Trading tootlemise susteem

Kaupleja Kalkulaator Kõikidelt nendelt väljadelt on võimalik avada Kaupleja Kalkulaator hoides all nuppu Ctrl ning tehes vasaku-nupuvajutuse. Selleks lihtsalt: vajutage sisestage orderi andmed New order aknas, ja valige Save template ning määrake mallile nimi. Küpsised aitavad: mäletada Teie seadistusi ja eelistusi parandada veebilehe kiirust ja turvalisust lehte isikustada ja infot kiiremini leida plaanida veebilehe parandusi ja arendusi Küpsiste tüübid ja liigitamine Me kasutame nii esimese kui ka kolmanda osapoole küpsiseid, mis samal ajal võivad olla ka seansi või püsiküpsised. Küpsiste kasutamise üldised põhimõtted Favorte veebileht www. Seejärel määrake orderi tüüp, sisenemishind, Stop-Loss, Take-Profit jne.

Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Arvustused

Seega kohalduvad allolevad tingimused teile mh juhul, kui olete meie klient nt olete ostnud meie tooteid või teenuseid või nn potentsiaalne klient nt olete alustanud meiega läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks või olete liitunud meie uudiskirja listiga või olete andnud muul viisil nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks turunduse eesmärgilolete meie koostööpartner või muul viisil meiega lepingulisse suhtesse astunud nt olete sõlminud meiega müügi- või teenuse osutamise lepingu, käsunduslepingu või mõne muu lepingusamuti juhul, kui olete külastanud meie veebilehte või kandideerinud meile tööle.

Töötleme isikuandmeid allolevate tingimuste kohaselt ning kooskõlas kehtiva seadusandlusega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega GDPR. Mh järgime teie põhiõigusi ning lähtume läbipaistvuse ja seaduslikkuse põhimõtetest.

Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted Uudiskirjad ja muu turunduslik teave Võime teie nõusolekul saata teile turunduslikul eesmärgil erinevaid reklaam- ja infotekste, sh regulaarseid uudiskirju, reklaamteavitusi ja teavet kliendiürituste kohta.

Trading tootlemise susteem

Kasutame teie isikuandmeid nimetatud eesmärgil seni, kuni avaldate soovi, et me teile teavet enam ei saadaks. Nimetatud eesmärgil töötleme teie isikuandmetest üldjuhul teie nime ja e-posti aadressi, harvem telefoninumbrit või postiaadressi - sõltuvalt, millised isikuandmed olete meile avaldanud.

Samal õiguslikul alusel ja eesmärgil võime edastada teie isikuandmeid ka oma koostööpartneritele, keda kasutame oma toodete ja teenuste eelkõige kinnisvaraprojektide arendamisel, reklaamimisel ja müümisel sh vastavatele kinnisvaraettevõtetele ja maaklerteenuse osutajatele.

Looside võitjate nimed avaldame turunduslikul eesmärgil ainult teie nõusolekul. Klientide ja potentsiaalsete klientide isikuandmed Klientide ja potentsiaalsete klientidega suhtlemise käigus meile avaldatud isikuandmeid sh nt nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, Trading tootlemise susteem töötleme eelkõige kliendisuhete loomise ja hoidmise eesmärgil.

Automaatse vahendite väljavõtmise süsteemi omadused:

Meil on õigustatud huvi vastata päringutele, tagada klientide rahulolu ja pakkuda enda tooteid ja teenuseid. Lisaks töötleme selliseid andmeid oma lepinguliste kohustuste täitmise ja õiguste kaitsmise eesmärgil. Eeltoodud eesmärkidel võime töödelda teie isikuandmeid mh juhul, kui olete oma isikuandmed meile avaldanud meie veebilehel oleva kontaktivõtmise ankeedi kaudu või suheldes meiega e-kirja teel.

Nt kui Trading tootlemise susteem meilt küsinud teavet konkreetse projekti kohta või hinnapakkumist — et saaksime teile küsitud teavet, pakkumise jms saata ning lepinguliste läbirääkimiste korral sõlmitava lepingu ette valmistada, sõlmida, seda täita kui ka vajadusel oma õigusi kaitsta.

Näiteks broneerimislepingute ja müügilepingute puhul töötleme teie nime, isikukoodi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, arveldusarve numbrit, vajadusel finants- jm teavet, mis on lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks ja ka õiguste kaitsmiseks vajalik. Kuni lepingu sõlmimiseni töötleme vastavat teavet lepingu sõlmimise kliendisuhte loomise ja õiguste kaitsmise eesmärgil, alates lepingu sõlmimisest lepingu täitmise ja õiguste kaitsmise eesmärgil.

AUTOMATED TRADING SYSTEM OÜ () E-Krediidiinfo

Töötleme isikuandmeid seni, kuni see on eeltoodud eesmärkidel vajalik. Samal õiguslikul alusel ja eesmärgil võime edastada teie isikuandmeid ka oma koostööpartneritele, keda kasutame lepingute läbirääkimistel, ettevalmistamisel, sõlmimisel, täitmisel ja õiguste kaitsmisel nt maaklerteenuse osutajatele, notaritele, õigusteenuse osutajatele jt. Koostööpartnerite isikuandmed Töötleme oma koostööpartnerite, nende töötajate ja esindajate isikuandmeid, sh nt lepingupartneri, tema töötaja või esindaja nimi, ametikoht, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev või isikukood jms, mis on vajalikud lepingu täitmise eesmärgil, vajadusel ka õiguste kaitsmiseks.

Samadel eesmärkidel võime edastada isikuandmeid ka oma nendele teistele koostööpartneritele, keda kasutame lepingu täitmisel ja vajadusel õiguste kaitsmisel nt ehitusettevõtjatele, õigusteenuse osutajatele jt.

AUTOMATED TRADING SYSTEM OÜ

Tööle kandideerijate isikuandmed Meile tööle kandideerides töötleme kandidaatide isikuandmeid, mis on vajalikud tööle kandideerimise konkursi läbiviimiseks, ametikohale sobivuse väljaselgitamise eesmärgil ning ka meie poolt väljavalitud kandidaatidega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ning läbirääkimiste pidamiseks. Sellisteks andmeteks võivad mh olla nimi, sünnikuupäev või isikukood, Trading tootlemise susteem, e-posti aadress, telefoninumber, informatsioon töökogemuse kohta töökoht, töötamise periood, ametikoht, vastutusala, saavutused jmsteave hariduse kohta õppeasutus, õppimisperiood, omandatud haridus või kvalifikatsioon jmsteave koolituste, diplomite, sertifikaatide olemasolust või omandamisest, teave keeleoskuse ja -tasemete kohta, teave muude oskuste nt sõidukijuhtimine või muu kompetentsi kohta, samuti muu teave, mille kandidaat esitab elulookirjelduses CV-smotivatsioonikirjas kui see esitatakse või teistes kandideerimisdokumentides.

Samuti teave tööle kandideerija soovitud ametikohast, töötasust, tööle kandideerija soovitajatest ja soovituste sisust, asjakohasel juhul tööle kandideerijaga läbi viidud vestluse sisust ja seal avaldatud andmetest ja mis tahes muudest andmetest, mille tööle kandideerija meile avaldab. Väljavalitud kandidaadi korral ka pooltevahelise lepingu ettevalmistamise ja läbirääkimiste pidamise vajadus. Videovalve kasutamisest annab teile märku sissekäigu juurde paigaldatud teavitussilt.

Nimetatud sildilt nähtuvad ka täpsemad konkreetset videovalvet puudutavad asjaolud. Võime kasutada videovalvet mh nii meie poolt välja üüritavatel kinnistutel sh hoonetel ja aladel kui ka müüdavate kinnisasjade juures õigustatud huvist lähtuvalt.

Trading tootlemise susteem

Eelkõige turvalisuse tõstmise ning vara jm õiguste kaitse eesmärgil. Kui videosalvestist on vaja esitada või edastada õiguskaitseasutustele, on sellise nõude täitmise õiguslikuks aluseks juriidilise kohustuse täitmine.

Trading tootlemise susteem on üldjuhul statsionaarne, digitaalne, helisalvestamisega ja suurendamisvõimalusega. Videosalvestised on järelvaadatavad. Videovalve on ööpäevaringne. Küpsiste kasutamise üldised põhimõtted Favorte veebileht www.

Trading tootlemise susteem

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille saadab veebiserver teie veebilehitsejale ja mis salvestatakse arvuti kõvakettale. Küpsis jätab meelde teie tegevused ja eelistused ning võimaldab teile pakkuda meie veebilehe lehitsemisel parimat kasutajakogemust.

Palun saada meile oma küsimus ning võtame sinuga ühendust

Nimetatud veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised Ajutised ehk seansi küpsised salvestatakse külastaja arvutisse ajutiselt, veebilehe kasutamise ajaks, ning arvuti kustutab need pärast veebilehitseja sulgemist. Need küpsised on vajalikud veebilehe toimivuse ja funktsionaalsuse tagamiseks, samuti kasutatakse neid küpsiseid näiteks Trading tootlemise susteem keelevaliku meeldejätmiseks. Veebilehe toimivuse tagamiseks vajalike sessioonküpsiste kasutamisest ei ole võimalik veebilehe külastajal keelduda.

Trading tootlemise susteem

Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsistest kasutatakse esimese osapoole küpsiseid ja kolmandate osapoolte küpsiseid.

Autori ehk esimese osapoole küpsiseid kasutame selleks, et võrguleht saaks nende abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse.

Privaatsuspoliitika - Hals

Esimese osapoole küpsiseid säilitatakse kuni 24 kuud. Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutame reklaami ja turunduse eesmärgil ning need on loonud erinevad teenusepakkujad, kes aitavad meil oma veebiteenuseid täiustada nt Google, Facebook jt. Nende küpsiste eesmärk on saata turunduslikul eesmärgil veebilehe külastajatele käitumispõhist reklaami. Kolmanda osapoole küpsistest kasutame ka erinevate teenusepakkujate nt Google Analytics jt statistikaküpsiseid selleks, et mõista veebilehe kasutajate käitumist, sh kust kasutajad meie veebilehele jõuavad, millisel alamlehel kõige enam käiakse, palju kasutajaid veebilehel teatud ajaperioodil kokku oli, millisel kellaajal käiakse veebilehel kõige enam jne.

Statistikaküpsiste abil saame mõõta, hinnata ja parandada meie veebilehtede toimivust.

Trading tootlemise susteem

Kolmandate osapoolte küpsiseid säilitatakse tavaliselt pärast kasutaja poolset nõusoleku andmist kasutaja seadmes vahemikus mõni kuu kuni mõni aasta - kuni kolmandast osapoolest teenusepakkuja poolt ette nähtud tähtajani.

Küpsiste abil kogutavaid andmeid kasutame üksnes organisatsiooni siseselt, kolmandatel isikutel puudub võimalus kogutud andmetele juurde pääseda. Küpsiste kasutamise keelamine.

Ava kauplemiskonto

Veebilehe kasutaja saab ise veebilehte külastades otsustada, kas ja millises mahus ta lubab küpsiste kasutamist. Lehe toimimiseks vajalikest küpsistest loobuda võimalik ei ole.

Veebilehe kasutajal on täiendavalt võimalik muuta veebilehitseja seadeid või kustutada küpsised oma veebilehitseja seadetes.

Trading tootlemise susteem