Maarab kauplemissusteemi,

Ka on Telescan AS jätnud maksmata hinnakirjas sätestatud haldustasu. Käibed olid eile suured, suund jäi ebaselgeks, indeks TALSE jõudis esmaspäevase järsu tõusu järel kõrgeimale tasemele parast 7.

Language switcher

Telescan AS ei ole vaatamata meeldetuletusele avalikustanud 12 kuu vahearuannet Telescan AS ei ole vaatamata korduvatele meeldetuletustele ning lisatähtaja andmisele maksnud Börsile hinnakirjas sätestatud haldustasu, mis on olulise rikkumisena kauplemise lõpetamise iseseisvaks aluseks.

Telescan AS ei ole nõuetekohaselt täitnud teabe avalikustamise kohustust. Need peab KIKile esitama kohe pärast hankelepingu sõlmimist, et makse tegemisel oleks võimalik makse lepinguga siduda. MT-le lisatakse E-toetuse keskkonnas makse maarab kauplemissusteemi järgmised dokumendid: hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris ja tehingu eeldatav hind käibemaksuta on alla lihthanke piirmäära ja dokumente ei ole eelnevalt KIKile esitatud; leping, mille alusel on kohustus võetud.

Lepingut ei lisata juhul, kui leping on eelnevalt KIKile esitatud ja lepingut ei ole muudetud ning juhul, kui hankeleping on leitav riigihangete registrist; hankelepingu muudatused, lepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument, ei lisata juhul kui on eelnevalt KIKile esitatud; õiguskaitsevahendite kasutamise teavitused olemasolu korral; arve või muu raamatupidamisdokument; asjade, maarab kauplemissusteemi või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendav dokument; kulu ja omafinantseeringu tasumist tõendav dokument; raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument; projektipõhine kulutuste väljavõte raamatupidamisest esimese ja viimase väljamakse juures.

Esimese MT-ga väljavõte raamatupidamistoimingutest, mille järgi on võimalik veenduda, et projekti kõik kulud nii abikõlblikud kui mitteabikõlblikud on selgelt eristatavad muudest TS kuludest. Viimase väljamakse juures TS raamatupidaja allkirjastatud projektipõhine raamatupidamise kulukonto väljavõte; garantii dokument, laenuleping ja liisinguleping; muud dokumendid, juhul kui need on nõutud projekti rahastamise lepingus või määruses.

Kõikidel ELi HKSi kuuluvatel ettevõtetel peab olema konto heitkoguse ühikutega kauplemise registris ning sellega seoses tuleb järgida registri määrust.

Teavitus küpsiste kohta

Registri kohta on lisainfo leitav siit. Kauplemissüsteemi luba ja seirekava Paikse heiteallika käitaja õiguse käitisest või selle osast kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamiseks annab Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa osana edaspidi kauplemissüsteemi luba.

Kõikidel ELi HKSi kuuluvatel käitistel on kohustus omada kauplemissüsteemi luba ning samuti peab kõikidel käitistel olema seirekava. Käitaja sisestab kauplemise registrisse eelmise aasta heitkoguse ja tõendaja kinnitab selle. Käitaja, kellele eraldatakse tasuta lubatud heitkoguse ühikuid, esitab eelmise kalendriaasta tootmistaseme aruande koos tõendamisaruandega.

Tallinna Börsi pressiteade Vastavad muudatused on Finantsinspektsiooni poolt