Mudeli paeva kaupmehe reeglid Leedus

Samuti võib erineda välismaaklerite tulumaksumäär. Lisaks võite pakkuda kaardiomanikele võimalust saada kaarditehingu kviitungi koopia e-kirjaga või lühisõnumiga kuid mitte paberkviitungi asemel, kui paberkviitungit nõuab seadus.

Mudeli paeva kaupmehe reeglid Leedus

Kuidas deklareerida välisriigis võõrandatud väärtpaberid? Välisriigi finantsvahendaja kaudu võõrandatud väärtpaberite kohta kehtivad samad reeglid mis Eestis omandatud väärtpaberite puhul. Välisvaluutas tehtud kulud, väärtpaberite müügi- ja turuhind ning makstud maksud ja kinnipeetud tulumaks tuleb arvutada eurodesse kui tehingu valuuta on muu kui euro Euroopa Keskpanga päevakursi alusel, mis kehtis kulu tegemise, tulu saamise või tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval. Välisriigis võõrandatud väärtpaberid tuleb näidata füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 8.

Deklareerimine tavasüsteemis Selliste aktsiatega tehtud võõrandamistehing näidatakse kui välisriigist saadud väärtpaberitulu. Millist infot sisaldab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni eeltäidetud tabel 6. Nasdaq CSD endise Eesti Väärtpaberite Keskregistri EVK kaudu tehtud väärtpaberitehingute kohta saadud andmete põhjal eeltäidab maksuhaldur füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 6.

Kuna Nasdaq CSD-l puuduvad andmed kõikide tehingute kohta, peab maksumaksja ise lisama tabelis puuduvad andmed tema tehingute kohta, mis ei ole tehtud Nasdaq CSD kaudu või mis on ta teinud esindajakonto, mitte oma isikliku konto kaudu. Samas tuleb maksumaksjal ka Nasdaq CSD esitatud tehingute infot täiendada. Näiteks ei ole Nasdaq CSD-l võimalik anda maksuhaldurile infot võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumuse kohta.

Deklareerimine tavasüsteemis Kauplemiskontolt pangakontole kantud summa tuleb deklareerida muu vara võõrandamisest saadud tuluna tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6. Valuutatulu ei tohi deklareerida väärtpaberituluna. Deklareerimine tavasüsteemis Ei, LHV Brokeris tehtud valuutatehingud on nagu väärtpaberitehingud ja tuleb kajastada tabelis 8. Lisamärkused LHV maksuaruande tabelite 6. Tuludeklaratsiooni täitmise juhendist küll sümboli märkimise nõuet ei tulene, kuid võimaluse korral soovitame väärtpaberi üheseks määratlemiseks seda siiski teha.

Väärtpaberi liigi puhul on LHV maksuaruandes valikud aktsia, fondiosak, optsioon, futuur ja võlakiri. Tuludeklaratsioonis on valikud aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, Mudeli paeva kaupmehe reeglid Leedus väärtpaberid, investeerimisfondi sh rahaturufondi osakud ja optsioon. Futuuri puhul soovitame tuludeklaratsioonis valida väärtpaberi liigiks tuletisväärtpaberid.

Soetamismaksumus sisaldab väärtpaberite soetamisega seotud kulusid enamasti teenustasud, aga ka näiteks optsioonipreemia ja optsioonitehingute teenustasud optsioonide kasutamise puhul. Väärtpaberite võõrandamisega seotud kulud võetakse arvesse ka siis, kui need suurendavad tehingu kahju.

Võõrandamisega seotud kulude hulka kuuluvad teenustasud. Tabelis 8. Summad GBP NZD kaubandusstrateegia kahe komakoha täpsusega ja vajaduse korral tehakse seda ka väärtpaberi kogusega piirang tuleneb tuludeklaratsiooni edastamise keskkonnast.

Väärtpaberite lühikeseks müügi tehingu andmed näidatakse LHV maksuaruande tabelites 6. Optsioonipreemia saab kuludes arvesse võtta aktsia soetamismaksumuse hulgas siis, kui optsiooniga omandatud aktsiad võõrandatakse. Kui optsioon ei realiseeru st optsiooni alusvara ei osteta või ei müüdasiis optsioonipreemiat kuludesse arvestada ei saa. Ühe inimese piires makseta väärtpaberikannet ei ole vaja deklareerida, selle võib deklaratsioonilt kustutada.

Makseta tehingu puhul soetamismaksumuse märkinud maksumaksjate deklaratsioonid kontrollitakse üle juhul, kui tabeli 6. Kui deklareerija märgib soetamismaksumuseks 0 ja tehing on seotud osapoolega, siis ei too see endaga maksustamise mõttes kaasa mingeid tagajärgi.

Koroonapandeemia Eestis

Näiteks abikaasad on seotud isikud ja juhul, kui soetamismaksumus on märgitud, tuleb täita ka veerg 8 või Sugulaste seotud isikute tehingu kahju edasi kanda ei saa. Lisamärkused dividendide deklareerimise kohta Dividendi väljamakse tegija koodina kasutatakse LHV maksuaruandes vastava väärtpaberi ISIN-koodi ja nimi esitatakse nagu tabelite 6. Selle näite puhul märgitakse tabelis 8. Kuna LHV hoiab klientide väärtpabereid mitme välismaakleri juures ning üks maakler võib dividendidelt tulumaksu kinni pidada ja teine mitte, siis võib olla kliendi kontole kantavalt dividendilt tulumaks tasutud ainult osaliselt.

Sellisel juhul näidatakse LHV maksuaruande osa dividendist tabelis 8. Samuti võib erineda välismaaklerite tulumaksumäär. Kui klientide väärtpaberid on hoitud mitme välismaakleri juures, võib tulumaksumäär olla nende kaalutud keskmine.

Arvestades, et selleks kasutatakse suuresti maksumaksja raha, tuleb seda teha vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning kogu ühiskonna huve arvestades. Üks võimalusi selleks on keskkonnahoidlikud ja sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked…. Kaks päeva olid täis sisukaid ja põnevaid arutelusid projektis saadud kogemuste ning õnnestumiste kohta. Uusi ideid, mida jagada ja mõtteid tehtu osas oli eduka projekti lõpuks kogunenud hulgaliselt.

Rootsis elav Ando Silberberg räägib massimigratsiooniohust Skandinaavias

Pärnu abilinnapea Rainer Aavik tõi konverentsil esile NonHazCity projekti raames elanike hulgas läbiviidud kampaania, kui olulise meetme, mille abil… Vähem ohtlikke kemikaale majapidamistes, lasteaedades ja omavalitsustes Läänemere piirkondades ohtlike ainete vähendamisega tegelenud projekt NonHazCity läheneb lõpule. Projekti lõppu Mudeli paeva kaupmehe reeglid Leedus konverents leiab aset Projekti NonHazCity raames analüüsiti ligi heitvee proovi, et määrata peamised ohtlikud ained, mis veekogudesse satuvad.

Analüüsidest selgus, et tavapäraste saasteainete nagu raskemetallide koguseid on … Aasta keskkonnateo tiitel läheb Postimehele ja Sirbile, kirves loodusmetsade hävimisele Eesti Keskkonnaühenduste Koda EKO valis Keskkonnakirve said keskkonnaministeeriumi metsaosakond ja asekantsler Marku Lamp vääriselupaikade kaitse takistamise eest. Alates Avalik pöördumine: Eesti peab toetama Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni Täna hommikul esitasid enamik Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmeid koos Taastuvenergia Koja ja Arengukoostöö Ümarlauaga avaliku pöördumise peaministrile ja keskkonnaministrile, milles kutsutakse üles peaminister Jüri Ratast ja keskkonnaminister Siim Kiislerit toetama Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni.

Avalik pöördumine peaministrile ja keskkonnaministrile Maailma vastutustundlike riikide ja nende juhtide tähelepanu on olnud juba nädal aega Poolas toimuval kliimakonverentsil… Pressiteade: Rahvusvaheline transpordikonverents Tallinnas Tallinnas toimub rahvusvaheline transpordikonverents 4. Üritusel kõnelevad eksperdid Rootsist, Poolast, Saksamaalt ja Eestist.

Konverents keskendub transpordi modelleerimisele ja andmetega seonduvatele võimalustele, mis toetavad jätkusuutlikuma transpordisüsteemi loomist. Üritusele on kutsutud linnatranspordi korraldajaid erinevatest… 11 keskkonnaühendust avalikustasid nägemuse Eesti metsanduse tulevikust Keskkonnaühendused avalikustasid metsanduse visiooni aastanimilles toovad välja 8 tähtsamat eesmärki, mille täitmine võimaldab Eestil olla tulevikus tark metsariik ja säästva metsanduse teenäitaja.

ÜRO Keskkonnaprogramm on juhtiv keskkonnaasutus, mis seab globaalse keskkonnaprogrammi, edendab selle ellu viimist ning panustab säästva arengu eesmärkide täitmisesse. ÜRO Keskkonnaprogrammi eesmärgiks on muuhulgas arendada partnerlust eri osapoolte vahel ning motiveerida inimesi elama keskkonda säästvalt ning mitte tuleviku… BEF Grupp Mis on selle aja jooksul toimunud?

  • Koroonapandeemia Eestis – Vikipeedia
  • LHV internetipangast leiad maksuaruande, mis koondab info sinu kõikidel LHV pangakontodel Eesti ja välismaiste väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitest saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta.

Käesoleval aastal tähistab BEF Grupp oma Võrgustikutöö sai alguse Järgnevalt väike ülevaade sellest, millega on BEF Grupp 15 aasta jooksul tegelenud ning kuidas organisatsioon arenenud on. Balti Keskkonnafoorum asutati aastal Tallinnas, Riias ja… ERL pressiteade: Keskkonnakomisjon arutab põlevkivienergeetikast loobumist Täna kell tuleb Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil arutusele ühispöördumine, millele allakirjutanud soovivad põlevkivienergeetikast väljumise strateegia koostamist.

Samuti räägib oma kogemustest plasti tarbimise vähendamisel blogija Katarina Papp.

Ühispöördumisele allakirjutanud soovivad riigilt selget otsust ning laiapõhjalist plaani, kuidas tulevikus põlevkivienergiast loobuda ning järk-järgult taastuvatele energialahendustele üle… Eutrofeerumine pärast aastat : vana loo ümberkirjutamine — uus tee õnneliku lõpuni Balti Keskkonnafoorum kutsub huvilisi esmaspäeval, 4. Seminar leiab aset Tallink Spa ja konverentsikeskuses ning toimub Läänemere strateegia üheksanda aastafoorumi raames. Kehtiva Läänemere strateegia raames vaadeldakse eutrofeerumist bio-füüsikalises kontekstis.

Mudeli paeva kaupmehe reeglid Leedus

Kahjuks on puudu sotsiaal-majanduslik vaade ning ka kriitiline analüüs poliitika otsuste raames. Oma tegevuses rõhutab UpSteami meeskond kahele aspektile, kuidas nende pakutav autopesuteenus on keskkonnasõbralikumad kui teised turul olevad teenusepakkujad. Esiteks kasutatakse tehnoloogiat, mille tulemusena kasutatakse tunduvalt vähem vett, kui kasutavad käsipesulad.

Näiteks toob ettevõte välja, et käsipesulad kasutavad ligikaudu liitrit… Ootame pakkumisi keskkonnavastutuse uuringu tegemiseks Ootame pakkumusi keskmise ja väikese suurusega ettevõtete keskkonnavastutusest uuringu tegemiseks Eestis, Lätis ja Leedus. Uuring peab andma vastused muuhulgas järgmistele küsimustele: — Milline on VKE suhtumine keskkonnavastutusse? Mis on nende motivatsioon selleks? Uuring põhineb olemasoleval metoodikal. Eesti Keskkonnaühenduste Koja EKO eksperdid esitasid auditi läbiviijale hulgaliselt tähelepanekuid ja näiteid, mille kohaselt on RMK mitmes piirkonnas pikaajaliselt ja oluliselt rikkunud metsade säästva majandamise nõudeid ning selle käigus loodusväärtusi kahjustanud.

OÜ… Tallinna piirkonna liikuvuskava seminar 1. Keskkonnakirve sai Keskkonnaamet, kes andis seadust eirates loa teha Nursipalus suurel maa-alal lageraie. Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia juhtivteadur Asko Lõhmus ja Eesti Maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald paistsid möödunud aastal silma sõnavõttudega meedias, Riigikogus ning… Ootame pakkumisi keskkonnavastutuse uuringu metoodikale — uuendatud!

Ootame pakkumusi uuringu metoodikale ning tulemuste analüüsile, mis on aluseks edasisele uuringule Eesti, Läti ja Leedu keskmise ja väikese suurusega ettevõtete keskkonnavastutusest. Praegu on paljudes kaitsealustes metsades lubatud lageraie ning majandusmetsadele mõeldud reeglid laienevad iseenesest ka kaitsealade piiranguvööndi metsadele.

  • Tingimused | SumUp
  • SumUp EU Payments UAB on piiratud vastutusega ettevõte, mis on registreeritud Leedus, mille registreerimisnumber on ning mille registreeritud asukoht on Upės str.

See seab tõsiselt ohtu kaitstavad loodusväärtused. Nüüd selgunud uuringu tulemustest avaldub, et võrdväärselt jõuab Pärnu linnakeskkonda ohtlikke aineid nii kodudest, tööstuspiirkondadest kui ka näiteks väikestest ettevõtetest, kaubanduskeskustest, SPA-dest ja haiglast.

Sõeluuringu käigus analüüsiti ohtlike ainete sisaldust elamu- ,tööstus- ja teenindusettevõtete reovees ning linna… Pärnus läbi viidud ohtlike ainete sõeluuringu tulemuste avalikustamine Kutsume kõiki huvilisi järgmisel neljapäeval, Üritus toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames. Ürituse taust ja teemad: Rahvusvahelise projekti NonHazCity raames analüüsiti ohtlike ainete sisaldust elamu- ja tööstuspiirkondade reo- ning sademevees Pärnus, Riias,… Pärnakas, aita luua kahjulikest ainetest vaba elukeskkonda!

Kampaania raames, kutsume Pärnu elanikke üles vaatama otsa oma tarbimisharjumustele. Kui julgelt tutvustaksid Sina oma kappides sisalduvat keskkonnaeksperdile?

Kas suudaksid oma tarbimisharjumusi nelja kuuga keskkonnasõbralikumaks muuta?

Pangakaardid

Pärnakad Silver Smeljanski ja tema elukaaslane Marie Rosalie Hanni otsustasid end proovile panna ning… Otsime kommunikatsioonipraktikanti Kui otsid praktikakohta, kus saaks end proovile panna rohkemas kui kohvikeetmises, siis MTÜ Balti Keskkonnafoorumis saad näiteks: kampaaniat korraldada, sotsiaalmeedia ja kodulehtede haldamises kaasa lüüa, kommunikatsioonistrateegiat koostada, üritusi korraldada, uue projekti visuaalse identideedi loomises kaasa rääkida, lugusid kirjutada või videoid teha, pressiteateid koostada ja ajakirjanikega koostööleppeid sõlmida.

Praktika annab Sulle võimaluse saada aimu nii vabaühenduste… Keskkonnaühenduste pressiteade: Keskkonnaministeerium plaanib kaitsealadel raietingimusi leevendada Keskkonnaministeerium plaanib kiirkorras vastu võtta määruse muudatust, mis võimaldaks teha kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndites sanitaarraie nime all lageraiet, mis kaitsealadel on reeglina keelatud.

Kaitsealade elurikkust tõsiselt ohustavat eelnõu ei ole saadetud kooskõlastamiseks ühelegi huvigrupile. Keskkonnaühendused soovitavad ministeeriumil muudatustest loobuda.

Teated - BEF Estonia

Umbes sama suur osa elanikkonnast teab tarbetoodetes, sh näiteks kodukeemias, kosmeetikas, riietes, elektroonikas või ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete mõjudest.

Uuringust selgub seegi, et eestlased on kõige eesrindlikumad pakendiinfoga tutvujad Euroopas. Ohtlike kemikaalide käitlemise koolitus ettevõtetele Eesti Keemiatööstuse Liit koostöös MTÜ Balti Keskkonnafoorumiga korraldab koolituse kemikaale kasutavatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid — alates REACH määrusest, registreerimisest ja infoallikatest kuni arvestuse pidamiseni ning info edastamiseni tarneahelas.

Lisaks toimub praktiline töö ohutuskaartidega. Kohtade arv on hetkel täis. Ajakava: Osalejate registreerimine, tervituskohv Avamine, sissejuhatus…. Jätkusuutlikuma meremajanduse poole Uuringus selgub, et teadlikkus on keskmisest veidi kõrgem naiste seas vanuserühmas aastat ja peredes, kus kasvavad aastased lapsed.

Homme, 7. Tänavu aasta aprillis viis Socio uuringukeskus MTÜ Balti Keskkonnafoorumi ja Pärnu Linnavalitsuse tellimusel läbi uuringu kaardistamaks Pärnu linna elanike teadlikkust ohtlikest ainetest. Võõrustaja Paljas Pala kostitab osalejaid ka tervisliku snäkiga.

Vaata ka Facebookist. Juhul, kui see erineb teie ettevõtte nimest, peab see selgelt teid või teie ettevõtet identifitseerima. Samuti peate esitama õige kontakttelefoninumbri. Tunnusnime ja kontakttelefoninumbrit võidakse kuvada kaardiomaniku krediit- või deebetkaardi väljavõttel. Võime hankida sellist krediiditeavet ning teha täiendavaid kontrolle, ja te olete kohustatud meid selles osas vajalikus ulatuses abistama.

Mudeli paeva kaupmehe reeglid Leedus

Kuni teie isikusamasust pole kontrollitud ja me pole teie kontot verifitseerinud, moodustavad käesolevad teenusetingimused eellepingu, mis on teile täielikult siduv. Jätame endale, sellel perioodil, õiguse see leping lõpetada või teile käesolevate teenusetingimuste alusel teenuseid mitte pakkuma hakata. Hoiame teile võlgnetavas summas vahendeid omavahenditest eraldi, kuid koos muude kontode nimel hoitavate summadega, eraldi pangakontol kooskõlas õigusaktidest tulenevate kohustustega.

Teie vahendeid käideldakse kooskõlas kohalduva õigusega ja, kui see on lubatud, lähevad need üle SumUpile. Me avaldame ja uuendame aeg-ajalt teeritooriumide loendit oma veebisait. Kui olete füüsiline isik, peate olema teenuste kasutamiseks vähemalt kaheksateistkümne 18 aastane. Võime nõuda teilt igal ajal oma vanuse tõestamist. Olenevalt tehingute mahust võivad maksevõrgureeglid maarab kauplemissusteemi osadelt meie kaupmeestelt eraldi lepingu sõlmimist meie makseid aktsepteerivatest pankadest partneritega või Mudeli paeva kaupmehe reeglid Leedus.

Kui olete selline kaupmees, teavitame teid sellest ja anname teile vajalikul hetkel asjakohase eraldi lepingu. Kui käesolevates teenusetingimustes ja mis tahes sellistes makseid aktsepteerivate pankade teenusetingimustes on vasturääkivusi, kehtivad selliste konfliktide lahendamisel makseid aktsepteeriva panga teenusetingimused. Me otsustame omal äranägemisel, kas teiepoolne teenuste kasutamine on seostatav mis tahes eelnimetatud toote või teenusega ning pole seega teenusetingimustega kooskõlas.

Ostule võivad kohalduda eraldi tingimused, sh see, et makseterminali müüja, rendileandja või rendilevõtja ei pruugi olla meie, vaid hoopis mõni meie kontserni ettevõtetest.

Taotlemisel saame teile pakkuda mitut makseterminali mis tahes täiendava konto või alamkonto jaoks 4. Samuti on teil keelatud makseterminali tarkvara või riistvara mis tahes moel muuta. Te ei tohi kasutada makseterminali ühelgi muul otstarbel peale kaarditehingute aktsepteerimise, kasutades meie rakenduse installitud versiooni. Juhul, kui te käesolevate teenusetingimustega enam nõus pole, peate makseterminali omal kulul meile tagastama.

Lisaks võite pakkuda kaardiomanikele võimalust saada kaarditehingu kviitungi koopia e-kirjaga või lühisõnumiga kuid mitte paberkviitungi asemel, kui paberkviitungit nõuab seadus. Pärast sellise teavituse saamist võtame tarvitusele asjakohased meetmed, et vältida teie andmete volitamata kasutust. Eelkõige peate järgima nõudeid, mis puudutavad maksekaardi andmete säilitamist, töötlemist ja edastamist. Kui vaidlustust ei esitata õigeaegselt, siis loetakse seda saadud dokumendi sisuga nõustumiseks.

Jätame endale õiguse väljastada parandatud väljavõtteid või teha mis tahes väljamaksetes parandusi ka pärast selle tähtaja läbisaamist. Kui kohalduv õigus ei sätesta just teisiti, vastutate ainuisikuliselt kõigi kaarditehingute dokumentide jm oma kontoga ning teiepoolse teenuste kasutamisega seotud andmete säilitamise eest.

Mudeli paeva kaupmehe reeglid Leedus

Eelnimetatud luba jääb täies jõus kehtima, kuni teie konto sulgemise või lõpetamiseni. Teie pangakontole tehakse väljamakseid, vähemalt osaliselt, kolmandast isikust finantsasutuse nt pankade, kus asuvad meie ja teie pangakontod poolt ning me ei vastuta vahendite teie Diagrammi mustri kauplemise susteem krediteerimise eest, kui meie oleme väljamakse jaoks ülekande teie pangakontole teele Mudeli paeva kaupmehe reeglid Leedus erandid on toodud järgnevates punktides 6.

Meie poolt teie nimel hoitavate selliste vahendite pealt ei kogune intressi, kuid me ei võta teilt viivitatud väljamaksega vahendite hoidmise eest ka mingeid tasusid.

Meil ei ole ei kohustust kinnitada pangakonto numbri vastavust konto omaniku nimega ega kinnitada seda, kas teie olete konto omanik. Seni, kuni me töötleme teile tehtavaid väljamakseid samade pangakonto andmetega, mille te olete meile esitanud, ei kanna me teie ees mingit vastutust; kuid loomulikult panustame me parimal võimalikul määral makse jälgimisse ja vahendite tagasi nõudmisse mille eest võidakse teilt täiendavat tasu nõuda.

Võime piirata juurdepääsu teie vahenditele ka siis, kui seda nõuab seadus või kohtumäärus. Võime pidada kinni riskiprofiilil põhinevat reservi, omal äranägemisel, mis tahes hetkel, kui te meie teenuseid kasutate. Kui te ei tasu nõudmisel täissummat, mis meile võlgnete, loetakse seda raskeks käesoleva teenuselepingu rikkumiseks ja te peate tasuma kõik kulud, mis tekivad seoses selliste summade sissenõudmisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, õiguskulud, inkassokulud ja mis tahes asjakohase intressi.

Käesolevaga nõustute, et juhul, kui te ei abista meid õigeaegselt, seahulgas ei esita vajalikke dokumente hiljemalt kümne 10 tööpäeva jooksul alates meilt saadud taotlusest, võib tulemuseks olla tagasipööratamatu kaardimakse tagasinõue. Me nõuame teilt sisse esialgse kaarditehingu summa ja teenustasu ning krediteerime esialgse tehingusumma tagasi kaardiomanikule. Kui seda nõuab seadus või riigiasutus, on meil õigus, kuid mitte kohustus, teatada teie konto andmeid ja tehingute ajalugu pädevatele asutustele.

Selle teenuse kättesaadavus on seotud aktiveerimisprotokollide, isiku tuvastamise ja rahaliste vahendite kättesaadavusega, ja see ei ole kõigile SumUp'i klientidele üldiselt kättesaadav. Võimalikud rakenduvad tasud leiab hinnakirjast. See ei ole mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Selle viisi valimiseks kasutage oma kontole ligipääsuks SumUp'i rakendust. See tähendab seda, et väljamakse summa millele rakendub kõigi tasude maha arvestaminemis meie poolt teie rahakotti üle kantakse, konverteeritakse nimiväärtuse alusel e-rahaks ja seda hoitakse teie rahakotis.

Kuid te võite igal ajahetkel taotleda e-raha lunastamist oma rahakotist; s. Kaardiga ostusid sooritades esitate te ühtlasi ka taotluse selleks, et me teie rahakotist e-raha võtaksime. Te peate oma unikaalse kasutajanime, salasõna või muude asjakohaste sisselogimisandmetega oma kontole sisse logima eesmärgiga tellida oma rahakoti saldo oma pangakontole välja maksmine ja järgima esitatud juhiseid, mis sisaldavad ka teie pangakonto andmete esitamist.

Sellele väljamaksele kehtivad turvalisusega seotud ja pettusevastased kontrollimised. Lunastamise taotlus käsitletakse meie poolt kätte saaduks hetkel, mil see on esitatud ja rakenduse kaudu teie poolt kinnitatud; tavapärastes oludes krediteeritakse vahendid teie pangakontole mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval; juhul, kui taotlus esitati tööpäeval enne kella 12 päeval Leedu aja järgi ja teie pangakonto asub Leedus — samal päeval.

Teie vastutate kõigi algatatud kinnitatud kaarditehingute ja oma kaardi kasutamisest tekkinud tasude eest.