Tea oma aktsiaoptsioonitehinguid

Juuni Ühispank teatab börsile, et PEPi aktsiat konverteeritakse 5 miljoniks Ühispanga aktsiaks. Maksuametit esindasid kohtus juriidilise osakonna peajurist Janar Kivirand ja Põhja maksukeskuse juhtivjurist Elo Madiste. Kuhu jäi ülejäänud 4 miljonit aktsiat?

Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju

Ühispank taotles seepeale tänavu aasta algul kohtu kaudu kogu revisjoni lõpetamist. Kuidas maksuamet ühispankurite tehinguteni jõudis Maksuamet võttis paar aastat tagasi suurema põhjalikkusega ette pangad, eriti pankade osaluste müügid välisinvestoritele.

Tea oma aktsiaoptsioonitehinguid

Aasta tagasi jäid maksuametnikele näppu Raivo Karu kontoris tehtud läbiotsimise tulemused, kust tulid välja tehingud Ühispanga aktsiatega. Maksuamet pikendas varem alustatud uurimist ning tegi Ühispangale eelmise aasta lõpus korralduse veelgi laiendada senist kontrolli.

Ühispank korraldusega ei nõustunud ning esitas vaide maksuameti keskusele.

Kobin müüs optsioonide kaudu saadud Ekspressi aktsiad Hans Luigele

Maksuamet jättis vaide rahuldamata, ent seadis tähtaja, mille jooksul tuleb revisjon läbi viia. Seepeale kaebas Ühispank maksuameti kohtusse, nõudes kogu revisjoni lõpetamist. Mai algul toimuski selles asjas Tallinna halduskohtus viimane istung ning kohus otsustas, et revisjon jääb alles, aga selle laiendamine mitte.

Tea oma aktsiaoptsioonitehinguid

Maksuametit esindasid kohtus juriidilise osakonna peajurist Janar Kivirand ja Põhja maksukeskuse juhtivjurist Elo Madiste. Juba kohtusitungil ütlesid maksuameti esindajad, et tegemist on Ühispanga juhtidega seotud aktsiatehingutega.

Tea oma aktsiaoptsioonitehinguid

Tehinguid Ühispanga töötajatega seotud aktsiaoptsioonidega oli maksuametil palunud uurida finantsinspektsioon. Maksuameti eelmine juht Aivar Sõerd ei soovinud konkreetset revisjoni kommenteerida. Ta lisas aga, et maksuameti tähelepanu oli suunatud osaluste müügile pankades.

  1. Впрочем, вспоминать было почти нечего.
  2. Binary Option Fee UK

Sellega seoses on maksuotsused tehtud näiteks Hansapanga endistele juhtidele-omanikele. Artikkel ei sisalda tõele vastavaid fakte ja väiteid Ühispank: Artikkel ei sisalda tõele vastavaid fakte ja väiteid.

Tea oma aktsiaoptsioonitehinguid

Revisjoni alustati pangas 4. Seejuures ühtegi neist ei seostatud panga juhtide poolt väidetavalt tehtud aktsiatehingutega, nagu artiklis näidatud. Ükski revidentide küsimus ega ükski menetlustoiming ei olnud seotud Raivo Karu kontorist väidetavalt leitud materjalidega tehingute kohta ASi Eesti Ühispank aktsiatega. Ka pärast seda mitte, kui maksuamet tegi Ühispangale korralduse laiendada kontrolli kontrolli laiendati kogu tulumaksu tasumise kontrollile, ühtlasi pikendati kontrollitavat perioodi.

Tea oma aktsiaoptsioonitehinguid

Selle peale esitas Ühispank vaide, milles taotles revisjoni laiendamise ja pikendamise korralduse tühistamist ning revisjoni lõpetamist. Maksuamet esitas esimest korda viite Karu kontorile vaidemenetluse käigus, püüdes põhjendada panga vaide rahuldamata jätmist.

  • Eesti Meedia- ja meelelahutuskontserni Ekspress Grupi pikaaegne juht ja praegune nõukogu liige Gunnar Kobin müüs enda optsioonide eest soetatud aktsiat ettevõtte suuromanik Hans Luigele.
  • Best Binary Options strateegia foorum

Kohus leidis, et see põhjendus on üldsõnaline ega ole asjakohane ja tühistas maksuameti vaideotsuse täies ulatuses. Artiklis kirjeldatud, panga juhtide poolt väidetavalt tehtud aktsiatehinguid ei ole isegi maksuamet ise kontrolli põhjuseks toonud, mingeid sellekohaseid materjale ei sisalda revisjonitoimik ja taolised asjaolud ei leidnud tuvastamist ka muul viisil kohtuistungil.

Kohus on jõudnud järeldusele, et revisjoni läbiviimine on kestnud ebamõistlikult kaua ning revisjoni ulatuse laiendamine oli põhjendamatu.

Ühispankurite luukere

Kohus on samas leidnud, et vaatamata eeltoodud, maksuametipoolsetele rikkumistele ei saa ta asuda maksuhalduri asemele ja otsustada, kas lõpetada revisjon. Lisaks kohtuprotsessi selgitamisele peame vajalikuks pöörata tähelepanu asjaolule, et Ain Hanschmidt on ära maksnud kõik tema poolt tasumisele kuuluvad maksud.

Mai Ühispanga nõukogu teeb oma otsusega Ühisinvesteeringutele ettepaneku liitumisest tulnud aktsiate müümiseks Eesti Ühispanga töötajatele.

Panga juhatus kinnitab optsioonide tingimused, mille järgi määrab optsioonide saajad kindlaks panga juhatus, optsioonilepingud sõlmitakse aastase tähtajaga ja programmi kestus on 5 aastat. Juuni Ühispank teatab börsile, et PEPi aktsiat konverteeritakse 5 miljoniks Ühispanga aktsiaks.

Selleks emiteerib Ühispank 5 miljonit uut aktsiat. August Ühispank teatab, et eraldab kauplemisportfelli ja strateegilised investeeringud.

  • Inno Tähismaa Äripäev Ühispanga tippjuhid müüsid panga töötajatele optsioonideks mõeldud aktsiad ja said tõenäoliselt üle miljoni krooni puhastulu.
  • Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju | Maksu- ja Tolliamet
  • FL aktsia valikute tehingud

Päev hiljem ehk 4. Selle tehingu alusel oli hind aktsia kohta 1, eurot ehk tehingu maht kokku eurot.

Ühispankurite luukere - Ärileht

Tallinna börsil sulgus Ekspress Grupi aktsia 3. Et Kobinale optsiooniprogrammi raames aktsiaid anda, ostis Ekspress Grupp aprillist kuni maini Tallinna börsilt ja mais börsivälise tagasiostutehinguna omaaktsiaid keskmise hinnaga 1,27 eurot aktsia kohta. Allikas: BNS.