Seotud soltumatute mitmekesistamise strateegiatega

Kui projektitoetust antakse kalasadama uuendamiseks kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele, peab kalasadam olema kasutamiseks avatud kõikidele isikutele. Ja madala koordineerimisvajadusega ettevõte järgib kodumaise kapitali turu või ümberkorraldamise strateegiat. Ettevõtted, kes soovivad teha kontsentrilist mitmekesistamist väliselt, otsivad organisatsioone, kes on turu, tehnoloogia ja ressursivajaduste osas sellega tihedalt seotud. Riskikindlustus on kõige olulisem meetod riski taseme vähendamiseks. Joonis 1.

Ettevõtte välja töötatud strateegia peaks olema mitmete strateegiate kogum. Nende strateegiate kooskõlastamiseks ja tihedaks suhtlemiseks on vaja koordineerimist ja tihedat suhtlemist. Ettevõtte arengustrateegia valik peaks olema üheselt mõistetav ja kindel. Ainult selle tingimusega saab ettevõte loota edu saavutamisele oma tegevuses.

Infopäev ettevõtjale: Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

ERA tuli uue ettevõtte arengu strateegia vaja Aleksei Petropolsky, jurvista peadirektor Moskva Ebakindluse ajal jääb see ainult uute perspektiivide otsimiseks. Neid võib leida tingimusel, et ettevõte on valmis ümberkorraldamiseks, koolituseks, ressursikontrolliks tõsise strateegilise planeerimisega. Aja tekib siis, kui peadirektor, kes peaks riskijuhtimissüsteemi uuesti siluma.

Ettevõtte arengustrateegia kättesaadavus on eeltingimus. Strateegiline horisondi kaasaegsetes tingimustes ei ole eelmised kolm kuni seitse aastat, vaid paar kuud. Kuid ikka veel pikaajalise strateegia vajadus säilitatakse ikka veel liikumissuuna seadistamiseks.

Kauplemissusteem paeva jooksul Bagaimana Cara binaarne valik

Samuti tuleb meeles pidada horisondi, vastasel juhul ei toimu otsuste tegemise kriteeriume. Üha enam ei ole ettevõtluse arendamise edu sõltuvus nõudlusest, vaid poliitikast. Ülesanded majanduskasvu perioodil oli stabiilne Seotud soltumatute mitmekesistamise strateegiatega arusaadav, peamised juhtimisfaktorid ettevõtte arendamiseks olid konkurendid ja kliendid, täna on see poliitika ja riik.

Mida teha direktor. On vaja kindlaks teha, kuidas ja kus kavatsevad lähitulevikus liikuda, tuginedes kaugetele strateegilistele perspektiividele. Oluline on mõista - ei ole enam "nagu varem. Organisatsioonide tegevuses on palju ülevaadet, sealhulgas ettevõtte kultuuri, turundusstrateegiat ja teatud tuttavat menetlusi. Milliseid funktsioone saab eraldada ettevõtete arengustrateegias Sõltuvalt tootmise ja kasvumäärade mitmekesistamise astmest saab suurettevõtted jagada kolmeks peamiseks rühmaks: Uhked lõvid.

Selliste ettevõtete jaoks on tüüpiline käitumine uusimate toodete "tähed" vabastamine ilma nende konkurentide analoogideta, õigeaegselt uute toodete turuleviimisega, kinnitades oma nõudlust turundusuuringute tulemuste järele.

Võimas elevandid. Selliste ettevõtete puhul on tüüpiline käitumine kavandatava vahemiku pidevas laiendamisel, esitades testitud tooteid, mis hoiavad nõudlust, ka tooteid, mis on läbinud "tärni" heakskiidu "Piimalehmade" arvule, selliseid ettevõtteid iseloomustavad rikkamate sortiment, võimalusega kasumit igas segmendis.

Selliste ettevõtete probleemid, mis tulenevad sõltumatute katsetega toota kõike, mis ei ole alati majanduslikult asjakohane. Mõnikord on odavam ja usaldusväärsem pöörduda kolmanda osapoole ettevõtte poole teise linna, kuidas toota ja pakkuda ja pakkuda mitmeid riike.

Keskettevõtted võivad samuti ellu jääda ja arendada, kui järgite valitud niši spetsialiseerumist. Keskmise suurusega ettevõtete jaoks muutub nišš spetsialiseerumine eeltingimuseks, mis vastab kõigepealt konkurentide otseste meetmete kaitserollile. Lõppude lõpuks ei ole neil enam veel ühe konkurentsivõimelise vara madalate ettevõtete kujul.

Strateegia valik niši kasvumäära ja kõige keskmise ettevõtte kasvumäärade valik sõltub ise Kaitsestrateegia. Strateegia keskendub ettevõtte praeguse positsiooni säilitamiseks, kuna see ei vaja tegevuste laiendamist ja puudub asjakohane võimalus.

See ettevõtte strateegia ei võeta riski kaotada niši tulemusel vajaduste muutumise tõttu. Otsi strateegia "sissetungija". Sellistes tingimustes seisab ettevõte silmitsi ägeda raha puudumise probleemiga, et säilitada oma positsiooni niši. Tavaliselt algab keskmine ettevõte sellistes tingimustes suure ettevõtte otsingut, et see imenduks - kuid kaitse sõltumatu, autonoomne tootmisüksuse suhtes võrreldes.

Keskmine ettevõte tänu suure organisatsiooni rahaliste vahendite kasutamisele saab võime hoida koha niši. Samal ajal saab ettevõte omanike korrapäraselt muuta, säilitades samal ajal tegevuste eriala.

Juhtimisstrateegia nišis. See strateegia võrreldes eelmise tasemega saab olla ainult kahel juhul: ettevõtte kasv tekib nii kiiresti, et see võib muutuda monopoli organisatsiooniks, kes ei võimalda konkurentidel oma niši. Nishi Outlet strateegia. Tõhus See strateegia kuulub ainult ettevõtte niši kitsale raamistikule. Kohalik algatusrühm teavitab selle muudatuse tegemisest PRIA-t.

Strateegia rakendamise nõuded 1 Kohaliku arengu strateegia rakendamisel täidab kohalik algatusrühm kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõikes 6 nimetatud ülesandeid. Kohalik algatusrühm teatab projektitoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaja ning tegevused, mille elluviimiseks on võimalik projektitoetust taotleda, oma veebilehel ja kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe kaudu vähemalt 20 tööpäeva enne projektitoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaja algust.

Vastuvõtuaeg tuleb ette näha igal kalendrikuul vähemalt kolme tunni ulatuses. Algatusrühma toetuse maksimaalne suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr 1 Kohalikule algatusrühmale, kelle kohaliku arengu strateegia rakendamiseks on aastateks — kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõike 10 alusel määratud toetuste andmiseks ette nähtud vahendeid vähemalt kaks miljonit eurot, antakse algatusrühma toetust aastatel — kuni 15 protsenti kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõike 10 alusel määratud vahenditest.

Algatusrühma toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 1 Algatusrühma toetust võib taotleda kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumi otsusega heaks kiidetud ning kes täidab kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõikes 6 nimetatud ülesandeid. PRIA ei hinda algatusrühma toetuse taotlust.

Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel. Algatusrühma toetuse saaja kohustused 1 Algatusrühma toetuse saaja täidab kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõikes 3 sätestatud nõudeid. Seega viiakse arengustrateegia väljatöötamine läbi kõigil juhtimistasanditel. See suurendab selle efektiivsust ja kogu Seotud soltumatute mitmekesistamise strateegiatega efektiivsust.

Langustavates tööstusharudes tegutsevate ettevõtete puhul muudab palgata kaupmehe bitkoinais soovimatus ettevõtte suurust vähendada mitmekesistamise eriti atraktiivseks. Juhtide kalduvus taotleda kasvu kasumi arvelt on üks agentuuriprobleemi aspekte tegevjuhtidele makstavad suured boonused põhjustavad neil pigem finantsaruannete manipuleerimist kui pikaajalise kasumlikkuse poole püüdlemist.

Tippjuhtide võimet saavutada muid eesmärke peale kasumlikkuse piiravad kaks peamist tegurit. Esiteks peab ettevõte pika aja jooksul teenima investeeritud kapitalilt tulu, mis ületab tekkinud kulud, vastasel juhul ei saa ta varade asendamiseks vajalikku kapitali koguda. Teiseks, kui juhid ohverdavad kasumlikkuse muude eesmärkide nimel, võivad nad kaotada oma töö kas aktsionäride protesti või mõne teise ettevõtte poolt ülevõetud ettevõtte tõttu.

See seletab, miks ettevõtted müüvad oma mitmekesiseid ettevõtteid, kui nende iseseisvust ohustab kontrollimisosaluse omandamise pakkumine või kasumlikkuse langus, mis meelitab potentsiaalseid kiskjaid.

Riski vähendamine. Hajutades mitmekesistamise mõju riskile, on väga kasulik kaaluda mitmekesistamist, mille puhul üksikud ettevõtted kuuluvad ühele ja samale omanikule, kuid kuna nad ei ole üksteisega seotud, jäävad nende individuaalsed rahavood samaks.

Kuigi erinevate ettevõtete rahavood ei ole täielikult korrelatsioonis, on erinevused ühendatud ettevõtete rahavoogude vahel väiksemad kui üksikute ettevõtete vaheliste voogude erinevused. Seega vähendab mitmekesistamine riski. Ettevõtte jaoks, kes kaalub mitmekesistamist, soovitab Michael Porter mitmekesistamise kaudu aktsionäriväärtuse loomise otsustamisel kasutada kolme olulist testi: 1.

Tööstusharu atraktiivsuse test.

Mitmekesistamiseks valitud tööstusharud peavad olema struktuurilt atraktiivsed või saama selliseks. Sisselogimise kulude test. Uue lavastuse korraldamise kulud ei tohiks kogu tulevast kasumit ära kasutada. Heaolu saavutamise test. Kas uus äriüksus peab saavutama konkurentsieelise oma suhetes korporatsiooniga või korporatsioon suhte kaudu äriüksusega.

Mitmekesistamisstrateegia rakendusalad Vaatleme mitmekesistamisstrateegia rakendusalasid. Mitmekesistamise strateegiad on üks levinumaid äriarenduse strateegiaid. Neid strateegiaid rakendatakse siis, kui ettevõte ei saa enam sellel turul antud tootega selles valdkonnas areneda.

Sõnastatud on peamised tegurid, mis määravad mitmekesise kasvustrateegia valiku:? Mitmekesiste kasvustrateegiate tüübid Majandustegevuse mitmekesistamise tüübid võib liigitada kahte suunda: investeerimisportfelli mitmekesistamine ja ärivaldkondade tegevusalade ja tootmise mitmekesistamine. Selles artiklis käsitletakse tegevuste ja tootmise mitmekesistamist. Vikhansky nimetas järgmisi mitmekesise kasvu peamisi strateegiaid: 2 tsentraliseeritud mitmekesistamise strateegia; 3 horisontaalne mitmekesistamise strateegia; konglomeraadi mitmekesistamise strateegia.

Soitina-Kutishcheva Yu. Klassifikatsioon on selgelt näidatud joonisel 1. Joonis 1 - mitmekesistamise tüüpide klassifikatsioon Esile tõstetakse järgmist tüüpi mitmekesistamist selle suunas: Vertikaalne mitmekesistamine.

See näeb ette uute toodete väljatöötamise, mille tootmiseks kasutatakse traditsioonilisi tooteid toorainena või pooltoodetena, või selliste toodete tootmist, mis on tooraine või pooltooted, traditsiooniliste toodete valmistamise komponendid.

Seda tüüpi mitmekesistamist seostatakse tehnoloogiliste ahelate loomisega "toorainete kaevandamine ja töötlemine - vahetoote tootmine - kõrge tarbijaomadustega toote tootmine - müük" nii täies mahus kui ka lühendatud versioonis, millel puuduvad lingid; Horisontaalne mitmekesistamine.

Sel juhul luuakse ettevõtte põhiprofiili raames uus toode olemasolevate või uute tehnoloogiate alusel ning laiendatakse toodete müügikanalit; konglomeraadi mitmekesistamine. Sel juhul toimub ettevõtte kasv selliste toodete tootmise arvelt, mis pole täielikult seotud tema traditsiooniliste toodetega; ristdiversifikatsioon. See avaldub horisontaalse ja vertikaalse mitmekesistamise kombinatsioonis; mitmekesine mitmekesistamine. See avaldub horisontaalse, vertikaalse ja konglomeraatliku mitmekesistamise kombinatsioonis.

Tööstusharude kaupa soovitame esile tõsta järgmist:? Thompson, Jr. Strickland eristab järgmist tüüpi mitmekesistamisstrateegiaid: 1. Tsentreeritud kontsentrilise mitmekesistamise strateegia põhineb olemasolevas äritegevuses sisalduvate uute toodete tootmiseks täiendavate võimaluste otsimisel ja kasutamisel.

See tähendab, et olemasolev tootmine jääb äri keskmesse ja uus tuleneb võimalustest, mis sisalduvad valitsetaval turul, kasutatavas tehnoloogias või muudes ettevõtte tugevustes. Sellisteks Seotud soltumatute mitmekesistamise strateegiatega võivad olla näiteks kasutatava spetsiaalse jaotussüsteemi võimalused; 2. Horisontaalne mitmekesistamisstrateegia, mis keskendub traditsioonilisele tarbijale.

Sel juhul luuakse uus toode, mis nõuab uusi tehnoloogiaid, mis on keskendunud põhitoote tarbijale. Vertikaalne mitmekesistamisstrateegia uute toodete väljatöötamine, traditsiooniliste toodete kasutamine toorainena või pooltoodetena või selliste toodete tootmine, mis on traditsiooniliste toodete valmistamisel toormaterjalid, pooltooted või komponendid. Seda mitmekesistamise tüüpi ei eristata alati. Konglomeraadi või külgmise mitmekesistamise strateegia.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine Vastu võetud

Sel juhul toimub ettevõtte kasv selliste toodete tootmise kaudu, mis ei ole täielikult seotud ettevõtte traditsiooniliste toodetega. Võttes arvesse maailmamajanduse tänapäevast üleilmastumist, peetakse loomulikuks organisatsiooni mitmekesistamist nii ühe riigi piires kui ka väljaspool, mis kajastub mitmekesistamise liikide valimisel riikide kaupa.

Kõigi mitmekesistamise valdkondade ühised eesmärgid on: võime konsolideerida investeerimisressursse; väliskeskkonna ebakindluse ohtude vähendamine; sotsiaalse ja majandusliku stabiilsuse, ellujäämise, kriiside ennetamise, piirkondlike valdkondlike komplekside säilitamise püüdlus; igat tüüpi ressursside täielikumat kasutamist; sünergilise efekti saavutamine turupotentsiaali kasvu tõttu; tehingukulude vähendamine; juhtide isiklikud motiivid; ettevõtluspildi parandamine.

Vertikaalse mitmekesistamise jaoks tüüpilised eesmärgid: tooraineallikate konsolideerimine; soov saada strateegilisi eeliseid müügis või tarnimises, saavutada suhete stabiilsus ja järjepidevus; toodete müümata jätmise ja tooraine tarnimata jätmise riskide vähendamine; käibekapitali vajaduse vähendamine; ainulaadsete tehnoloogiliste komplekside säilitamine.

Horisontaalse mitmekesistamise jaoks tüüpilised eesmärgid: kaitse konkurentsi eest, turuosa suurendamine, toodete väljatöötamise, tootmise ja reklaamimise kulude vähendamine; võime minna üle nõudlikule tootele; täiendavate ressursside kombinatsioon, põhivara ülejäägi kasutamine; tootmissüsteemide koormuse suurendamine; toorainete, materjalide, tehnoloogiate kasutamise alternatiivsed võimalused.

Konglomeraadi mitmekesistamisele iseloomulikud eesmärgid: võime minna üle nõudlusele vastavaks kaubaks; käibekapitali vajaduse vähendamise võimalus, üleminek sisearveldusele; toorainete, materjalide, tehnoloogiate kasutamise alternatiivsed võimalused.

Seega võime pärast ülalnimetatud autorite töö analüüsimist järeldada, et mitmekesistamisstrateegiate klassifikatsioonis on enamik autoreid sarnased.

Kuidas raha varundada Konkurentide kauplemissusteem

Peamiselt on olemas horisontaalsed, vertikaalsed ja konglomeratiivsed mitmekesistamise strateegiad. Mõned autorid lisavad klassifikatsiooni segatud, rist- kontsentrilise eristamise. Samuti kaalutakse mitmekesistamist, sõltuvalt majandusharust ja riigist.

Arvestades mitmekesistamise strateegiat, tehti kindlaks selle teemaga seotud põhimõisted, vaadeldi erinevate autorite klassifikatsioone. Oleme analüüsinud mitmeid nii Venemaa kui ka välismaiste autorite töid turunduse ja strateegilise planeerimise kohta.

Siit võime järeldada, et enamik autoreid on mitmekesistamisstrateegiate klassifikatsioonis sarnased. Peamiselt paistavad silma horisontaalse, vertikaalse ja konglomeraadiga mitmekesistamise strateegiad. Uuringus vaadeldi mitmekesistamisstrateegia rakendusalasid. Oleme tuvastanud, et mitmekesistamise strateegia on üks levinumaid äriarenduse strateegiaid. Selle tulemusel sõnastati peamised tegurid, mis määravad mitmekesise kasvustrateegia valiku.

Selgus, et mitmekesise kasvu peamised strateegiad on tsentraliseeritud mitmekesisuse strateegia, mis põhineb olemasolevas ettevõttes sõlmitavate uute toodete tootmiseks täiendavate võimaluste otsimisel ja kasutamisel; horisontaalse mitmekesistamise strateegia, mis eeldab kasvuvõimaluste otsimist olemasoleval turul tänu uutele toodetele, mis vajavad uutest erinevat tehnoloogiat, kui ka kasutatavast, ning konglomeraadi mitmekesistamise strateegiat, mis seisneb selles, et ettevõte laieneb tänu tehnoloogiliselt sõltumatute uute toodete tootmisele, mida müüakse uutel turgudel.

Seotud soltumatute mitmekesistamise strateegiatega võib kokkuvõtteks märkida, et iga ettevõte valib enda jaoks mugavamat tüüpi strateegia, lähtudes oma eesmärkidest ja sõltuvalt soovitud tulemusest. Mõne jaoks võib see olla ühe ettevõtte strateegia, teiste jaoks on see üks mitmekesistamise strateegiaid.

Peamine on efektiivse tegevuse saavutamine, selle tasuvus ning seatud eesmärkide ja eesmärkide saavutamine. Bibliograafiline nimekirja 1. Arsenova M. Bakirova G. Tõhusa strateegilise personalijuhtimise psühholoogia: õpik. Vikhansky O. Strateegiline juhtimine: õpik.

Ettevõtte välja töötatud strateegia peaks olema mitmete strateegiate kogum. Nende strateegiate kooskõlastamiseks ja tihedaks suhtlemiseks on vaja koordineerimist ja tihedat suhtlemist. Ettevõtte arengustrateegia valik peaks olema üheselt mõistetav ja kindel. Ainult selle tingimusega saab ettevõte loota edu saavutamisele oma tegevuses. ERA tuli uue ettevõtte arengu strateegia vaja Aleksei Petropolsky, jurvista peadirektor Moskva Ebakindluse ajal jääb see ainult uute perspektiivide otsimiseks.

Grant R. Kaasaegne strateegiline analüüs. Daft R. Dimitrieva Z. Praktilise juhi ja ärikoolitaja raamat. Ivanov M. Organisatsioon kui teie tööriist: vene mentaliteet ja ettevõtluspraktika.

Korotkov E. Kotler F. Kotler; trans. Lisichkin V. Strateegiline juhtimine: hariduslik ja metoodiline kompleks. EAOI keskus, Maslova T. Maslova, S. Bozhuk, L. Parakhina V. Strateegiline juhtimine: õpik õpilastele. Parakhina, L. Maksimenko, S. Porter E. Porter; trans. IV ülevenemaaline. Seevastu äriühing, kellel on seotud mitmekesistamisega seotud mitmekesistamisega, kasvab ja kasvab SF-de arvuga ning nende vahelise vajaliku koordineerimise tasemega.

Need suuremad kulud võivad hävitada kaasatud mitmekesistamise ajal suuremat kasumit. Seega sõltub seotud ja sõltumatute mitmekesistamise valik sõltub kasumlikkuse võrdlemisest mitmekesistamis- ja täiendavate kontrollkulude võrdlemisest.

Ettevõte peab keskenduma sellega seotud mitmekesistamisele, kui võtmekunstiettevõtteid saab kasutada mitmesugustes tööstus- ja kaubanduslikes olukordades ning halduskulud ei ületa ressursside jaotamisel vajalikke väärtusi ega kunsti ümberpaigutamist vajalikke väärtusi. Sama loogika kohaselt tuleks ettevõte keskenduda sõltumatule mitmekesistamisele, kui põhiliste SZHS-i kunstide kunst on kõrgelt spetsialiseerunud ja ei ole taotlusi küljel ja halduskulud ei ületa siseturu strateegia rakendamiseks vajalikke väärtusi.

Siiski on võtmehnoloogiale juurdepääsu partneri oht. Mitmekesise ettevõtte jaoks peaks selle strateegia tegema midagi rohkem kui NSH-d. See seisneb meetmetest vallutada positsioone erinevates tööstusharudes ja parandades iga kooli juhtimist ja kõiki nende kompleksi.

Tootmise mitmekesistamise meetodid Mitmekesistamismeetodid on tihedas sõltuvuses ettevõtte ja kontrolliga. Mitmekesistamine nõuab sellist paindlikku lähenemisviisi, et planeerimistegevuse alguses ei tohiks ükski neist välistada.

Iga mitmekesistamise juhtum nõuab asjakohast lähenemisviisi ja analüüsi, kuid samal ajal tuleb kaaluda kõiki võimalikud meetodid. Mitmekesistamisprogrammid võivad sisaldada ühte järgmistest meetoditest. Kõik olemasolev personal, samuti seadmed tuleks kasutada tulevikus rohkem kaupu ja teenuseid.

See meetod on üsna loomulik ettevõtetele, kelle töötajad on teadusuuringute vaimuga immutatud. Suurenenud tulemuslikkus toimub seadmete arvu suurenemise ja organisatsiooni kvaliteedi suurenemise tõttu, mis reeglina toob kaasa Seotud soltumatute mitmekesistamise strateegiatega suurenemise.

Firma tegeleb teatud sfäär Tegevused imenduvad ostmisega kas sularaha või varude või nende kombinatsiooni jaoks. Kesk-ettevõtjate funktsioone kehtivad uue osakonna ja imenduvate ettevõtete juhtimise oskuste ja kogemuste kohta ning hakkavad töötama tervikuna ja äsja moodustatud ettevõttes.

Kombineerides ligikaudu sama suuruse ja liiki tegevusi. Huvi iga ettevõtte vastu, mis avaldub otsese osalemise või teise ettevõtte kontrollina, kuid siiski tegutseb ettevõte jätkuvalt sõltumatu struktuuri.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine

RAHA, juhtimisülesannete, tehniliste oskuste, patentide ja muude ressursside kogu protsess peaks voolama nii, et ettevõte saaks sellest õppida konkreetsed liigid Eelised, näiteks Seotud soltumatute mitmekesistamise strateegiatega tooraine tarnimine ja investeerimistulude, teatavad hüvitised koostööst teiste ettevõtetega.

Mõnel juhul saavad ettevõtted moodustada uue ettevõtte. Operaatori või tarbija toetamine mitmekesistamise või nende tegevuse laiendamisel. Suure, ostja vajadusi sanatoorium-kuurordi kompleksis võib iseloomustada oluliselt lähtestatava mitmekesistamise tegurina. Kõiki ülaltoodud võimalusi ei saa esitada kõik üksikasjad, kuna iga mitmekesistamise olukorda on erinevad aspektid. Mitmekesistamise katted lai spektri Võimalused, mis varieeruvad uue tootmispiirkonna üsna piiratud sissetungist ainult konkreetses riigis "kitsas" mitmekesistamises teiste riikide laialdase sissetungiga "mitmekesistamine".

Esiteks, kui kaalute seda probleemi, tuleks läbi viia selle spektri üsna lihtne analüüs. Mitmekesistamise viisid Tee on esimene: uute segmentide omandamine.

On võimalik piisavalt usaldust, et ennustada, et lähitulevikus muutub Venemaa turu struktuur oluliselt. Pärast jaemüügikettide arendamise põhjustatud kaubanduse ja jaotuse juba esinevaid struktuurimuutusi algavad tööstuse struktuurilised muutused. Tootmisfirmad keelduvad nende peamisteks toiminguteks ja minge allhankele ja see stimuleerib spetsialiseeritud ettevõtete arengut, mis on valmis konkureerima ebatõhusate siseühikutega.

Paljude ettevõtete jaoks avaneb ainulaadne võimalus "laine" püüda ja saada arenevate ja kiiresti kasvavate turgude liider. Teiseks: liited. Vene praktikas on edukad liidud välisfirmadega veel haruldased. Ekspertide sõnul ei saa mitte ainult vene, vaid ka Lääne juhid sageli sõnastada strateegiliselt ja majanduslikult arusaadavat põhjust konkreetse ettevõtte alliansi huvides. Paljudele vene ettevõtted Kõige realistlikum viis mahajäämuse ületamiseks on liituda välispartneritega liitude liitumise ja litsentside ostmisega.

On selge, et Venemaa on endiselt üsna atraktiivne koht välisfirmade seisukohast odavate inim- ja energiaressursside seisukohast ning seal on asju, mis on meile huvitavad, see tähendab, et võib-olla vastastikku kasulikku tööjaotust.

Cboe aktsiate valikute tehing Binaarsete Valikud Austraalia

Tee kolmas: välisturgudel. Mida rohkem spetsialiseerunud firma, seda täpsem on see siseturu piiratud maht. Siis tekib küsimus: mitmekesistada uusi tooteid Venemaal või spetsialiseeruda, treenida ettevõtete laiendamist välisturule?

Tavaliselt valivad Venemaa juhid mitmekesistamise. Juhid näitavad tavaliselt toote puudumist, mis võiks olla konkurentsivõimeline välisturgudel. See kehtib, kuid see on ebatõenäoline, et see järeldub, et väljavaated ei ole üldse.

Pigem on vaja keskenduda sellise toote loomisele järk-järgult liikumisele. Tavaliselt peetakse arengumaade turgu Venemaa ettevõtete peamiseks ekspordituruks. Kuid mitmed ettevõtjad usuvad, et arenenud riikide turud tõesti arenevad. Prognoosi saab teha, et spetsialiseerumise protsess areneb aktiivselt lähiaastatel. Ja praeguses olukorras on nende käsutuses oleva aja hindamine kriitiline ümberkorraldusotsuste vastuvõtmise ja rakendamise jaoks.

Tootmise mitmekesistamise eesmärgid On mitmeid motiive ja eesmärke, mis kõige sagedamini tegutsevad tegevuste ulatuse laiendamiseks. Taustad: Majanduse sektorite ebaühtlane arendamine ebaühtlase majandusarengu seadus ; Kasumi määra langemise seadus traditsioonilises toodangus kasumi määra suundumus vähenemine ; Teadusliku ja tehnoloogilise arengu arendamine. Motiivid: Tehniline ja tehnoloogiline. Soov tootmisrajatiste paremini laadida ja tootmise potentsiaali säilitada.

Alternatiivsed võimalused toorainete, materjalide, tehnoloogiate kasutamiseks. Kapitali ülejääk traditsioonilistes tööstusharudes ja uute kapitalirakenduste valdkondade Seotud soltumatute mitmekesistamise strateegiatega. Turuosa laiendamine, uute turgude vallutamine, sünergilise mõju väljavõtmine. Säästud mastaabisõit. Majanduslikud piiratud ressursid. Turude jaotus suure tootmismahu vahel. Töötajate säästmine. Uute töökohtade loomine.

Rahuldavad muud vajadused. Innovatiivne juhtide poliitika. Kohandamine turutingimustega. Konjunktuuri kõikumiste vastu võitlemine.

Tulevase ettevõtte kindlustus. Monopolivastased õigusaktid. Ühinemisi ja ülevõtmisi. Valitsuse korraldus. Eesmärgid: Kasum; Konkurentsivõime. Kõik need motiivid võivad eksisteerida eraldi, kuid neid saab kombineerida üksteisega - see sõltub iga ettevõtte konkreetsetest asjaoludest, mistõttu tuleks mitmekesistamise vormi valik olla hästi põhjendatud ja hoolikalt planeeritud vastavalt nendele asjaoludele.

Üldiselt on mitmekesistamisvõimalusi kolme tüüpi.

Kas ma peaksin ostma oma ettevotte aktsiaoptsioone Kuidas FX valikuid tootab

Iga firma pakutav toode peaks koosnema funktsionaalsetest osadest, osadest ja põhimaterjalidest, mis hiljem koostavad ühe terviku.