Praegused kaubandusstrateegiad

Three priorities should be the heart of Europe [1]: Euroopa Kriis on halvanud meie kasvupotentsiaali. G20 suurenenud roll näitab areneva majandusega riikide majandusliku ja poliitilise võimu kasvu. Alles paar aastat tagasi, kui uued liikmesriigid ühinesid liiduga ja teised alustasid teed liikmesuse suunas või tihendasid oma suhteid liiduga, tehti lõpp Euroopa jagunemisele. Liikmesriikidele adresseeritakse riigipõhised soovitused. EL mõjutab üleilmseid poliitikaotsuseid ainult juhul, kui ta tegutseb ühiselt.

Kolmapäeval sai eestlasest ametnikust Signe Ratsost Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor.

Praegused kaubandusstrateegiad

Ametikõrgendusest teatas kolmapäevasel pressikonverentsil Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Ratso töötas seni Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadis direktorina, kus tema juhitud üksus tegeles nii multilateraalset kaubandust kui kahepoolseid vabakaubanduslepinguid puudutava üldise kaubandusstrateegiaga, samuti kaubandusanalüüsi ja erinevaid tööstussektoreid, sealhulgas energeetikat, puudutavate kaubandusküsimustega.

Praegused kaubandusstrateegiad

Aastatel — juhatas Ratso samas peadirektoraadis direktoraati, mille vastutusvaldkonnas olid WTO, OECD, juriidilised kaubandusküsimused, sealhulgas WTO kaubandusvaidlused ning põllumajandus- ja kalanduskaubandusega seotud küsimused. Ratso alustas tööd Euroopa Praegused kaubandusstrateegiad kaubanduse peadirektoraadis Enne Euroopa Komisjoniga liitumist töötas Ratso majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis asekantslerina —vastutades muuhulgas ministeeriumi valitsemisala eurointegratsiooni küsimuste eest ning kuuludes Eesti ELiga liitumisläbirääkimiste delegatsiooni.

Praegused kaubandusstrateegiad

Varem on Euroopa Komisjonis nii kõrgele ametikohale ehk peadirektoraadi asepeadirektoriks tõusnud vaid kaks eestlasest ametnikku - Henrik Hololei ja Maive Rute. Ratsoga samal positsioonil olev Rute nimetati Kõige kõrgemal ametnikupositsioonil Euroopa Liidus on Hololei, kes töötab alates Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval kokku viie uue pedirektori ja viie asepeadirektori määramisest.

Praegused kaubandusstrateegiad

Kümnest kuus uut juhti on naised. Selmayrist saab Euroopa Komisjoni peasekretär Euroopa Komisjoni ametite puhul oli aga kolmapäeval suurimaks uudiseks see, et Junckeri kabinetiülemast Martin Selmayrist saab Euroopa Komisjoni peasekretär ehk sisuliselt EL-i kõige kõrgem ametnik.

Marju Lauristin - - Eesti pereühiskonna tulevik?

Mitteametlikult on Junckeri lähimaks nõuandjaks olevat Selmayri peetud juba varem Brüsseli kõige olulisemaks ametnikuks ning uus ametikoht tähendab seda, et Selmayri karjäär jätkub Komisjonis ka pärast Junckeri ametiaja lõppu. Seni Komisjoni peasekretäriks olnud Alexander Italianer läheb 1.

Praegused kaubandusstrateegiad

Junckeri uueks kabinetiülemaks saab aga Selmayri senine asetäitja Praegused kaubandusstrateegiad Martinez Alberola. Toimetaja: Laur Viirand.

Praegused kaubandusstrateegiad