Mitmekesine ettevotte strateegia tahendab, et ettevote soovib

Avatuse, vastastikuse austuse ja vastutustundliku suhtluse põhimõtetel toimiv kommunikatsioonisüsteem võimaldab kontserni tegevussuundi edasi arendada. Me palume oma juhtidel seada üksikasjalikud ja mõõdetavad eesmärgid nagu mis tahes muud ärieesmärgid , mis loovad kaasava töökeskkonna. Ametlik mentorlusprogramm on loodud mentori ja õpetatava vastastikust arengut silmas pidades, et keskenduda konkreetsetele arenguvajadustele, mis on kooskõlas töötaja lühi- ja pikaajaliste karjääripüüdlustega. Konkureerimiseks peab meie juhtkonna mitmekesisus ja ärimudel peegeldama meie töötajaid, kogukondi ning globaalset kliendibaasi.

Integreeritud majanduskasvu strateegia kui arengustrateegia liik - Turundusnõuanded

Keskkonna, tervise ja ohutuse EHS poliitika Eesmärk — olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks Püüdleme Eatonis selle suunas, et olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks.

Soovime olla tuntud seetõttu, et igaüks on meile oodatud ning me kuulame ära, mis töötajatel pakkuda on. Tahame luua keskkonna, kus igal töötajal on võimalus anda endast parim. Kaasamine ja mitmekesisus — Eatoni tulemuslikkuse ja maine põhialus Kaasamine ja mitmekesisus tähendavad seda, et me tunnustame, väärtustame ja võimendame oma vaatenurkade ning taustade erinevusi, mis teevad meist igaühe ainulaadseks. Me vajame oma äritulemuste ja visiooni täideviimiseks ning eesmärkide saavutamiseks kaasatust ja mitmekesisust, et olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisusega eeskujuks.

Mitmekesine ettevotte strateegia tahendab, et ettevote soovib

Olles mitmekesisuse suhtes avatud, on meil parimatele talentidele suurem ligipääs ja kaasatus võimaldab neid talente täielikult Neto tulu aktsiaoptsioonidest. Meie töötajad on vabad saavutama oma suurimat potentsiaali keskkonnas, mis julgustab uuenduslikkust ja avatud suhtlust.

Rohkem infot kaasamise ja mitmekesisuse kohta. Suurepärase kaasamise ja mitmekesisuse neli sammast Meie neli sammast on kaasamise ja mitmekesisuse ülemaailmseteks fookusaladeks. Talent: kaasav käitumine aitab ligi tõmmata, hoida ja arendada suurepäraseid talente, mis on kasvu hoogustamiseks vajalik. Jõudlus: kaasav käitumine võimaldab kõikidel töötajatel oma ainulaadseid oskusi kasutada selleks, et saavutada oma suurim potentsiaal ja optimeerida ettevõtte tulemusi. Globaliseerumine: kaasav käitumine kiirendab protsessi globaalseks ettevõtteks saamiseks, et hakkama saada kõigil turgudel.

Uuenduslikkus: kaasav käitumine toetab ja võimendab erinevaid taustu, vaatepunkte ja mõtlemist, mis loob paremad protsessid ning toote- ja teenuselahendused. Meie juhtimismudel Eatoni kuus juhtimisomadust — me oleme eetilised, kirglikud, tõhusad, läbipaistvad, võtame vastutuse ja õpime — toetavad meie kaasatuse kultuuri ning need on avatud ja kaasava töökeskkonna aluseks.

Me teame, et meie edu kõige tähtsam koostisosa on meie inimesed. Samuti tunnistame, et üksikisikud on ainulaadsed — oma vaatenurkade, tausta ja kogemustega, mis mõjutavad nende ideid ja arvamusi ning on nende aluseks.

Need erinevused ja vaatenurgad viivad uuenduslike ideedeni, paremate ettevõtet ja kliente puudutavate otsusteni ning alusteadmisteni, mis parandavad meie mainet arvamusliidrina. Ja me teeme selle teoks. Me palume oma juhtidel seada üksikasjalikud ja mõõdetavad eesmärgid nagu mis tahes muud ärieesmärgidmis loovad kaasava töökeskkonna.

Lugege lähemalt meie visiooni ja eesmärkide kohta. Järgmise generatsiooni töötajad on mitmekesisemad Globaalse konkurentsiga turg et ettevote soovib nihkunud koos meie talentide mitmekesisusega. Palkame praegu teistsuguseid inimesi kui 20 aastat tagasi ja see võimendub tulevikus veelgi.

Säästva arengu strateegia

Ameerika Ühendriikides kuuluvad enamik töötajaid vähemuste hulka. Naiste osakaal tööjõu hulgas suureneb üle maailma, samal ajal aina enam pensioniealisi töötajaid lahkub ning nende asemele tulevad järgmise põlvkonna töötajad. Konkureerimiseks peab meie juhtkonna mitmekesisus ja ärimudel peegeldama meie töötajaid, kogukondi ning globaalset kliendibaasi. Kaasamist ja mitmekesisust toetavad allikad Eatoni töötajate kaasavad ressursirühmad iERG-d toovad kokku ühiseid eesmärke ja huvisid või et ettevote soovib tausta omavad töötajad.

Need kaheksa iERG-d soodustavad sõbralikku ja kaasatud töökeskonda, mis võtab omaks erinevusi ja julgustab kõikide töötajate osalust. Uued töötajad õpivad tundma meie kultuuri ja aitavad üles ehitada ning säilitada töötajate kaasatust, rahulolu ning et ettevote soovib hoida.

Investeeringuid Integreeritud majanduskasvu strateegia kui arengustrateegia liik Turundusstrateegiad on strateegilise iseloomuga prioriteetide kogum, mida organisatsioon kasutab oma eesmärkide saavutamiseks. Vastavalt klassifikatsioonile on olemas järgmised strateegiad: arendusstrateegia, kindla ja konkurentsivõimelise strateegia kasvustrateegia. Vaatleme üksikasjalikumalt kasvustrateegiaid. Selle kategooria esimene rühm hõlmab kontsentreeritud kasvustrateegiaid.

Ameerika Ühendriikides toetab veteranide iERG sõjaväelasi ja liitlasi. Need iERG-d aitavad meil määrata prioriteete ja kõrvaldada takistusi, et muuta kultuuri, tegeleda äriprojektidega ja osaleda algatustes, mis meelitavad, hoiavad ja edendavad talente. Tegevused hõlmavad veebinare, loenguid, võrgustiku loomise üritusi, mentorlust ja ümarlaudu koos juhtidega.

Keskkonna, tervise ja ohutuse EHS poliitika Eesmärk — olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks Püüdleme Eatonis selle suunas, et olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks.

Tegemist on loova viisiga, kuidas töötajad saavad osaleda meie äride, funktsioonide ja piirkondade vahelistes projektides ning arendada oskusi samal ajal luues kontakte terve ettevõtte tasandil. Ürituste hulgas olid arutelud ja töötajatel oli võimalus esitada isiklikke et ettevote soovib selle kohta, mida nad hakkavad tegema, et toetada Eatoni kaasavat keskkonda. Indias aitas meie WAVE iERG arendada ja edendada programmi, mis leiab üles naised, kellel on inseneritöö- tarneahela- personali- ja finantsalased kogemused et ettevote soovib kes soovivad pärast karjääripausi taas tööjõuturule siseneda.

Siiani on programm ReLaunch enam kui 45 naist Eatonis pakutavate võimalustega kokku viinud.

Get Paid $500 Daily From Email (FREE) - WORLDWIDE (Make Money Online)

Oleme uhked, et iERG-del on Eatonis nii suur mõju. Nende tegevus haarab kaasa ja võimestab tuhandeid inimesi üle kogu maailma.

Mitmekesine ettevotte strateegia tahendab, et ettevote soovib

Teiseks mitmekesiste talentide arendamise ja edendamise allikaks on Eatoni mentorlusprogramm. Ametlik mentorlusprogramm on loodud mentori ja õpetatava vastastikust arengut silmas pidades, et keskenduda konkreetsetele arenguvajadustele, mis on kooskõlas töötaja lühi- ja pikaajaliste karjääripüüdlustega.

Kursusel on osalenud enam kui juhti, kursuse eesmärk on tõsta teadlikkust nende endi eelarvamustest ja õppida, kuidas olla kaasavam juht. Oleme juhtidele Vertikaalkrediidi erinevused Valikud Kaubandus ka töövahendid, mida nad saavad igapäevases suhtluses kasutada nt koosolekud, intervjuud, talentide hindamised jmet aidata neil alateadlikud eelarvamused seljataha jätta ja näidata teadlikus kaasamises eeskuju.

Mitmekesise ja kaasava tööjõu kokkupanemine Mitmekesise ja kaasava tööjõu kokkupanemine saab alguse parimate talentide tuvastamisest. Talendijuhtimine tähendab õigete oskustega inimeste palkamist ja nende karjääri ja eesmärkide ettevõtte strateegiaga ühitamist.

Säästva arengu eesmärgid

Lugege lähemalt talendijuhtimisest Eatonis. Töö ja eraelu vahelise tasakaalu tõhusus Töö ja eraelu vahelise tasakaalu tõhusus on meie töötajate ühine mure. Kuna mõlema töötava vanema ja üksikvanemaga leibkondade arv maailmas kasvab, peab meie kultuur toetame töötajaid töö, perekonna ja isiklike nõudmiste vahel tasakaalu leidmisel.

Paindlikud töötamise lahendused ja kaasavad programmid aitavad meil püsida konkurentsis, tõmmates ligi parimaid talente ja tehes võimalikuks selle, et Mitmekesine ettevotte strateegia tahendab olukordades olevad töötajad saavad Eatonisse tööle jääda.

Paindlike lahenduste hulka kuuluvad kokkusurutud töönädalad, kaugtöö, tööjagamine, osalise ajaga töötamine ja paindlik tööaeg. Need kaasavad programmid aitavad realiseerida meie eesmärki palgata ja hoida kõige paremaid talente ja püsida konkurentsis.

Säästva arengu strateegiline visioon

EBS tagab selle, et meil oleks üks visioon, väärtustel põhinev kultuur ja jagatud filosoofia, mis soodustab kaasatust ja mitmekesisust. Kuna EBS on aluseks sellele, kuidas me töötame, liidame paljud üheks jõuks kokku. Lugege lähemalt. Meie direktorite nõukogu mitmekesisus Meie lubadus kaasavate Valikud maja kaupleb ja töökeskkondade loomiseks algab meie nõukogu liikmetest, kes ühiselt jälgivad kõiki korporatiivseid tegevusi ja eesmärke.

Mitmekesine ettevotte strateegia tahendab, et ettevote soovib

Meie direktorite nõukogu koos tegevjuhiga sätestavad mitmekesisuse eesmärgid ja järgivad protsessi kogu ettevõttes. Lugege lähemalt direktorite nõukogu kohta. Meie tarnijate mitmekesisus Demonstratsioon Binary Options Broker ja mitmekesised ettevõtted elavdavad majandust, luues töökohti ja pakkudes uuenduslikke lahendusi. Usume, et nende organisatsioonide julgustamine meiega äri tegemiseks konkureerima, on kasulik nii meile kui ka kogukondadele.

Tarnijate mitmekesisuse ameti jätkuvad jõupingutused aitavad väikeettevõtete ning vähemustele, USA veteranidele ja naistele kuuluvate ettevõtete seast leida võimalikke partnereid üle kogu Ameerika Ühendriikide.

Lugege lähemalt Eatoni tarnijate mitmekesisuse kohta. Kaasamise ja mitmekesisuse juhtimine Ettevõtte personal on jagatud kaheteistkümneks eksperdikeskuseks Centers of Expertise - CoEmis teenindavad kogu meie globaalset ettevõtmist. Kaasamise ja mitmekesisuse eksperdikeskus vastutab globaalsete kaasamise ja mitmekesisuse juhiste eest.

Eatoni globaalne kaasamise nõukogu, mida juhib meie tegevjuht, kohtub korra kvartalis järgnevatel eesmärkidel.

Suurepärase kaasamise ja mitmekesisuse neli sammast

Määrata üldine globaalne strateegia ja imperatiivid, tuginedes võrdlusanalüüsile, oluliste andmete läbivaatusele, iERG gruppide tagasisidele jm. Toetada globaalse kaasatuse ja mitmekesisuse strateegia rakendamist. Piirkondlikud kaasamise nõukogud kohandavad meie kaasamise ja mitmekesisuse lähenemist piirkondlikult.

Nad tagavad asjakohasuse ja mõju nendele asukohtadele, kus me äri ajame. Piirkondlikud kõrgemad juhtkonnad juhivad piirkondlikke kaasamise nõukogusid RICmis juhinduvad järgnevast eesmärgist.

Kaasamine ja mitmekesisus — Eatoni tulemuslikkuse ja maine põhialus

Tagada kaasamise ja mitmekesisusega seotud võimalustega tegelemine piirkondlikul tasandil, võttes arvesse piirkondlikke probleeme ja meie globaalset strateegiat. Toetada globaalse kaasatuse ja mitmekesisuse strateegia rakendamist piirkondlikul tasandil.

Selleks, et piirkondlikke prioriteete välja töötada, moodustas kaasamise ja mitmekesisuse meeskond fookusgrupid, et mõista paremini võimalusi, kuidas kaasavat kultuuri luua, ja saada tagasisidet. Piirkondlikud kaasamise nõukogud töötavad koos globaalse kaasamise nõukoguga, et kaasatuse ja mitmekesisuse algatusi luua ja rakendada, kasutades selleks nii ülevalt-alla kui ka alt-üles lähenemisviisi. Kui piirkondlik kaasamise nõukogu viib ellu globaalse kaasamise nõukogu kindlaks määratud algatusi, siis võib ka piirkondlike kaasamise nõukogude algatatud programme rakendada globaalselt.

Näiteks Põhja-Ameerika piirkondliku kaasamise nõukogu RIC käivitas meie paindliku tööelu lahenduste programmi spetsiaalselt selle piirkonna jaoks, aga kui sai selgeks, et see programm rahuldab vajadusi ka teistes piirkondades, algatasime globaalse pilootprojekti ning oleme selle nüüdseks kasutusele võtnud 12 üksuses.

  • Viru Keemia Grupp on endale valinud viis prioriteetset tegevussuunda, mille täitmise nimel katkematult töötatakse.
  • Uks kuunla kauplemise susteem
  • Kaasamine ja mitmekesisus | Mitmekesine kultuur | Jätkusuutlikkus | Eaton
  • Volatiivsus Smile FX Variants
  • В комнате было очень тихо -- так тихо, что Олвину слышны были странные жалостные звуки, издаваемые в полях за поселком какими-то неведомыми ему животными.
  • Trade World strateegia Reddit

Eaton on uhke selle üle, et meil on tugevad sisemised protsessid ja järelevalve kaasamise ja mitmekesisuse tulemuslikkuse juhtimises. Suur osa sellest järelevalvest ühendab üksikisikuid ja meeskondi terves ettevõttes, kaasates juhatust organisatsiooni igal tasandil. Eatoni ülemaailmne tööhõive Juhtivatel kohtadel töötavate inimeste mitmekesisus on meie ülemaailmne prioriteet.

Lugege lähemalt Mitmekesine tarnijate valik