Nadala variant.

Lõpliku variandi saab teha siis, kui rubriikide üle on otsustatud. Või on hääletusele pandud ainult kaks lehte? Jah, peabki rääkima ja talletama kõike, mis toimus 35 aastat tagasi, kuna toonase mööda- või minnalaskmise tagajärgi näevad veel mitu põlve selles piirkonnas ja kummituslinnas.

Samuti ei olnud keegi erapooletu. Tulemus: Kasutaja:Iffcool poolt väljapakutud Nadala variant esilehte on peetud sobivaks tulevaseks esileheks.

Nadala variant muuda lähteteksti ] Kas me hääletame ainult kujunduse üle? Andres Või on hääletusele pandud ainult kaks lehte? Aga meil oli ju hulk teisi variante. Sisu vajab mõlema lehe puhul täiendamist ja ühe variandi puhul iganädalast muutmist. Hääletus käib ainult kahe lehekülje vahel, kuna minu arusaamist pidi on just need kaks lehekülge kõige tugevamad kanditaadid. Ükski Wex NZ Uudised 2021 kanditaat ei saaks suure tõenäosusega üle ühe poolthääle ja seega ei suudaks antud lehtedega konkureerida.

Seda peaks selgelt välja ütlema. Minu meelest peaks ikkagi kõik variandid algusest peale hääletusele panema, muidu läheb asi segaseks. Hääletuse korraldaja ei Nadala variant teha oletusi selle kohta, mitu häält mingi ettepanek saab. Seega käib hääletus mõlema üle.

DateDiff päringu näited

Kujundust luues on ikkagi teatud rubriikidega arvestatud. Kui see on probleemiks siis lisan kohe ka kõik ülejäänud variandid. Üldine kujundusstiil jääb ju ikka samaks. Kui selle üle on otsustatud, saab lehte edaspidi juba koos modifitseerida. Pole tarvis lisada kõiki variante. Lõpliku variandi saab teha siis, kui rubriikide üle on otsustatud.

Sellised asjad nagu Vikipeedia tutvustus, kasutusjuhend, sõsarprojektid ja võõrkeeled oleksid ju igal juhul vajalikud. Ülejäänu lisamise võimalikkus sõltub aga ikkagi suures osas kujundusest. Lisada saab alati, aga kui kujundust luues sellise teemaga ei arvestatud, võib mõne uue teema lisamine üldilmet ja kasutusmugavust küll negatiivselt mõjutada.

Vikipeedia:Hääletused/Arhiiv 3

Minu meelest saab mis tahes kujunduse puhul rubriike ümber mängida. Sa olid ju ka ise valmis tegema erinevaid variante. Kui kujundus on põhimõtteliselt valitud, Nadala variant saab esilehe kallal koos edasi töötada. Samuti pole selgust tulemuse väljaselgitamise protseduuris. Arvan, et Nadala variant peaks ära mahtuma max kahele "ekraanitäiele". Hääletuste reeglid Hääletamise aeg: Kui Teie arvates ei ole sellele hääletusele esitatud mõnda Teie arust vajaliku esilehe osa, siis oma ettepanekud lisage enne hääletuse algust.

Kui hääletus juba käib ja lisandub ettepanekuid, mis saavad vähemalt kaks positiivset otsust võidakse hääletamise perioodi pikendada Vaadake ka: Vikipeedia:Hääletus uue esilehe teemal.

Hääletusest lähemalt Kahtlusteta on mõned esilehe osad väga vajalikud. Ei sa kuidagi ära jätta Vikipeediat tutvustavat osa, sõsarprojekte, võõrkeeli või Vikipeedia kasutusjuhendit. Kõige muu osas on aga palju lahtist. Hääletuse tulemused Hääletuse põhjal ei tule kindlat loetelu teemadest, mis peaksid kindlasti esilehel esindatud olema või mis esilehele kuidagi ei sobiks.

Funktsioon DateDiff

Hääletus peaks näitama Vikipeedia kasutajate üldisi soove ja nägemusi esilehest. Neid soove arvestataks aga tulevase esilehe juures. Esilehel muutuks kõik automaatselt.

  1. Tasumata aktsiate valikutehingute konto
  2. Binaarse Pariti hindamine
  3. Variant B - Apollo
  4. Kui palju aega on kaubandusvalikute oppimine
  5. Esilehe uus kujundus[ muuda lähteteksti ] Küsimus: kas võtta kasutusele Vikipeedia esilehe uus kujundus?
  6. Funktsioon DateDiff - Access

Poolt - Ahsoous Kui mingi artikkel on võetud hea artikli kandidaadiks, siis on põhjus temaga tõsisemalt töötada. Siim Peaks hõlmama lisaks sellele ka teiste poolt tehtud Eestisse puutuvaid pilte. Rohkem võiks kasutada Commonsi pilte. Vastu seda esialgu Geonarva 1.

Nadala variant

Andres 1. Erapooletu - Ahsoous Poolt Poolt Seda on väga lihtne kasutusele võtta. See mall jäägu kogukonnavärava jaoks. See peaks jääma kogukonnaväravasse. Vastu Olemasolevatega peaks ropult vaeva nägema ja enamus veel loomata. Lähema poole aasta jooksul ma nendega tegemises mõtet ei näe.

Samuti kiideti heaks nädala pildi kasutuselevõtt kokku 7 häält: Nadala variant poolt, 2 erapooletut, 1 vastuhäält. Põhiliseks probleemiks arvati heade artiklite ja piltide vähene arv, muidu kohtsid need variandid suurt poolehoidu. Seetõttu on selle kasutusele võtmine edasi lükatud teadmata ajaks tulevikku. Minu meelest tuleks hääletada eelkõige selle üle, kas me oleme juba valmis mingit rubriiki aktiveerima.

Vaevalt et kellelgi põhimõtteliselt midagi ühegi rubriigi vastu on. Ma ei sa jäädagi neid hääletuste lehekülgi valmis vorpima.

Navigeerimismenüü

Saab ka siin mainida, et: Vastu Ma ei toeta selle rubriigi käivitamist lähema poole aasta jooksul. Suvaline kasutaja??. Tuleb hinnata, kas tehtud ettevalmistustöö on rubriigi käivitamiseks piisav. Kes seda ette teab, kui palju see aega võtab. Ettevalmistustöö puudumise tõttu oleksin tegelikul ka mina viimase väljakäidud variandi tänasel päeval Nädala artikli ja nädala pildi käivitamine ei oleks aga väga aeganõudev ega keeruline.

Vikipeedia:Hääletused/Arhiiv 7

Mitukümmend head artiklit ja head pilti võiksin ma juba homseks välja valida. Ma ei pea seda probleemiks.

Nadala variant

Äkki pakuksid aga mõne variandi juurde, siis ei ole pärast kui hääletus käib, põhjust kaevata, et see või teine varjant puudub. Head artiklid ja head pildid tuleb ka hääletusega heaks kiita, aga meil pole veel isegi hääletuse protseduuris kokku lepitud.

Vaata Vikipeedia:Heade artiklite kandidaadid. Arvan, et nende artiklite kallal, mis seal on välja pakutud, võiks ühistööd teha.

Nadala variant

Selle aja peale tuleks aga eeskujulikke artikleid juurde. Samuti olen ma väga loe: liiga heal arvamusel mitmest oma artiklist. Muidugi tuleks nad Teie poolt enne üle vaadata. Nädala artikkel ei pea minu arvates lihtsalt vastma ka kõigile hea tingimustele, mis teeksid nendest head artiklid.

Nadala variant

Minu meelest peaks nädala artikkel olema valitud heaks artikliks mitte tingimata eeskujulikuks. Eeskujulike artiklite kanditaatidest, mis ei saanud negatiivseid hääli, saaks mitme kuu jagu nädala artikleid. Kindlasti saaks, aga valitud meil seni midagi pole peale kahe eeskujuliku artikli. Mina enna rohelist tuld ei anna, kui meil on piisav hulk juba valitud artikleid.

Johnson: Indian Covid variant could jeopardise June reopening

Minu arvates saaks juba Siimu kirjutatud artiklitest kahe kuu jagu nädala artikleid rohkem ei sobiks, muidu hakkaks tunduma, et meil siin Vikipeedias ainult geoloogiaga tegeletaksegi.

Mina ei arva, et nädala artikkel peaks olema eeskujulikuks valitud, vaid et ta peaks olema Skaleerimise strateegia RSI-ga artikliks valitud. Mul ei ole Siimu artiklite vastu midagi, ainult et nad peavad selle protseduuri Nadala variant.

Nadala variant

Mis tähendab näiteks "piisava pikkusega". Väga hea kokkuvõtlik lause aga ka seda saab mitut moodi mõista. Sellepärast ongi tarvis hääletust.

Näidisavaldis

Mõni neist korra üle kontrollida ja nädala artikkel oleks valmis. Toon näiteks ühe artikli: Ofort - kui keegi selle üle vaataks, kes sügavtrükitehnikatest Nadala variant teaks ja õigekeelsust kontrollida suudaks, siis oleks see minu arvates nädala artikliks sobilik.

Sea see hea artikli kandidaadiks üles. Tähtis on artikli kvaliteet.

Nadala variant

Hääletuse panemise mõte ongi minu meelest selles, et inimesed vaatavad artikli kambakesi läbi, parandavad, kontrollivad, viimistlevad. Kui kellelgi enam märkusi pole, siis pannakse hääletusele.

Me ei ole niisugust protseduuri veel välja töötanud.