Huvitis tundmatute varude valikut W2 kujul, Ettevõtlus kui tootmistegur. Ettevõtlustegevuse tunnused

Üldiselt Lineaarne programmeerimine on maksimaalne lineaarne funktsioon kumer polühedron asub piiratud mõõtmelise lineaarse ruumi. Sel juhul optimaalsed väärtused W. See saavutatakse seadme tasakaalustamise protsessis, kasutades TÜ ja UC pingeid C1-kärbitud kondensaatori abil. Suurettevõte saab selle turule kõrgemate hindade kehtestamisega ja seetõttu selle turu vallutamisega ning täiusliku konkurentsi ebatäiuslikuks muutmisega. Kuna tegemist on erinevate artiklitega, siis leiavad mõningad probleemid käsitlemist paralleelselt, aga erinevast vaatenurgast lähtuvalt. Teine kõige olulisem põhjus VSV meetri ebaõige tunnistuse jaoks on seotud detektori dioodide Volt-ampli omaduste mittelineaarsusega.

Selle saame saavutada ainult ettevõtluse aktiveerimise, selleks sobivate tingimuste loomise kaudu. Ettevõtja on tsiviil- ja kaubakäibe keskne tegelane, ta on peamine turuosaline, kodanikuühiskonna stabiilsuse tagaja. Ettevõtja mitte ainult ei korralda kaupade tootmist, vaid on ka ise selles protsessis otseselt seotud; edasi korraldab ta kogu kaubamasside liikumise ja viib need läbi turu lõpptarbijani, sidudes seeläbi ühiskonna majanduselu ühtseks tervikuks.

Koos kaupade tootmisega pakub see kodanikele mitmesuguseid teenuseid, käivitab finants- ja aktsiaturud, mobiliseerib ühiskonna intellektuaalset potentsiaali teaduse arendamiseks ja uute tehnoloogiate loomiseks, luues seeläbi eeldused teaduse ja tehnoloogia kiirendamiseks.

Rahvusvahelised kaubandusoigused ja GATT WTO susteemi vaidluste lahendamine

Lisaks toetab see riigile suurema osa maksude maksmisega sisuliselt riiki ja finantseerib selle peamisi kulutusi. See tähendab, et just ettevõtlus võimaldab riigil pakkuda oma kodanikele tagatud materiaalset ja haridustaset, asjakohast arstiabi, pensionide ja hüvitiste maksmist. On ilmne, et mida aktiivsem see tegevus on, seda vähem seovad ja piiravad mitmesugused kunstlikud meetmed energiat ja ettevõtlikkust, seda rohkem pakuvad talle õigusnormid ja õigusaktid vaba algatuse avaldumise võimalusi, seda kõrgem on kodanike elamine ja sotsiaalne kaitse - kahtlemata kaasaegse ühiskonna keskmes.

Lõppude lõpuks on ettevõtja nii riigi kui ka kodanikuühiskonna stabiilsuse ja jätkusuutliku arengu tugi ja tagaja; kodanike majanduslikku ja poliitilist elu. Kasutatud allikate loetelu 1 Budarina, A. Arkhipov [ja teised]; toim. Arkhipova, A. Ettevõtluse mõiste ja funktsioonid [elektrooniline ressurss]. Ettevõtja kasum. Ettevõtlus on turumajanduse lahutamatu omadus.

Ehkki ettevõtluse ajalugu ulatub sajandeid tagasi, kujunes selle kaasaegne arusaam kapitalismi kujunemise ja arengu käigus, kus hea Huvitis tundmatute varude valikut W2 kujul alus ja allikas on vaba ettevõtmine. Kuid alles üheksateistkümnenda ja kahekümnenda sajandi vahetusel. Alfred Marshall lisas kolmele klassikalisele tootmistegurile - tööjõud, kapital ja maa - neljandale - organisatsioonja Joseph Schumpeter oma raamatus "Majandusarengu teooria" andis sellele tegurile selle kaasaegse nime - ettevõtlus.

Schumpeter nimetas ettevõtjat selliseks tootmise korraldajaks, kes lõõmab uusi radu, rakendab uusi kombinatsioone: "Ettevõtjaks olemine tähendab mitte seda, mida teevad teised Schumpeter viitas ettevõtja funktsioonidele: 1 uue materiaalse kasu loomine, mis on tarbijale veel harjumatu või varasem, kuid millel on uued omadused; 2 uue tootmismeetodi kasutuselevõtt, mida antud tööstusharus pole veel rakendatud; 3 uue müügituru vallutamine või vana laiem kasutamine; 4 uut tüüpi tooraine või pooltoote kasutamine; 5 uue ettevõtluskorralduse, näiteks monopoli kehtestamine või vastupidi selle ületamine.

Ettevõtluse objektiks on tootmistegurite kõige tõhusama kombinatsiooni rakendamine sissetuleku maksimeerimiseks. Igasuguste uute viiside loomine majandusressursside ühendamiseks on J. Schumpeteri sõnul ettevõtja peamine ülesanne ja eristab teda tavalisest ärijuhist. Kaasaegses kirjanduses on tavaks eristada ettevõtja kolme funktsiooni. Esimene funktsioon- ressurss.

Parimad kauplemisvoimalused nuud

Mis tahes majandustegevuse jaoks on vaja objektiivseid tegureid tootmisvahendeid ja subjektiivseid, personaalseid piisavate teadmiste ja oskustega töötajaid. Teine funktsioon- organisatsiooniline. Selle olemus: pakkuda sellist seost ja tootmistegurite kombinatsiooni, mis aitab kõige paremini kaasa eesmärgi saavutamisele. Kolmas funktsioon- loominguline, seotud organisatsioonilise ja majandusliku innovatsiooniga.

  • Paralleelselt Weberi seadus seadused.
  • Venemaa peamise piirkonna lahendamise optimeerimine Urali föderaalpiirkonna näitel on autori poolt läbi viidud teaduslike uuringute teema.
  • В очертаниях суши и водоемов тревожило что-то загадочное, и они тотчас же уловили, что границы тверди слишком уж правильны.

Selle funktsiooni tähtsus ettevõtluse jaoks on tänapäevase teaduse ja tehnika arengu ning hinnavälise konkurentsi arengu kontekstis järsult suurenenud. Nende funktsioonide edukaks täitmiseks peab inimesel olema teatud võimed, sealhulgas algatusvõime, oskus iseseisvalt mõelda ja otsuseid teha, sihikindlus eesmärkide saavutamisel ning oskus meeskonda organiseerida ja juhtida.

Ettevõtja teenuste eest makstav tasu on kasum. Majandusteoorias on kasumi moodustumise allikate määramiseks mitmeid lähenemisviise. Neist esimese - raamatupidamise - kohaselt tõlgendatakse kasumit kui erinevust ettevõtte poolt kaupade müügist saadud tulu ning tootmise ja müügitegevuse käigus tekkinud kulude vahel.

Seega, erinevalt palkadest, intressidest ja üüridest, ei ole kasum mingi kokkuleppel kehtestatud tasakaaluhind, vaid toimib jäägituluna. See seisukoht ei leidnud teaduses kohe kinnitust. Pikka aega ei eristatud kasumit palkadest ja kapitali intressidest.

Welcome to Scribd!

Kaasaegsed majandusteadlased tõlgendavad kasumit kui tasu ettevõtja funktsioonide täitmise eest, s. Seega on majandusteoorias puhas majandus kasumi all tavaks mõista intressimäära ületamist, üürimaksete ületamist, palgamäära ületamist tavapärase ettevõtluskasumi üle. Sama probleem ei ole tegelikult probleem kvadratuur ringi vi igiliikur, juba tepoolest pigem lahendada teadlased, kelle nimi on garantii kehtivuse lahendus.

Kui ma arvasin, et need sisuliselt eelmise teadureid peateema kirjutamise, ma igatsen esmane nue, kui ma ei taha sama oluline toetada thistada niteks edendamine, mis ma judsin minu uurimise Volkmann.

Uhendamine ja aktsiate valikute omandamine

Valmis slmida see geniaalne ja peen uurija huve kesoleva uurimise, mis muide viis ta kaugele esialgu iseloomustab saadaolevate kaugemale oma lugusid ja kasvu, et sellega kogemuslik materjali Kesolevas vljaandes on les kasvanud logige mind Tepoolest, kige suurem Aith.

Samal ajal Julgen vita, et see on hea mrk phimtet ja iseloomu petamist selles dokumendis, et neil on mitte ainult prop tpsed uuringud peamise teadlased, vaid ka vimalik pakkuda lhtekohti sellist.

Tegelikult peale nende teoreetiline ja eksperimentaalne anals, millele ta tugineb, ning mida on juba sellega seotud, piisavalt algatus on kujunenud selle dokumendi sageli vaja viidata tulevikus asendusliikme piiri vi veelgi jtkuvat uurimist, mis osaliselt edasiarendamine on pshhofsikaliste Malehre vajalik osa nende rakendused kontaktis ning vaatamata nad mnikord pakuvad suurt huvi, kuid oleksid ilma aspekt see petus ei ole esitatud.

Pshhofsikaliste eksperiment, seni on ainult juhuslik peagi leida Aine, fsioloogilised kiiresti eksperimentaalse ruumi, vtab nd oma tuba, oma rida oma meetodid tita. Samuti on vaieldamatu, et ala Nende uuringute laiendab rohkem ja rohkem, seda rohkem on les ehitatud.

ELEMENTS Der Psychophysics-01-Eesti Keel-Gustav Theodor Fechner

Ja nii ma vaatan peamised puu- meie uurimise seni vhem, kus see on kulunud, kui see, mida ta lubab kanda ks kord. Mis meil siin on halb algusest peale. Seoses kuidas matemaatika tutvustatakse kesolevas dokumendis ja haarata eelkige jrgmistes osades samas kohas, soovin matemaatikud tahavad hoida kirjalikult nende elementide mitte-matemaatikud ja mitte-matemaatikud matemaatikud, minu soov oli nii, et oleks muidugi ja piisavalt teha teine asi, kuid mitte pris lahkus ilma konflikti.

Eriti nagu matemaatik nii vabandus mni vike lai ja populaarne arutelu huvides mitte-matemaatikud, ja mul oli meeles, et see kirjakoht peaks peamiselt huvitatud arstid, aga samal ajal ta tahab olla huvitatud filosoofid.

Mlemal kuid loomulikult vib vaadelda ka matemaatik, on tnapeval mitte nii lubatud, sest see tegelikult vaja. Kas seevastu mitte-matemaatik derivaadid, kus nad ei saa jrgida - kui ka ainult vga madala standardid matemaatiline arusaam tekkida - matemaatilised faktid vtma, ning siin ja seal peatkis interpolatsiooni vi titmise vahele, kes tegelevad liiga sgav.

Kui ma ei eksi, on veel leidnud htegi kigus ja selle dokumendi sisu tielikult arusaadav, kes teab, mis on matemaatilise vrrandi ja teab omadused logaritmide vi neile sissepsu jrgmise osa antud lhike Kokkuvtete Samal hoiab. Alates teised Ma ei taha, et nad hoolitsesid selle kirjalikult vhemalt kuid see sadestus otsuse selle kohta, milline viks olla lbingelik igal juhul.

Määratlused

Hoolikalt, ma ei lubatud vtta kesolevas dokumendis vastupidi, matemaatiline arusaam pshholoogilised seisundid annab sama vastu Herbart.

Herbart on alati eelis vimalust matemaatiline silmas neid tingimusi mitte ainult ei esimene hldamine, vaid ka tegi esimese geniaalne katse rakendada sellist seisukohta; ja kik tema jrgi jb ainult teine selles osas. Tegelikult aga jrgmised katsed on nii palju alla tema enda erinevad philisi aspekte, et nii vhe erilist rhku vahe kahe vajadusi, sest see oleks mttetu ja kohatu, siin on vaidlus kahe proovida, eriti ilma viks toimuda, on vaidlus phiiguste filosoofilised ksimused, mis on siin iga hinna eest vltida.

Valik nende kahe vahel, mis on samal ajal olla otsus seoses nende philised ksimused, ma pean lahkuma tulevikku. Ehk siis ootaks siia ennetada deklaratsioon seisukoht, mille vtab see kirjakoht, et materialism ja idealism ja philised religioossed ksimused, ja nii iga uuringu kohta, milline seos keha ja hinge peab tingimata kokku puutuda.

Mis on nd esimest korda saabub, nii et see kirjalikult lheb erimeelsuste philised seoses keha ja hinge, mis jagab materialistid ja idealistid, ldse mitte; oma thelepanekuid ja jreldusi ei Huvitis tundmatute varude valikut W2 kujul hepoolne ega on erinevas mttes, esitades eksperimentaalne suhted kahe poole vahel olemasolu funktsionaalne suhe, mis krvaldab seda tendentsi iseenesest.

Teise, nad kik jreldused, mida Binaarsed valikud 1M strateegia otseselt, kuid tagajrjed materialismi, et philised religioossed ksimused olid sunnitud vastu vtma tema kiirustades.

On selge, et eriti kohas sissejuhatavat lhikest vljendunud, kuid pigem tausta moodustab lhtepunktiks arengu Selle dokumendi phi arvates saab lbida heklgselt tlgendamise ja kasutamise ning seoses ksimusega surematuse tundub esialgu viia samale jreldusele umbes on.

Aga ma tahan midagi veelgi vaidles, kuid kik see font alusel ja raames tiesti vastupidisel seisukohal ja tlgendus on, et silmas tiskasvanud, ma annan vljenduse varem kirjutised ja sellele pean viitama, kui ks, mure on jlgida, sest siin on koht, kuhu minna sgavamale ta. Kesolev mahu see dokument sisaldab andmeid pshholoogiline mde, st kehtestatakse phimte vi selgitus meetodeid, seaduste ja faktide mis kuuluvad kogemuslik phjendus sama: jrgmine pshholoogiline meetme funktsiooni isegi nende ldine vljast interjritagajrjed arendada.

Praegu vtab edaspidi rohkem empiirilised jrgmisi rohkem matemaatika ja filosoofiline huvi nude, matemaatiline, kui valdkonnas uusi rakendusi, mis avab matemaatika selles osas jrgmised vtmisest kuni teatud piirini, filosoofilise, tingimusel, et tekivad need rakendused Belang rikas aspekte silmas suhet keha ja hinge. Leipzig, 7 Dez. Veel ldine arutelu suhet keha ja hinge. Kuid doktriini fsilise maailma eri harude loodusteaduse on judnud suure arengu ning teravad phimtete ja meetodite meel, et tagada nende edukas edusamme, aga doktriini Spirit pshholoogia ja loogika vhemalt teatud mral firma sihtasutused on vitnud, uuring suhet keha ja vaimu vi keha ja hinge siiani jnud peaaegu ainult filosoofiliste vaidluste box ilma tugeva vundamendi ja puuduvad tendid phimtete ja meetodite Huvitis tundmatute varude valikut W2 kujul kigust.

Kige ilmsem phjus on see suhe on ebasoodne otsida minu arvates jrgmised faktilised asjaolud, mis saab kindlasti ksida prast uuesti selili lamades veel ks phjus.

Suhe fsilise maailma ise, saame otse nha ja kogeda seoses suhtarvud sisemise vi vaimse maailma, mitte vhem; nad tepoolest ainult nii palju kui meie meeli ja nende tugevdamine sidukid ulatuvad see siiani igahe hinge lheb; kuid nii, et me ei suuda melda, faktid, phiiguste seaduste phitingimused vita iga kahe ala, mis vib olla lhtekohad turvaline dokumentide ja lepingute slmimine ja edasine areng. Samal ajal suureneb hüvitise, mis aitas pöörata, muutub kahjulikuks - UOCT suureneb oluliselt.

Kui töötate reaalses joonel vastuolus koormusega, sõltuvalt joone pikkusest saab seade sellisele kohale siseneda, kus kasutusele võetud korrektsioon "parandab" tõelist KSW või vastupidi "Worsen "See. Igal juhul on vale arv. Soovitus - Asetage pistikud üksteise lähedale ja kasutage alltoodud algset lülituslahust. Illustreerida, kui palju ülaltoodud põhjuseid põhjuseid, põhjused KSV-meetri tunnistuse täpsuse põhjused joonisel fig.

Kontrolliti kahte instrumenti: odav brändi x kõver 2 ja üks parimaid mudeleid - lind 43 kõver 3. Curve 1 näitab tõelist CWS-i. Nagu nad ütlevad, on kommentaarid üleliigsed. Seega, seda parem oli skeemi tasakaalustada vähem UESseda kõrgem D. Kuid see väärtus d on dioodide mittelineaarsuse tõttu vähem täpne. Horisontaalse telje graafik lükatakse edasi reaalse QCV väärtustega ja vertikaalsel mõõdetud, võttes arvesse vea sõltuvalt KSV meetri d väärtusest.

Kirjanduse andmetest tuleneb CSW-meeter vastavalt skeemile.

The handbook mainly focuses on topics connected to civil and commercial law and the business and finance management of enterprises in the context of the normative documents of the European Union, e. The competences described in Annex 1 of the Regulation form a common basis for people working in the area of transportation in order to have equal knowledge and skills to operate in the common market area.

See tähendab, et ilma olulise parandamiseta ei saa seda kasutada täpsete mõõtmiste jaoks. Teine kõige olulisem põhjus VSV meetri ebaõige tunnistuse jaoks on seotud detektori dioodide Volt-ampli omaduste mittelineaarsusega.

See toob kaasa tunnistuse sõltuvus toiteallika tasemest, eriti RA1 indikaatori skaala esialgses osas. Kaubamärgiga KSW meetrit on indikaatoril sageli kaks kaalu - väikeste ja suurte võimsustaseme puhul.

T1 Praegune trafo on oluline osa KSW meetri kaugusel. Erinevus on see, et praegune primaarse mähise kaudu määratakse välimise ahela poolt meie puhul on see sööturi vooluhulk ja ei sõltu teisese mähise R1 koormusekindlusest, nii et praegune L2 on samuti sõltumatu Takisti R1 resistentsuse väärtus. Pöörake tähelepanu praeguse trafo eripära - vähem pöördeid sekundaarses mähis, seda suurem on selle väljundite pinge samal R1.

Enamikul juhtudel kasutatakse primaarses mähis ühekorda. Sellel voorul võib olla erinevad vormid, nagu on näidatud joonisel fig.

BTS binaarsed variandid

Eraldi küsimus on ekraani kasutamine, mis on ühendatud ekraani kujul keskraadi ja sekundaarse mähise vahelise toru vormis. Ühest küljest kõrvaldab ekraan võimendusliku sideme mähiste vahele kui veidi parandab erinevussignaali tasakaalu; Teisest küljest on ekraanil Vortex voolud mõjutavad ka tasakaalustamist.

Praktika on näidanud, et ekraaniga ja ilma selleta saate ligikaudu sama tulemusi. Kui ekraani on endiselt kasutatud, tuleb see vähemalt ligikaudu võrdne magnetilise südamiku poolt rakendatud laiusega ja ühendada laia lühjuvaga korpusega. Teil on võimalik kasutada messingist toru, mille läbimõõt on 4 mm kaugusel teleskoop antennidest.

Binaarne valik salajane strateegia

CSW meetritele sobivad ferriit-rõnga magnettorud suurustega K12x6x4 ja isegi K10x6x3 võimsuse edastamiseks kuni 1 kW. Sekundaarse mähise induktiivsusele On võimalik kasutada magnetliinid läbilaskvus kunisamas kui on soovitav valida standard suurus, mis tagab optimaalse induktiivsuse mähise.

Kui olemasolevate magnettorude läbilaskvus ei ole teada, siis võib see määrata induktiivsuse arvesti. Magnetliinide rakendatavust 1 kW võimsuse tasemele ja rohkem saab mõõta W juures sööturis. Selleks on vaja ajutiselt luua takisti R1, vastavalt 4 korda suurem, suureneb TÜ pinge ka 4 korda ja see on samaväärne mööduva võimsuse suurendamisega 16 korda.

Magnettorusse soojendamisel saab kontrollida võimsust toiteallika R1 võimsus suureneb ka 4 korda. Tõetingimustes suureneb R1 takistuse võimsus proportsionaalselt toitevõimsuse kasvuga. Esimeses versioonis CMA kõrgsagedusliku anduri ja indikaator osa eraldi. Anduril on sisend- ja väljund koaksiaalühendused ja neid saab paigaldada kõikjal sööturi teele. See on ühendatud iga pikkusega kolme juhtmega kaabli indikaatoriga.

Ulevaade binaarsete valikute voimsuse signaalidest

Teises teostuses CMA - 02 paigutatakse mõlemad sõlmed ühel juhul. KSW-meetri skeem on näidatud joonisel fig. Mõtle nendele erinevustele. Nagu artikli esimeses osas märgitud, erinevad nende pingeliste pingefaasid pisut ja sellise faasi UC lisamisega keskmistatud ja kaasas UT-faasiga lähemale.

  1. Судите меня по делам моим, хотя их и не много, а не по словам, пусть они и изобильны.
  2. Глазу не на чем было задержаться; зрение не могло подсказать, простирается ли окружающее Элвина пространство на метры или на километры.
  3. Ettevõtlus kui tootmistegur. Ettevõtlustegevuse tunnused

See parandab seadme tasakaalustamist. Coil L1 kasutuselevõtu tõttu muutub mahtuvusliku jaoturi ülemine õla takistus sagedusest sõltuvaks, mis võimaldab tasakaalustada tööpiirkonna ülemine serv R2 takisti valimine s. Lisaks tehakse tasakaalustamine läbi jagatud kondensaator, mis kuulub jagaja alumises õlal.

CSW-kaabli mõõtmine. Seisva laine koefitsient. Mis võib kaasa tuua ebatäpse tasakaalu Spektri analüsaatori pinge koefitsiendi arvutamine spektri analüsaatori abil valmistatakse peegeldusteguri mõõdetud väärtuse arvutamisel.

See lihtsustab paigaldamist ja võimaldab teil Huvitis tundmatute varude valikut W2 kujul madala võimsusega madala suurusega kärbitud kondensaatori. Disain pakub võime mõõta vahejuhtumi võimu ja kajastuvad lained.

Selleks, et SA2 lüliti indikaator-ahelale vahelduva kalibreerimisvastuse R4 asemel tutvustab R5 insulti takisti, millele on paigaldatud mõõdetud võimsuse soovitud piirmäär. Optimaalse korrigeerimise ja seadme ratsionaalse konstruktsiooni kasutamine võimaldas saada viide koefitsiendi D jooksul KSW meetritele rakendatakse järgmisi andmeid. T1-trafo sekundaarne mähis sisaldab 2 x 10 pööret mähis 2 juhtmega koos traadiga 0,35 PEV-i, mis on ühtlaselt paigaldatud ferrito-b tsüklis K12 x 6 x 4 läbilaskvus umbes mõõdetud induktsiooni ~ 90 ug.

Kui on olemas mööduv võimsus, mis on väiksem kui W, piisab selleks, et luua takisti dispersioonivõimega 1 W, mille võimsus on W-2 W. See kvalifitseeritud tööjõu pakkumine Seetõttu suures linnas loob tootmise edasise Robinhoodi kaubandusstrateegia eeltingimusi.

See näitab: "Idee optimaalse suuruse linna on nüüd valesti põhimõtteliselt põhimõtteliselt metoodiliselt. Kui hoiate meeles mitte ainult tarbimist, vaid ka tootmist, siis optimaalne ei ole linn, kus isiku sisu on odavam Kuidas olla edukas valik kaupmees see, mille erinevus inimese annab, ja mis kulub Teda on suurim "[ibid].

Selgub mudeli "Kulud - kulud" seoses konkreetse linna elaniku kohta, mis näitab, et majanduse tõhususe kasv võib olla üsna pikk, kui linna suurus kasvab, kuna tööjõu tootlikkus võib kasvada ühistu mõju.

Teisisõnu, linna optimaalne suurus võib olla meelevaldselt suur, kui iga inimese majandusliku tulu suurenemise suundumus. Samal ajal loob autor linna suuruse optimaalse kontseptsiooni. Tema seisukohast määrab linna suuruse optimaalsus üldjuhul kriteeriumina eelnevalt planeeritud väärtuste suuruse vastavuse kriteeriumiks. Need on linna kasvuprognoosi vead, linna suurusjärku "seadmete" vastuolu, puhtalt planeerimise vead ja lõpuks kitsas majanduslik lähenemisviis teenindussektorile.

Sageli on ehitus planeeritud pool miljonit elanikku ja linn kasvab miljonini. Samal ajal säilitatakse kõik side, kõik kommunaalteenused, linna struktuuri ja selle paigutust peamiselt esialgses projektis planeeritud. Tuleb öelda, et optimaalsete linnade leidmise kriteeriumi leidmisel on väga raske, sest arvukaid uuringuid näitavad põhikavade põhisätteid peaaegu kunagi rakendatud.

Tuleb välja, et Venemaa linnad asuvad krooniliselt "optimeerimata" riikides. Selle arutelu lõpuleviimisel tasub viidata VI-perebadzheva sümptomaatilise kaebuse, et nende arengu linnad lahkuvad optimaalsuse seisundist ja ei tule tema juurde: " Meie linnaplaneerimise valitseva valitsemise kohaselt on seisukohti optimaalsed linnad, kus elanikkond on tuhat inimest, vastuvõetav - kuni tuhat.

Venemaa on praegu oma arengus kriitilises etapis. Käimasolevate ümberkujunduste saatus seatakse kahtluse alla, mille vastused sõltuvad suuresti ettevõtluse seisundist ja arengusuundadest. Ettevõtlus on tänapäeval muutumas oluliseks teguriks edasises sotsiaalmajanduslikus arengus.

See tähendab, et linn kasvas linna kiiremini, avaldas kaugemale "vastuvõetava" piiridest. Sellegipoolest on võimalik tuvastada selle teoreetiline tulemus: 1 linna optimeerimise mõiste ühel võtmeparameetris - elanikkonna suurusjärku - ei saanud teoreetilist ja praktilist kinnitust. Ei suutnud selgelt sõnastada ja põhjendada sellist suurust. Ei ole loodud tehnikaid, võimaldades linnade arengut tõhusalt suunata optimaalsete väärtustega.

See nõuab uute metoodiliste lähenemisviise, mis moodustatakse Uurali föderaalpiirkonna arveldussüsteemi optimeerimise uuringu raames. Lisaks soovitab kõige selgem näitaja üldises kava nimetatud parameetrite linna suuruse vastavuses. Meie jaoks tundub kõige tõenäolisem lahendamisel, kui see ei ole eraldi linna optimeerimine, vaid arveldussüsteemid - piirkondlikud ja riiklikud.

See on tingitud asjaolust, et iga linn on olemas ainult kõrgema taseme süsteemi elemendina, nimelt arveldussüsteem ja optimeerige seda selle süsteemi isoleeritult, tundub olevat veidi täidetud ülesanne. Reaalne skaala, kus on võimalik sõnastada ja lahendada optimeerimise probleem on arveldussüsteemi ulatus. Selle süsteemi suuruse ja taseme määratlus on täiendav teoreetiline ülesanne. Optimeerimisülesannete liigid linnaplaneerimisel See sai võimalikuks eristada mitmeid olulisi kriteeriume, mille jaoks on vaja hinnata lahenduse optimeerimise ülesannet.

Nende kriteeriumide kombinatsioon on mingi maatriks, mis peaks paljastama arveldussüsteemide optimeerimise probleemi olemust. Mõnes optimeerimisülesannetes on teoreetiliselt võimalik, ilma et see ei ole piiratud indikaatoris, mis peab olema optimeeritud.

Klientide valik

Või vastupidi, on olemas teatav lõplik tase, mille järel näitaja kasv muutub võimatuks. Meie puhul usume, et lahendamise optimeerimise ülesanne viitab esimesele teostusele, kuna optimeerimise indikaatori suurenemine on seotud elanikkonna elanikkonnaga ja see näitaja teoreetiliselt võib määramata ajaks suurendada.

Sõltuvalt ülesande liigist võib see olla üks optimaalne või mõni optimatud komplekt. Meie puhul saate probleemi eelnevalt kirjeldada, millel on mitu optimaalset tingitud asjaolust, et võimalikud on mitmed võimalused piiritud tasasele pinnale jaotamise optimeerimiseks.

Sellises olukorras peate vastama küsimusele - kas on võimalik tõsta valiku taset arveldussüsteemi mõnede elementide missioon, vähendades seda kunagi teistelt. Linnaplaneerimise praktika näitab, et suure lahenduse süsteemi arendamine Pareto kriteeriumi täitmisega on võimatu. Arveldussüsteemi elementide väljatöötamine toimub muu hulgas elanikkonna kulul arveldushierarhia reeglina alates madalamast ülemisest tasemest.

Kui optimeerimine on multi-kriteeriumide või monokriliseerimise optimeerimine - see on suurim teoreetiline probleem. Selle lahendamiseks on vaja meelitada juba akumuleeritud metoodilist aparaati: Esiteks on vaja märkida, et ettevõtte elutegevus moodustatakse kolme peamise allsüsteemi koostoime tulemusena. Nende esinemise taotluse korral võivad neid käesolevas järjekorras loetleda: 1 looduslik keskkonna allsüsteem.

Ajaloolise arengu ajal genereerisid need allsüsteemid järjekindlalt üksteist järjekindlalt. Loodusliku keskkonna allsüsteemi nagu algselt eksisteeris mõõtmatult pikema aja jooksul kui inimene ise andis tema evolutsioonilise arengu ajal.

Inimese põhitegevus mõistliku olendina oli soov tagada nende ellujäämise ja arengu tõttu loodusvarade kõige tõhusama kasutamise tõttu samaaegse sooviga vähendada nende sõltuvust looduslikest kataklüsidest.

A5P-204U A5P-204 SPA-204KZ

Selle soovi tõttu on inimese loodud sotsiaal-demograafiline allsüsteem omandanud olulist autonoomiat loodusliku alamsüsteemi suhtes. Õige ja tagasiside hakkas moodustama nende vahel ja arendada vastuolusid. Nende ületamise jaoks lõi Binaarsed kauplemise naitajad majandusliku allsüsteemi, mis võimaldab inimesel järsult suurendada toodetud ja tarbitavate kaupade summat ning seeläbi säilitatakse selle eraldamine loodusliku keskkonna allsüsteemis.

Tuleb märkida, et selles süsteemis olev teema on kindlasti sotsiaal-de imograafilise allsüsteem, mis esindab inimese üksikisikute kombinatsiooni erinevatel kogukondadel etniliste, rassiliste, usuliste ja muude märke. Kogu selle ajaloo jooksul elab inimkond ja arendab selles kolmnurga vägedes: Loodus - ühiskond - majandus.

Nagu näha, on kolm kriteeriumi, mille jaoks saate ümberasustamise süsteemi optimeerida, sõltuvalt sellest, millist ühiskonda valib arengu prioriteedi.

Samal ajal käivitati eelnevalt läbi viidud uuringu raames järgmine avaldus: territoriaalne lahenduse süsteem meie arvates on element, mis ühendab kolme alamsüsteemi inimühiskonna arengut. See juhtub mitmel põhjusel. Esiteks, sest inimkond Huvitis tundmatute varude valikut W2 kujul ja mis tahes inimkonna kogukond, eelkõige tekib ja areneb evolutsioonilisel kujundatud territooriumil peamiselt maamis on ennekõike biosfääri ruum on bioloogiliste liikide olemasolu jaoks sobiv tsoon. Seega juhtub iga inimese asulate loomine alati kõigepealt biosfäärile kuuluva territooriumi ümberpööramisega ja kasutamisega.

Looduslik ökoloogiline allsüsteem teostab ka ülejäänud allsüsteemide väljatöötamiseks väga olulise funktsiooni ja määrab nende arendamise eriingimustes. Teiseks on territoriaalse arveldussüsteemi arendamine sotsiaal-demograafilise allsüsteemi tegevuse otsene arutelu. Kontsentreeritud vormi territoriaalse arveldussüsteem peegeldab ühiskonna eripära, selle ajaloost ja praegust saavutamist arengu ja demograafilise struktuuri tasemega. Need omadused on selliste näitajate kaudu ruumiliselt läbi elanikkonna arv ja tihedus, maapiirkondade ja linnaelanikkonna suhe ja jaotus, rändevoogude suund ja intensiivsus.

Kolmandaks on majanduslik allsüsteem, mis on sotsiaal-demograafilise allsüsteemi derivaat, on mitme põhifunktsioonide otsene ruumiline jätkamine ruumiliselt.

See tagab vajaliku tootmise vee protsessid, transpordilinkide korraldamine asulate vahel, vajalike loodusvarade kaevandamine.

Majanduslik allsüsteem, samuti sotsiaal-demograafiline allsüsteem, mis on oma sotsiaal-demograafilist allsüsteemi tekitanud, võib esineda ja arendada ainult kohaliku keskkonna allsüsteemi raames. Selle arengut vähendatakse veelgi laadi-ökoloogilise süsteemi ruumis ja mõlemat otseselt kosmoseobjektidesse paigutatud materjali ja nende tegevuse tagajärgedega. Territoriaalse arveldussüsteem on kõigi inimühiskonna allsüsteemide siduv element ja selles võimsus on nende sünteesi.

Väljaspool ja ilma territoriaalse arveldussüsteemi, nende allsüsteemide lihtsalt ei saa eksisteerida. Seega tegeleme ebaselge olukorraga.

Ühest küljest on ümberasustamise optimeerimise kolm kriteeriumi: keskkonnaalased, sotsiaalsed ja majanduslikud.