Otsene juurdepaas kaubandusele

Luua tolliasutustele juurdepääs käibemaksu tasumise andmetele. Tee turvaliselt koostööd ning kaitse ettevõtte ja kliendi andmeid. Vaata lisaks:. Käivitada oma talitustes ELi ühisanalüüsivõimekuse algatus, et hõlbustada andmete kogumist tollilt ja muudest allikatest ja et tolliasutused saaksid neid andmeid paremini kasutada, jagada ning omavahel siduda, mh selleks, et võidelda pettuste vastu. Vajadusel kehtestada ühine tollialaste karistuste süsteem.

Keda puudutab? Neid ettevõtjaid, kes seoses kauba impordi või ekspordiga puutuvad kokku tolliga.

Otsene juurdepaas kaubandusele Trading Systems Metrics

Lisaks ka e-kaubanduses osalevaid platvorme. Mis on tegevuskava eesmärk?

Viia EL-i tolliliit järgmisele arengutasemele ning tagada sidusam ja tugevam tolliliit. Millised on olulisemad meetmed, mida komisjon plaanib järgmise viie aasta jooksul võtta? Käivitada oma talitustes ELi ühisanalüüsivõimekuse algatus, et hõlbustada andmete kogumist tollilt ja muudest allikatest ja et tolliasutused saaksid neid andmeid paremini kasutada, jagada ning omavahel siduda, mh selleks, et võidelda pettuste vastu.

Muu hulgas plaanib komisjon luua tolliasutustele juurdepääsu erinevatele andmekogudele, näiteks käibemaksu tasumise andmetele ning kehtestada e-kaubanduse platvormidele aruandekohustus tolli ees.

Kõigepealt analüüsitakse andmeid selleks, et tolliasutused saaksid kindlaks teha suure riskiga kaubavood ning seeläbi teha paremini suunatud ja tõhusamaid kontrolle ning optimeerida ressursside kasutamist. Komisjon ja liikmesriigid hakkavad analüüsima ka posti- kulleri- ja kaubaveoteenust osutavate lennuettevõtjate laadimis- ja saabumiseelseid andmeid.

Otsene juurdepaas kaubandusele Lihtsad valikustrateegiad

Luua tolliasutuste jaoks otsene juurdepääs Eurofisci maksuteabekeskusele võimalus analüüsida, töödelda piiriülest maksupettust käsitlevat sihipärast teavet ning kooskõlastada järelmeetmeid. Luua tolliasutustele juurdepääs käibemaksu tasumise andmetele. Tollil oleks juurdepääs maksete saaja, maksete suuruse ja kuupäevade ning maksja päritoluliikmesriigi kohta.

Jaemüügi teenuse täiustamine turvalise juurdepääsuga klientide andmetele Jaemüügi teenuse täiustamine turvalise juurdepääsuga klientide andmetele SharePoint rakenduses Microsoft Microsoft administraator Rohkem

Vaadata üle e-kaubanduses osalejate, eelkõige platvormide roll ja kohustused ning Mobiilsideseadmete kaasautorlus on lihtne ja turvaline Office Mobile ' i rakendustega.

Teie meeskond saab luua, koguda, värskendada ja hallata faile peaaegu igast seadmest.

Otsene juurdepaas kaubandusele Kaubanduse finantssusteemi muujad

Turvakontroll nt mobiilsideseadmete haldamine tuvastab, jälgib ja kaitseb automaatselt tundliku teabe. Kui seade on kaotsi läinud või varastatud või töötaja lahkub ettevõttest, saab seadet tühjendada ettevõtte andmetest eemal, kaitsta veelgi teie ettevõtte ja klientide andmeid. Tee turvaliselt koostööd ning kaitse ettevõtte ja kliendi andmeid.

Otsene juurdepaas kaubandusele Auto binaarsignaal naitab kaubanduse binaarvoimalusi nr 1 otsus