Kauplemissusteemi hind

Eesmärgiks on Eesti Energia seadnud toota Hinnaliikumised ühe kuni kahe protsendi vahemikus toimusid nii üles kui allapoole. Laiemat turusegmenti kajastav RTS-Interfaxi rublaindeks kerkis 0,28 protsenti ,41 punkti tasemele. Kärpeplaan on tehtud aastateks kuni

Kauplemissusteemi hind

Avaleht Uudised CO2 hind kasvab, heitkogused vähenevad vaevaliselt Kauplemissusteemi hind hind kasvab, heitkogused vähenevad vaevaliselt Nii selgub Eestis kauplemissüsteemi kuuluva 47 elektri- ja soojusenergia- põlevkiviõli- tsemendi- paberi- ja pabermassi- telliste- lubja- ja klaasitootja märtsi lõpuks esitatud aruannete põhjal. Kui Siiski on ka neid käitisi, kus vähenemine on olnud minimaalne või heitkogused on hoopiski suurenenud.

Kauplemissusteemi hind

Üheks käitiste CO2-heite vähendamise põhjuseks on lubatud heitkoguse ühikute hind. Tänaseks on CO2 ühiku hind Kauplemissusteemi hind juba 27 euroni ning prognooside kohaselt tõuseb see järgnevatel aastatel veelgi.

Kauplemissusteemi hind

ELi HKSi kuuluvatel käitistel tuleb iga aasta märtsi lõpuks oma CO2 heitkoguste kohta esitada erapooletu audiitori poolt tõendatud aruanne ja vastavalt sellele aprilli lõpuks tagastada tasuta lubatud heitkoguse ühikud, mis käitisele selleks konkreetseks aastaks eraldati.

Kui käitise tõendatud CO2 heide on suurem kui käitisele Kauplemissusteemi hind eraldatud heitkoguse ühikute koguarv, tuleb puuduolevad ühikud kauplemisturult juurde osta. ELi HKSi turul olevate lubatud heitkoguse ühikute osakaal väheneb pidevalt, seega tõuseb nõudlus ühikute järele ja vastavalt sellele ka nende hind.

Ühikute kõrgem hind motiveerib käitajaid pidevalt oma CO2-heidet vähendama, et tuleks ühikuid vähem osta või tekiks endal ühikute ülejääk, mille müügist on võimalik teenida täiendavat tulu.

Kauplemissusteemi hind

Eesti pikaajaline siht on vähendada Eesti KHG koguheidet Selle sihi suunas liikumisel vähendatakse KHG heidet Võrreldes Selleks, et täita Praeguste prognooside kohaselt ei ole me seda eesmärki täitmas ning selle võib veelgi enam kursilt eemale juhtida täiendavate süsinikumahukate tööstuste lisandumine EL HKSi sektoris.