Reversi mangustrateegia.

Ükskõik, kuhu ta käib, peab ta nurga loovutama valgele. Joonis Musta käik Joonis Musta käik See eelis võib osutuda veel tähtsamaks, kui valge käib nupu viimasesse piirkonda kus on paaritu arv tühje ruute. Must võib käia a1 või h8 vt. Tahvlil on 8 ruutu 8 ruudu kohta, 64 ketast, must ühel küljel ja valge teisel. Joonis Valge käik Joonis Pärast valge käiku d8 Lisaks, tänu isoleeritud mustale nupule b1, on valgel võimalus võtta veel ka teine nurk a1. Sedaviisi peab aga valge mängija kogu aeg oma käigukorra üle andma mustale, kuna tal ei teki võimalust käia.

Mängi Othellot Sissejuhatus Võitja Othellos, nagu juba öeldud, on see Reversi mangustrateegia, kellel on mängu lõpuks kõige rohkem nuppe laual. Uued mängijad aga tihtipeale kipuvad kasutama seda põhimõtet igal käigul, selle asemel, et kujundada see pikaajaliseks taktikaks. Teisisõnu nad üritavad igat käiku teha nii, et nad saaksid maksimaalse arvu nuppe ümber pöörata.

Seda kutsutakse maksimaalsete nuppude strateegiaks maximum disc strategy.

Othello Lesson 5 - Preservation \u0026 Flat Theory

Peale mõningaid mänge kogenud mängijate vastu seda strateegiat kasutades näeb mängija, et see strateegia pole eriti hea strateegia. Maksimaalsete nuppude strateegia Joonisel 11 on toodud näide, kus mustal on ainult 1 nupp laual, ja 4 ruutu on vabad. Kas see tähendab valge võitu? Joonis Musta käik. Must võib käia Reversi mangustrateegia või h8 vt.

Hoiatused Othello lauamäng leiutati Mollett või Lewis Watermani nime all Reversi. Mängu nimetas Goro Hasegawa

Joonis Sedaviisi peab aga valge mängija kogu aeg oma käigukorra üle andma mustale, kuna tal ei teki võimalust käia. Peale 4 käiku must võidab mängu ! Nagu näha, ei pruugi tulla võit, isegi kui mängijal on palju rohkem nuppe kui vastasel ja mängu lõpuni on väga vähe jäänud.

Mängi Othellot Sissejuhatus Võitja Othellos, nagu juba öeldud, on see mängija, kellel on mängu lõpuks kõige rohkem nuppe laual. Uued mängijad aga tihtipeale kipuvad kasutama seda põhimõtet igal käigul, selle asemel, et kujundada see pikaajaliseks taktikaks. Teisisõnu nad üritavad igat käiku teha nii, et nad saaksid maksimaalse arvu nuppe ümber pöörata. Seda kutsutakse maksimaalsete nuppude strateegiaks maximum disc strategy.

Joonisel 11 on valgel küll palju nuppe, aga nad on haavatavad - neid saab vastane ümber pöörata. Seega on tähtis omada nuppe, mida ei saa vastane mingil juhul ümber pöörata, ükskõik kuidas mäng kulgeb. Selliseid nuppe kutsutakse stabiilseteks nuppudeks stable discs.

Kuidas mängida Othello

Tihtipeale on aga väga raske tekitada stabiilseid nuppe enne mängu lõppfaasi; Järgnevalt Reversi mangustrateegia näited stabiilsete nuppude kohta. Stabiilsed nupud — positsiooniline strateegia On võimatu ümber pöörata nuppu, mis asub nurgas, kuna ta ei saa kunagi jääda kahe vastase nupu vahele. Seega nurgas asuv nupp on alati stabiilne nupp. Lisaks nupud, mis paiknevad nurgas asuva nupu kõrval, on samuti stabiilsed.

Joonis Stabiilsed nupud. Näiteks joonisel 12 on laual 26 stabiilset nuppu sõltumatult sellest, kus ja kuidas võiksid teised nupud sel laual asetseda.

  • Одни, популярные среди самых юных, были несложными повествованиями о приключениях и открытиях, другие - исследованиями психологических состояний, иные же - упражнениями в логике и математике, способными доставить изысканные наслаждения изощренным умам.
  • Kaubanduse kahjumi taastamise strateegia
  • Впечатление было пугающе живым и не оставило его до самого конца.
  • Mäng Reversi Internetis
  • Kaubandussusteemide ja meetodite veebisait 5 Edition
  • Los Angeles Trade Technology Student Information System

Tulemuseks on see, et mängu lõpuks on mustal mängijal vähemalt 26 nuppu. Joonisel 13 tekitaks must omale 23 stabiilset nuppu, kui ta käiks ruudule h8 veerud g ja h, read 7 ja 8 ning nupp f6 vt joonis Joonis Peale musta käiku: h8. Must on nüüd seisus kus tal on väga suur võimalus võita see mäng. Nüüd on vaja mängu lõpuks saada veel 10 nuppu ning tal on laual 33 nuppu, mis tagabki võidu. Seega on Othellos nurgad väga suure tähtsusega: nad võimaldavad saada servadesse veelgi rohkem stabiilseid nuppe.

Samas nurgad ei pruugi olla ka alati head seda käsitleme hiljem. Tasub aga meelde jätta, et nurka tasub vastane lasta vaid siis, kui on paremaid käike millega vastata.

Lihtsaim viis vastane mitte nurka lasta on mitte käia nurgaga külgnevale ruudule X ja C-ruudule. Nii kui üks oma nupp asub ühel nendest kolmest ruudust, on vastasel võimalus seda ära kasutada ja nurka pääseda. Joonisel 15 on must käinud X-ruudule b7, arvates, et Reversi mangustrateegia ei saa nurka, kuna diagonaalil pole ühtegi valget nuppu.

Valge võib aga käia d8 vt. Joonis 16mis pöörab ümber ruudul d5 asuva musta nupu ning lubab tal järgmise käigu ajal hõivata nurk a8.

Reversi mangustrateegia pole antud juhul mingit võimalust ruudul d5 asuvat valget nuppu tagasi pöörata. Joonis Valge käik Joonis Pärast valge käiku d8 Lisaks, tänu isoleeritud mustale nupule b1, on valgel võimalus võtta veel ka teine nurk a1. Kui valge käiks c1 joonis 16 ähvardades järgmisel käigul käia a1 peale, siis et seda ära hoida, peaks must käima d1, mistõttu saab ümber pöörata ruudul c1 asuva valge nupu. Tänu ruudul e1 asuvale Reversi mangustrateegia saab aga valge siiski käia ruudule a1.

Seega on must teinud väga halva käigu C-ruudule b1. Näiteks joonisel 13 on mustal alumises paremas piirkonnas hõivatud mõlemad C-ruudud, aga need pole ohtlikud, kuna mustad nupud hõivavad kogu serva.

Kiilud Me oleme juba näinud, et nurgad on tähtsad. Seega on oluline teada, kuidas tuleb servadesse käia. Vaatleme alumist serva järgmises näites vt. Kui must käib c8, siis saab ta järgmise Optsioonide aktsiad on kallid võtta ruudu a8, vaatamata sellele, Reversi mangustrateegia vastane teeb.

Reversi mangustrateegia

C8-l asuvat nuppu ei saa vastane kuidagi tagasi pöörata, kuna ta asub servas ja 2 juba laual oleva valge nupu vahel. Öeldakse, et must nupp on kiilutud. Mis seis on aga idaservas? Kui must käib h6, siis ta nupp pole kiilutud ja vastane saab selle võtta tagasi käies h5 ja vastupidi kui must käib h5, siis vastane võtab selle tagasi käies h6.

Nüüd vaatleme ülemist serva. Kui must käib c1, siis valge saab selle tagasi võtta käies d1, et vältida vastasel nurka minemast.

Mäng Reversi Internetis

Siiski Reversi mangustrateegia seejärel must oma nupu kiilutada e1 peale, ja järgmisel käigul saab ta kindlalt võtta nurga a1. Seega paistab üsna selge, et kui kahe sama värvi nupu vahel on paaritu arv tühje ruute, siis on võimalus vastasel oma nupp sinna vahele kiilutada nagu joonisel 17 alumises ja ülemises servasning kui seal on paaris arv tühje ruute, siis on võimalik kiilutamist ära hoida nagu joonisel 17 ida servas.

Tänu põhimõttele, et tuleks vältida C ja X-ruute, paljud algajad mängijad teevad sellest valesid järeldusi. Nad annavad igale ruudule mingi kindla väärtuse - Teisisõnu: nurgad on alati väga head, servad v.

C-ruudud on ka head, aga mitte nii head, keskmised ruudud on neutraalsed ja X ja C-ruudud on väga halvad. Ja igal käigul nad käivad sinna, mis on eelmainitud järjekorras kõige paremad. Selline strateegia on aga vigane strateegia. Ja nendest põhjustest, miks see nii on, räägime üsna pea.

Regist­reeru

Mobiilsus Nagu juba öeldud, et vältida vastasel nurka saamast, tuleks vältida mängimist ruutudele, mis asuvad vahetult nurga kõrval. Sellegipoolest tekib vahest olukord, kus muud võimalust pole.

Vaatame joonist Valgel on väga vähe võimalikke käike. Kui must käiks e8, siis jääks valgele vaid 2 käiku: b2 ja g2 vt. Joonis Peale musta käiku e8. Nüüd on sunnitud valge käima kas b2 või g2. Lisaks sellele, kuna ülemises Reversi mangustrateegia on järjestikku 6 nuppu, siis saades ühe nurga, saab järgmisel käigul must omale ka teise nurga.

Othello ehk Reversi

Selles punktis võime alustada sellega, et kuidas arendada head strateegiat Othellos. Vastane ei käi Reversi mangustrateegia ja X-ruutudele kui tal on võimalus mujale käia. Seega tuleks vastast sundida sinna käima. Et seda saavutada, tuleks vähendada vastase võimalusi käia erinevatesse kohtadesse, nagu oli joonisel Vastasele oli jäetud olukord, kus ta pidi käima X-ruudule ja mustal oli suur eelis mäng võita.

Joonisel 20 on järgmine näide. Kui must käib g6, siis jääb valgele järele vaid 1 käik b2 vt. Loomulikult, kuna mustal pole siis ühtegi nuppu diagonaalil b2-e5, siis ei saa ta võtta kohe nurka, Reversi mangustrateegia tal pole mingi probleem see must nupp sinna tekitada.

Näiteks kui ta käiks e1, siis pööraks ta ümber valge nupu mis asub ruudul c3 vt. Joonis 21ja seda enam valge tagasi pöörata ei saa ja järgmisel käigul on ruut a1 musta mängija käes. Joonis Mängu seis peale g6-b2-e1.

Joonistel 18 ja 20 on mustal mängijal väga hea mobiilsus, kuna tal on väga palju erinevaid võimalikke häid käike, samal ajal valgel on halb mobiilsus, kuna tal on vähe võimalikke keskpäraseid käike. Üldine reegel on vähendada vastase võimalusi käia, samal ajal enda võimalusi suurendades.

Seda kutsutakse mobiilsus-strateegiaks. Kui selle strateegia eesmärk on Reversi mangustrateegia poolt saavutatud, siis öeldakse, et mängija kontrollib mängu. Kuid peab meeles pidama, et tuleb vastast sundida tegema halba käiku. Sellest ei piisa, kui vastasel on ainult 1 hea käik, tal ei tohi ühtegi head käiku olla.

Piirinupud: Iga käik tehakse alati tühjale ruudule, vastase nupu kõrvale.

Reversi mangustrateegia

See on põhimõte, mis aitab meil valida head käiku. Iga käiguga peab ümber pöörama vähemalt ühe vastase nupu. On selge, et mida rohkem vastase nuppe on tühjade ruutude kõrval, seda rohkem on mängijal käike, seega seda parem on mängija mobiilsus. Vastupidi, kui mängijal on vähe nuppe tühjade ruutude kõrval, siis vastasel on väga vähe võimalikke käike — vastasel on halb mobiilsus.

Uuri ka huvitavaid othello partiisid! Mollett poolt umbes aastal ning saavutas arvestatava populaarsuse Inglismaal 19 sajandi lõpus. Aastal hakkas tuntud saksa mängude tootja Ravensburger seda mängu müüma kui oma esimesi kaubaartikleid. Kaasaegne reeglistik pakuti välja Mitos, Ibarakis, Jaapanis Othello nime all

Nuppu, mis asub tühja ruudu kõrval, kutsutakse piirinupuks. Ülejäänusid kutsutakse sisemisteks nuppudeks. Seega, nagu ennist öeldud, tuleks maksimaalselt vähendada oma piirinuppude arvu. Joonistel 22, 23 ja 24 on kolm üsna sarnast olukorda. Milline seis tekiks, kui must käiks a6 peale kõigis nendes olukordades?

Reversi mangustrateegia

Joonis Kas must tohiks käia a6?? Joonisel 22 käik a6 paistab olevat väga halb. Pärast seda, kui valge vastab g1, on must sunnitud andma nurga valgele kuna mustal on siis ainukesed käigud b1, g2 ja h2. A6 peale mängimine on väga halb, kuna see pöörab ümber suure hulga piirikinuppe 6-ndal real ja muudab selle rea selliseks, kuhu kõrvale must enam käiku teha ei saa.

Joonisel 23 on a6 peale mängimine mõistlikum kui eelmises näites, kuna ainukesed pööratavad piirinupud on b6 ja c6.