teenuse headuses ning soov, mis realiseeruks ostus vahetuses.

Viimasena on oluline hoida võidetud kliente, sest nende säilitamine on suhteturunduse põhiliseks märksõnaks. Suhteturunduse eduka rakendamise olulisus peitub eelkõige oskuses võita tarbija usaldus ja lojaalsus. Lepik s. Kuna organisatsiooni suhted rahastajatega on samuti suhteturunduse osa, siis on suhteturundust Fidelity edendamise aktsiate valikud käsitleda mitte ainult teenuse, vaid ka kogu organisatsiooni turundusena.

Nii nagu iga organisatsiooni Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia, on ka raamatukogu turunduse põhisisu vahetuse kavandamine ja selle tulemuslik toimimine, kus vahetuse tulemuslikkus on sõltuv partnerlusest. Suhte keskpunkti on kaasatud kasutaja, omanik, rahastaja jt. Lepik, a: Kui kasutajad tajuvad teenuseid kogemusena, mida nad saavad vastusena oma nõudlusele või päringule, siis on raamatukoguturundus sedavõrd terviklik, et on keeruline eristada turundustegevusi raamatukogus.

Turundusfilosoofia heaks kiitmine võimaldab leida selle rakendusi kõigis raamatukogutöö protsessides, sest raamatukogu tegevuses on kõik suunatud reaalsete ja potentsiaalsete infotarbijate soovide, vajaduste ja nõudluse rahuldamisele.

Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia

Lepik, 41 Tänapäeval on edukad need raamatukogud, kes tunnevad oma kliente ja nende vajadusi. Raamatukoguhoidjad oma asutuse turundustegevusega peavad mõtlema erinevate 20 21 sihtgruppide peale ja missugust teenust vastavale grupile pakkuda.

Igal raamatukogu kliendil on omad ootused ja ettekujutused teenindusest ning sellest, kuidas teenus temani jõuab. Kindlasti kasutajad ootavad usaldusväärset informatsiooni ja kiiret teenindust Raamatukogus kasutatavad sotsiaalmeedia kanalid Järgnevas alapeatükis antakse ülevaade rahvaraamatukogudes kasutatavatest sotsiaalmeedia kanalitest, defineeritakse sotsiaalmeedia mõistet ning antakse ülevaade ROI return on investment investeeringutasuvuse mõõtmise tulemuslikkuse analüüsi seisukohtadest raamatukogus.

Raamatukogu on ajalooliselt oma toodete levitamisel seotud eelkõige konkreetse hoone võimalustega.

Tänapäeval on enam arvestatavad levikanalid ja vahendusvõimalused, mis tulenevad elektroonilisest keskkonnast ning kasutaja harjumusest ning oskusest neid kasutada. Kasutaja ja infopakkuja vahel toimivad toote levikanalid moodustavad nüüd raamatukogu jaoks uue keskkonna. Kuna raamatukogu teenuse soovitud tulemuseks on kasutaja rahulolu, siis on mõttekas informatsiooni levikanaleid kujundada vastavalt kasutaja nõudlustele.

Lepik, s. Sotsiaalne meedia põhineb inimeste suhtlus- ja väljendusvajadusel. Populaarsemad sotsiaalmeedia turunduskanalid on Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube jt. Kalda, Kui varem oli levinud arusaam, et sotsiaalvõrgustikud on teismeliste pärusmaa, siis tänaseks päevaks on olukord muutunud.

Sotsiaalvõrgud on olulised nii täisealistele kui ka ettevõtetele. Edumeelsemad ettevõtted kasutavad kõikvõimalikke sotsiaalvõrke, et olulist informatsiooni edastada. Vare, Blogides on võimalik tutvustada ettevõtte teenuseid, vastata klientide küsimustele, juhtida kasutajaid asutuse kodulehele, suurendada kliendilojaalsust ja kliendisuhte pikenemist. Samuti saab blogisid integreerida asutuse suhtekorraldus- ja turundustegevusse. Luik, Erinevalt levinud arusaamast, et blogide mõte on info 21 22 jagamine väljapoole ettevõtet, on võimalik kasutada ajaveebi ka sisekommunikatsiooni vahendina Vare, Eesti keele seletav sõnaraamat internetis EKSS pakub mõistele blogi veel vasteteks ajaveeb, veebipäevik.

Ajaveeb on Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia uute postitustega täienev veebileht, kus postitused on tagurpidi ajalises järjekorras. Esimesena torkab silma viimasena lisatud tekst või pilt. Tihti on lugejatel võimalik postitusi kommenteerida, vanemad postitused kogutakse arhiividesse. Blogijad lisavad lehe serva linke teistele ajaveebidele.

Ajaveebi tugevaks küljeks on personaalne lähenemine teemadele.

Technology Stacks - Computer Science for Business Leaders 2016

Üheks esimeseks suurima turuosa saavutanud veebileheks on mis on ka Eesti blogijate hulgas populaarne. Teller, Raamatukogu kodulehed on omamoodi visiitkaartideks Internetis.

Kodulehe ülesehitus võib olla mitmesugune: infovoldik, vaateaken, teenäitaja, meelelahutaja, nõuandja, klienditugi. Kodulehes peituvad ammendamatud turundusvõimalused, mille seast tuleb leida sobivad lahendused.

Vihalem, Lehekülgedel peaks olema kerge navigeerida ning kodulehe struktuur peaks olema lihtne ja selge. Kasutajatel ei tohiks kuluda üle kolme kliki vajaliku informatsioonini jõudmiseks. Selleks, et mitte läbi otsida kõiki menüüsid vajaliku info leidmisel, peaks olema võimalus kasutada otsingut. Luik, ROI return on investment võimaldab asutustel kindlaks määrata, milliseid teemad mõjutavad kasutajaid ning milline kommunikatsioon läbi sotsiaalmeedia on mõjutanud klientide otsust kasutada mõningaid teenuseid teiste asemel.

ROI analüüsi tegemine sotsiaalmeedia turunduse kampaaniale aitab hinnata erinevaid vaatenurki Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia o sotsiaalmeediat võib pidada huvitavaks informatsiooni jagamise tööriistaks, mis nõuab selgelt minimaalset kulutust võrreldes teiste traditsiooniliste reklaami- ja turundusliikidega; o arvestades, et sotsiaalmeedia kasutamisel on olulisemad sisu ja ideed, kui majanduslikud vahendid, siis on see kasulik eriti väike ja keskraamatukogudele, kuna asutusel on võimalik nii ennast nähtavamaks teha ja parandada teenuseid ning anda klientidele uusi kogemusi; 22 23 o uue suhtluskanali avamine internetis raamatukogu kasutajatele on väljakutseks raamatukogudele, mida on võimalik saavutada, töötades välja strateegiad sotsiaalmeedia kasutamiseks.

 • Kotleri turundus : kuidas luua, võita ja valitseda turgusid | DIGAR
 • Raha kruptograafilise video kasutamine
 • Rahvaraamatukogude turundustegevus Pärnu maakonnas - PDF Free Download
 • Igakuise kaubandusstrateegia esimene paev
 • Teema on töö autori arvates aktuaalne, kuna raamatukogude külastatavuse vähenemisega on muutunud oluliseks raamatukogude nähtavamaks muutmine turundustegevuste kaudu nii kohalikul tasandil kui ka veebis.
 • Louna-ookeani kaubandussusteem

Romero Raamatukoguhoidjatel on võimalus raamatukogudes aktiivselt kasutusele võtta erinevad sotsiaalmeedia kanalid turundusvahendina. Milliseid uue meedia turunduskanaleid raamatukogud kasutavad, on erinev ja sõltub paljustki raamatukoguhoidja valikutest ja eelistustest. Kindlasti raamatukoguhoidja oma valikute tegemisel oskab hinnata ja arvestab, milliste kanalite kaudu on võimalus kõige edukamalt jõuda vastavate sihtgruppideni.

Nii on oluline, et raamatukogu suudaks ennast välja pakkuda ja luua sellise keskkonna, mis mõjub kogu paiga positiivsele mainele. Alljärgnev alapeatükk pöörabki tähelepanu mõistetele brändimine ja maine.

 1. Шок от холода длился лишь секунду; когда он прошел, Элвин слабо, но вполне определенно расслышал постоянное ритмичное биение.
 2. Parim kauplemissusteem AFL-i jaoks
 3. E-kataloog ESTER / TÄIELIK
 4. Rahvusvaheline Yorki ulikooli strateegia
 5. Они позабыли, что мир, отвергнувший смерть, должен также отвергнуть и жизнь.

Kultuuriorganisatsioonidele pakub üha enam huvi brändi loomine. Brändi defineeritakse kui üldsuse teadvuses olevat toote identiteeti.

Otsinguvorm

See identiteet hõlmab kultuuriorganisatsiooni nime, logo, tunnuslauset või kõiki kolme kombinatsiooni. Bränd ei ole mitte toode, vaid tarbija teadvuses seostutud toote pakutavad hüved. Brändi kasutamine on organisatsiooni ja klientide vahelise suhtluse otsetee. Kolb, Bränd kujuneb aja jooksul tarbijate teadvuses kommunikatsiooni tulemusena. Brändi tarbijaväärtus kujuneb välja brändi lojaalsuse, tuntuse, tajutud kvaliteedi ja assotsiatsioonide kaudu.

Vihalem, Brändimine on suureks strateegiaks, kindlustamaks, et teenused on klientide poolt tunnustatud. Lisaks sellele, kui see on hästi arendatud ja efektiivne, annab see inimesele edasi teenuse tähenduse.

Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia

Kui inimesed seostavad brändi kvaliteediga, siis nad enamjaolt pöörduvad tagasi teenuse poole, mida see bränd esindab. Walton, Raamatukogude jaoks tähendab brändimine hoolimist, mõõtmist ja mõistmist, kuidas teised asutust näevad. Raamatukogu tegevusi tuleb kohandada, ilma et loobutaks oma eesmärkidest Hariff ja Rowley, Tugeva brändi eelised kliendi lojaalsuses võib raamatukogu kontekstis välja tuua järgmiselt: 23 24 raamatukoguteenuste väärtus võrdluses teiste informatsiooniteenustega; demonstreerib inimestele kasu jätkumist raamatukogu kasutamisele regulaarsel baasil; kindlustab, et uued raamatukoguteenused on hästi vastu võetud ning kasutatud, kui nad on seotud olemasoleva brändiga; annab raamatukogule võimaluse uuesti Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia, mis ta olemus on.

Walton, Brändi assotsiatsioonid on märksõnad, millega tarbija nimetatud brändi seostab. Need võival olla funktsionaalset või emotsionaalset laadi ning saadud kogemuste või turunduskommunikatsiooni kaudu. Assotsioonide allikaks on ka inimeste suhtlemine. Tulevikuühiskonnas löövad läbi need organisatsioonid, millel on tuntud bränd ning mis suudavad oma teenuste juurde pakkuda midagi sellist, mis suudaks rahuldada tarbijate emotsionaalseid vajadusi.

Kuusik jt, Kõik head brändid on ehitatud usaldusele ja organisatsiooni lubaduste täitmisele Hariff ja Rowley, Maine alla käib inimeste hoiak, kõnestiil, hääl, kehakeel, kõnnak, välimus, samuti mulje organisatsioonist. Iga organisatsiooni maine ja efektiivsus sõltuvad personali omavahelisest koostööst ja siseteenindusest ning suhetest klientidega. Poljakov, Teenindusettevõtte jaoks on väga oluline teada, milline on tema maine.

Maine all mõeldakse ettekujutusi, mis on asutusel või tema poolt pakutava kohta nii klientidel kui ka teenuste mittetarbijail. Maine kujundavad nii objektiivsed kui ka subjektiivsed seisukohad, mis võib tähendada, et maine võib, aga ei pea peegeldama tegelikku olukorda õigesti.

Mainel on teenuste korral tarbija otsustusprotsessis väga tähtis roll ning kord tekkinud mainet on väga raske muuta. Organisatsioon peab hoolitsema selle eest, et maine, mis temast kujuneb, oleks algusest peale ikka positiivne. Perens, 55 Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia juures on peamine areng, pideva maine tõstmisega, kus maine tõstmisel on olulised organisatsiooni visioon, missioon ja põhiväärtused.

Iga organisatsiooni maine ja efektiivsus sõltuvad personali omavahelisest koostööst ja teenindusprotsessi juhtimisest. Kliendi rahulolu sõltub füüsilisest keskkonnast, kuhu ta satub. Enim mõjutavad kliendi rahulolu emotsioonid teeninduskohas. Organisatsiooni maine kujunemisel on oluline roll asutuse kõigil töötajatel.

TÄIELIK KATALOOG

Rahulolev töötaja annab asutusest positiivse kuvandi igal pool. Infot edastades ei tohiks jätta midagi olulist rääkimata. Poljakov, 8 1. Eesti Rahvusraamatukogus koostatav Raamatukogusõnastik annab mõistele kasutaja vaste raamatukoguteenuse kasutaja, raamatukoguteenuste tarbija ning sõnale lugeja raamatukoguteenuste kasutaja, raamatukogu kasutajad.

Eesti keele seletav sõnaraamat EKSS mõistele klient teatava asutuse, ettevõtja, isiku teenuseid kasutav isik. Kõigi nende ühiseks tunnuseks on, et nad on teenindusettevõttega seotud mingisuguste vastastikuste tegevuste kaudu Tooman, Raamatukogude jaoks on väga olulised kõik kliendid oma vajaduste, ootuste ja soovidega. Turunduslikust seisukohast on väga oluline ennustada klientide valikuid ja käitumist, et siis selle järgi välja töötada raamatukogu turundustegevused.

Klientide vajadused tekkivad sisemisest motivatsioonist, mis paneb inimese mingil kindlal viisil käituma, et saavutada oma vajaduse rahuldamine. Vajadusi võib jagada sisemisteks bioloogilisteks ja sotsiaalseteks. Turunduse seisukohast saab vajadusi jagada ratsionaalseteks ja emotsionaalseteks ning väga oluline on mõista, mida mingi toode või teenus võiks rahuldada.

Kuusik jt, Raamatukogu klientidel on omad subjektiivsed ootused Koontz, ja ettekujutused, kuidas raamatukoguteenus temani jõuab. Kliendi ootused on seotud kahe väärtusega. Esimene haarab seda, mida kasutaja saab teenuse tulemusena. Grönroos nimetab seda tehniliseks kvaliteediks ja üldjuhul on see hästi nähtav ja teatav. Teine väärtus on seotud sellega, kuidas kulgeb teenindusprotsess, mida Grönroos nimetab funktsionaalseks kvaliteediks. Siin Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia tegemist puhta emotsiooniga ehk tundega, mis tekib kliendil pärast kokkupuutumist raamatukoguhoidjaga.

Einasto, 12 kaudu 25 26 Christie Koontz arvates, raamatukogu kasutajad soovivad, et raamatukoguhoidjad näitaksid välja oma Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia klientide soovide võimalikult paremat rahuldamist kvaliteetse teenuse ja usaldusväärse informatsiooni pakkumise eest.

Selleks, et klient tagasi tuleks raamatukokku, peab teenus vastama lugeja soovidele ja ootustele. Turunduse seisukohast on oluline kliendi lojaalsus. Lojaalne saab olla organisatsioonile, teenindajale, tootele, teenusele, brändile. Vihalem, Raamatukogu klient arvab raamatukogust ennekõike kohast, kus saab rahuldada teadmiste põhiseid vajadusi kindlates olukordades. Kliendi sooviks on jagada oma kogemusi ning täiendada neid lojaalsete isikustatud juttudega.

Kliendi lojaalsus on raamatukogu parim enesekaitse tulevaste kärbete vastu ja tagab aluse järgnevateks rahastamise tegevusteks. Germano, 1.

TÜ üksuste kontaktandmed

Töö autor tugines Pärnu Keskraamatukogu kodulehel olevatele andmetele. Pärnu Keskraamatukogu kodulehel on link maaraamatukogudele, kus on välja toodud kõik maakonna rahvaraamatukogud ja otselingid nende kas kodulehtedele, blogidele või kontaktidele valdade kodulehtedel. Pärnu Keskraamatukogu Pärnu Keskraamatukogu Ulikooli raamatukogude turundusstrateegia kogu Pärnu maakonna rahvaraamatukogude tööd.

Maakonnas on 18 omavalitsusüksust, neist 16 on valla omavalitsused, kus asub kokku 39 rahvaraamatukogu ning lisaks sellele veel Sindi linna ja Vändra alevi raamatukogu. Kõik Pärnumaa rahvaraamatukogud on leidnud tee veebi. Autori arvates on see väga hea võimalus turundada raamatukogu internetis ning muuta raamatukogu selle kaudu nähtavamaks.

Raamatukogude kohta saab andmeid kõikide omavalitsuste kodulehtedelt, kus on võimalik tutvuda raamatukogude põhimäärustega, kasutamise eeskirjadega ja raamatukogu lahtiolekuaegadega. Hetkel vahendab ajaveebi vahendusel oma tegevuse kohta infot üheksa 26 27 Pärnumaa raamatukogu aastal oli kümme raamatukogu, aga praegu ei toimi Audru raamatukogu ajaveeb.

Koduleht on seitsmel raamatukogul ja Facebook i kontot omavad 12 raamatukogu. Ühiskonnaelus toimuvad muutused tingivad ka raamatukogu mainekujundusele ja turundusele suurema rõhu panemist.

Aktiivne tegutsemine internetiturundusega annab raamatukogu turundustegevusele lisaväärtust. Raamatukogudel on kasulik rajada oma turundustegevus mitmele erinevale kommunikatsioonivahendile, et nii edukalt erinevate sihtgruppideni jõuda. Tutvudes Pärnu maakonna raamatukogude ajaveebide ja kodulehtedega on märgata, et nende sisu võib olla väga erinev.

Oma osa mängib siin kindlasti see, et üheksast ajaveebi omavast raamatukogust kuus on loodud blogikeskkonnas Blogger ja kolm on loodud Wordpress veebihaldustarkvara poolt. Wordpressis on rohkem tasulisi lisarakendusi, aga Bloggeris on suurem vabadus blogi värvide, mõõtmete ja taustateema valikute osas.

tehnilised andmed

Pildimaterjali edastamiseks kasutatakse tarkvara Picasa, mis aitab arvutis olevaid pilte lihtsalt jagada. Väga aktiivne on selles Are raamatukogu, kelle ajaveebis leiab kõige rohkem ürituste ja näituste pilte ning virtuaalnäituse Pildikesi minevikust.

Samuti on Are raamatukogu ajaveebis, mõeldud turundustegevuses lastele ning neile on oma lasterubriik. Enamus üheksast raamatukogu ajaveebist toimivad lihtsustatud kodulehtedena, mille üheks põhjuseks võib olla tõsiasi, et omavalitsustel napib raha vastavate kodulehtede ülalpidamiseks. Samas annab valmis koduleht võimaluse raamatukoguhoidjatele, lihtsate vahenditega raamatukogu nähtavaks teha.

 • Kultuurimarketingi strateegia koostamine Tartu kultuuri erinevatele
 • FX Raha VS FX Valikud
 • Turundus ja finantsjuhtimine | Tartu Ülikooli majandusteaduskond
 • Active Stock Options NSE
 • Samas jätkuvad mitmed pikkade traditsioonidega festivalid.
 • Binaarne valik Metro TV

Üheksast kaks peavad päevikulaadset blogi, nendeks on Sauga valla raamatukogud: Sauga raamatukogu blogi ja Urge raamatukoguhoidja isiklik blogi Koduküla mõtted, kus lisaks raamatukogu tegemistele leiab mõtteid ka Urge küla ja külakeskuse majas toimuvast Sauga ja Urge raamatukogu turundavad oma raamatukogusid lisaks informatsioonile saabuvate ürituste kohta ka üritustest saadud emotsionaalsete ülevaadetega.

Lisaks on Sauga ja Urge raamatukogu blogides välja toodud teiste Pärnumaa rahvaraamatukogude ajaveebide lingid.