Borsil kaubeldavad tuletisinstrumendid ja voimalused,

Kui aktsia hind on tähtaja möödumisel alghinnast kõrgem, on müük väärtusetu ja müüja - optsiooni kirjutaja - saab lisatasu säilitada, kui optsioon aegub. Tuletisinstrumentidega riskide maandamine[ muuda muuda lähteteksti ] Tuletisväärtpaberid võimaldavad kanda osa riski ühelt lepingu osapoolelt teisele. Need erakonnad kauplevad kahe erapartei vahel ja on reguleerimata. Sellega seoses saatis komisjon esimeses etapis ühinemismääruse artikli 11 alusel välja üle üksikasjaliku teabetaotluse, kusjuures laekus peaaegu vastust.

Valikud on ehe näide a võimendatud investeering.

Teisisõnu, kui ostate optsiooni, võtate selle arvelt natuke raha, mida selle optsiooni eest maksate - lisatasu - lootuses võita palju raha. Kui olete optsioonimüüja, siis peate tasuma väikese preemia summa, kuid võite kaotada suure raha.

Pärast teatise esialgset läbivaatamist leidis komisjon, et tehing äratab tõsiseid kahtlusi seoses selle kokkusobivusega siseturuga, eelkõige seoses tuletisinstrumentidega kauplemise ja kliiringteenuste turu ning hetketehingute ja järelkauplemisteenuste turuga. Seetõttu võttis komisjon 4. Teatise esitajad vastasid vastuväidetele

Süsteemi toimimiseks peavad müüjad võitma palju sagedamini kui ostjad. Futureid kasutavad nii riskimaandajad kui ka spekulandid, et kaitsta alusvara hinnakõikumiste eest tulevikus või saada neist kasu.

ETF-id ja optsioonid: Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid

Prognoositavate ilma- ja temperatuuritingimuste põhjal on isegi futuure. Olenevalt börsist kaubeldakse iga lepinguga oma spetsifikatsioonide, arvelduse ja vastutuse reeglitega. Kaubeldavate futuurilepingute loetelu leiate CME Grupi veebisaidilt.

Valikud Optsioonid on tuletisinstrumendid, mis annavad omanikule õiguse osta, kuid mitte kohustust, osta või müüa alusvara eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeval ja koguses. Klientide katsed toetada uut intressimäärade kauplemisplatvormi Project Rainbow luhtusid, kuid Liffe tegi samme, et vältida asendatavust 54 ja marginaali tasaarvestamist 55kasutades selleks tema enda platvormil kaubeldavaid positsioone. Samuti on pooled üksteise lähimad konkurendid Euroopa intressimäära tuletisinstrumentide innovatsiooni vallas.

Tuletisinstrument

Poolte konkureerimine omakapitalil põhinevate üksikaktsiate futuuride ja optsioonide vallas 56 Selles valdkonnas on Eurexi ja Liffe ärimaht sarnane ja nad konkureerivad üksteisega märkimisväärses ulatuses.

Lisaks on Eurexi analooge võimalik kliirida Liffe juures. Üle veerandi kauplemisest Prantsusmaa tuletisinstrumentidega toimub Eurexi juures. Mitme aktsia puhul toimub suurem osa kauplemisest väljaspool koduturgu.

Isegi teatavail väljaspool nende algseid koduturge asuvail turgudel on pooled saavutanud märkimisväärseid turuosasid pikka aega turgu valitsenud ettevõtjate arvel.

Otsuses järeldatakse, et on tõenäoline, et tema laiendatud võimendustagatiste kogumi gravitatsioonilise mõju tulemusel oleks ühinenud ettevõtja suutnud samm-sammult kõrvale tõrjuda pikka aega turgu valitsenud ettevõtjad ja jõuda monopolini kõigil Euroopa turgudel, mitte vaid koduturul sealhulgas näiteks ka mõnel sellisel turul nagu Taani, kus praegu on esindatud vaid Liffe.

Borsil kaubeldavad tuletisinstrumendid ja voimalused

See kaotaks olulise konkurentsi tasude vallas. Arvestades ühinenud ettevõtja ulatuslikku turupositsiooni, puudunuks a fortiori uue kaaluka turuletuleku väljavaade mis piiranuks tasusid.

Poolte konkureerimine omakapitalil põhinevate indeksite vallas 57 Pooled konkureerivad Euroopa omakapitalil põhinevate indekstuletisinstrumentide puhul vaid innovatsiooni vallas. Tehing avaldaks negatiivset mõju innovatsioonile nii Eurexi kui ka Liffe ja kolmandate isikute puhul, avaldades järelmõju indeksite litsentsimise seonduvale turule.

Kaoks ka nimetamisväärse innovatsiooni väljavaade kolmandate isikute poolt, mida Chi-X üritas seoses Russelli indeksitega. Turule sisenemise ja seal laienemise tõkked 58 Võimalike uute Euroopa alusvaral põhinevate börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide turule sisenejate ees on kõrged sisenemistõkked, võttes arvesse likviidsuse ja avatud kogupositsiooni tähtsust ning seonduvaid tasaarvelduse ja risttagatiste andmise eeliseid Seda eelkõige tuletisinstrumentide turgude eripära tõttu, kus tasaarvelduse ja risttagatiste andmise võimalused mängivad palju olulisemat rolli kui sularahaturgudel.

Vastaspoole riski hallatakse tõepoolest palju pikema aja jooksul kui rahaturgude puhul, kus arveldamine leiab aset paari päeva jooksul pärast tehingut, mistõttu võivad tuletisinstrumentide turgude kasutajad anda tagatisi märkimisväärses ulatuses Lisaks on piiratud ka konkurentide võimalus pakkuda omakapitalil põhinevaid indekstuletisinstrumente ja saavutada sellega positsioon ka seonduvate üksikaktsiate tuletistoodete turul, kuna võrdlusindeksi tooted on kaitstud intellektuaalomandiõigustega.

Börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide näited Investeerimine Investeerimine Böril kaubeldav tuletiintrument on lihtalt tuletileping, mille väärtu tuleneb aluvarat, mi on noteeritud böril ja millele on tagatud arveldukoja kaudu makejõuetu. Oma kohalol Sisu: Börsil kaubeldav tuletisinstrument on lihtsalt tuletisleping, mille väärtus tuleneb alusvarast, mis on noteeritud börsil ja millele on tagatud arvelduskoja kaudu maksejõuetus.

Üksikaktsiate tuletisinstrumentide sisenemistõke, mis tuleneb avatud kogupositsiooni puulist ja indekstoodete likviidsusest, mida kaitstakse omaniku intellektuaalomandiõigustega, ei seondu üksnes marginaali võimaliku tasaarvestamisega seonduvate omakapitalil põhinevate indekstuletisinstrumentidega, aga ka teatavate turuosaliste sooviga kaubelda indeksi ja mõnede selle hulka kuuluvate alusvarade tuletisinstrumentidega nagu ka indeksi ja selle hulka kuuluvate hetketurul kaubeldavate omakapitaliinstrumentidega üheskoos.

Seetõttu järeldatakse otsuses, et on vähetõenäoline, et ühinemisjärgselt oleks ühelgi asjaomasel turul leidnud aset piisav ja õigeaegne sisenemine tehingu konkurentsivastase mõju leevendamiseks. Tasakaalustava ostujõu puudumine 61 Haldusmenetluse käigus väitsid DB ja NYX, et suurte investeerimispankade ostujõud on märkimisväärne ja see takistaks ühinenud ettevõtjal suurendada ühinemisjärgselt tasusid. Eelkõige väitsid pooled, et kõnealused suured investeerimispangad võiksid üheskoos toetada edukat turuletulekut, kuna väidetavalt kontrollivad nad tehingukorralduste voogu.

Siiski puuduvad näited, et midagi sellist oleks asjaomastel turgudel aset leidnud, hoolimata mõningatest luhtunud katsetest. Lisaks oleks igasugune selline katse väheusutav, sest muu hulgas peaks see hõlmama väga suurt hulka osalisi. Otsuses jõutakse järeldusele, et kui praegu on piirang olemas, siis tuleneb see osapoolte omavahelisest konkureerimisest ja klientide teenusepakkuja vahetamise ohust.

See piirang oleks ühinemisega kadunud. Tänapäeval põhinevad tuletisinstrumendid väga erinevatel tehingutel ja neid saab palju rohkem kasutada. Ilmaandmete põhjal on olemas isegi tuletised, näiteks vihma hulk või päikeseliste päevade arv piirkonnas. Kujutage näiteks ette Euroopa investorit, kelle investeerimiskontod on kõik vääringustatud eurodes EUR. Nüüd on investor seda aktsiat hoides avatud vahetuskursiriskile.

Börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide näited

Vahetuskursi risk on oht, et euro väärtus kasvab USD suhtes. Kui euro väärtus tõuseb, muutub aktsia müümisel investorile saadav kasum vähem väärtuslikuks, kui see konverteeritakse eurodesse.

Borsil kaubeldavad tuletisinstrumendid ja voimalused

Selle riski maandamiseks võiks investor osta valuutatuletisinstrumendi kindla vahetuskursi fikseerimiseks. Selliste riskide maandamiseks kasutatavad tuletisinstrumendid hõlmavad valuutafutuure ja valuutavahetustehinguid.

Finantsid Börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide näited Böril kaubeldav tuletiintrument on lihtalt tuletileping, mille väärtu aadake aluvaralt, mi on noteeritud böril ja tagatud kliirimikekue kaudu makeviivitue vatu. Tänu oma koha Finantsid Sisu: Börsil kaubeldav tuletisinstrument on lihtsalt tuletisleping, mille väärtus saadakse alusvaralt, mis on noteeritud börsil ja tagatud kliirimiskeskuse kaudu makseviivituse vastu. Tänu oma kohalolekule börsil erinevad ETD-d börsivälistest tuletisinstrumentidest oma standardiseeritud olemuse, suurema likviidsuse ja järelturul kauplemise võime poolest.

Spekulant, kes loodab, et euro kallineb dollariga, võib teenida tuletisinstrumenti, mille väärtus tõuseb koos euroga. Tuletisinstrumentide kasutamisel alusvara hinnaliikumise spekuleerimiseks ei pea investoril olema alusvara osalust ega portfelli. Võtmed kaasa Tuletisinstrumendid on väärtpaberid, mis saavad oma väärtuse alusvarast või võrdlusalusest.

Borsil kaubeldavad tuletisinstrumendid ja voimalused

Levinud tuletisinstrumentide hulka kuuluvad futuurlepingud, forwardid, optsioonid ja swapid. Enamiku tuletisinstrumentidega ei kaubelda börsidel ja asutused kasutavad neid riski maandamiseks või alusvara hinnamuutustega spekuleerimiseks.

Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid, nagu futuurid või aktsiaoptsioonid, on standardiseeritud ja kõrvaldavad või vähendavad paljusid börsiväliste tuletisinstrumentide riske.

Tuletisinstrumendid on tavaliselt võimendusega instrumendid, mis suurendab nende võimalikke riske ja hüvesid. Tuletisinstrumentide levinumad vormid On palju erinevaid tuletisinstrumente, mida saab kasutada riskide juhtimiseks, spekuleerimiseks ja positsiooni võimendamiseks.

  • Muu ETF-id ja optsioonid: Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid Liak böril kaubeldavate fondide maailmale on täieti erinev univerum täidetud nn böril kaubeldavad tuletiintrumendid.
  • Reaalse maailma näide tuletistest Mis on tuletis?

Tuletisinstrumendid on kasvav turg ja pakuvad tooteid, mis sobivad peaaegu kõigi vajaduste või riskitaluvusega. Tulevikud Futuurlepingud - tuntud ka lihtsalt futuuridena - on kahe poole vaheline kokkulepe vara ostmiseks ja tarnimiseks kokkulepitud hinnaga tulevikus.

Tuletisinstrumendid jagunevad kaheks suureks grupiks: Börsivälised ehk mittestandardsed [5] over-the-counter derivatiivid, nagu swap'idmis sõlmitakse otse osapoolte vahel ning mis ei liigu läbi vahendajate. Kaubeldavad derivatiivid ehk standardsed tuletisinstrumendid, nagu enamik optsioone ja futuuremis on spetsiaalsel tuletisinstrumentide turul vabalt kaubeldavad ning nende hindu avaldatakse pidevalt. Swap'ide, futuuride ja forvardite korral on osapooltel kohustus mingiks tähtajaks või sündmuseks täita lepingus võetud positsioonid.

Borsil kaubeldavad tuletisinstrumendid ja voimalused

Optsioon-tüüpi lepingute puhul ei ole lepingu ostjal kohustust tähtajaks alusvara osta ega optsiooni täita. Seega annab optsioonileping õiguse osta mingit vara või teha tasaarveldus optiooni väljakirjutajagakuid ei kohusta selleks. Tuletisinstrumentidega riskide maandamine[ muuda muuda lähteteksti ] Tuletisväärtpaberid võimaldavad kanda osa riski ühelt lepingu osapoolelt teisele. Oletagem, et talunik kasvatab vilja ning soovib vähendada riski, et vilja hinna muutus on ebasoodne.