Ulikooli ari inkubaator strateegia,

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga soodustame ka ülikoolidest ja teadusasutustest väljakasvavate spin-off'ide arengut, aitame tõsta juhtimiskvaliteeti: toetame kogenud rahvusvaheliste koolitajate ja edukate ettevõtjate Eestisse toomist, kes omavad nii sektorispetsiifilisi kui ka juhtimisalaseid süvateadmisi. Sihtasutus KredEx — toetab ettevõtete arengut erinevate finantsinstrumentide pakkumise kaudu. Lisaks Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõpetamisele on ta hetkel lõpetamas kultuuriteooria doktorantuuri Tallinna Ülikoolis. Eesti atraktiivsus uutele välisinvestoritele või reinvesteeringutele Põhja-Euroopa kontekstis on marginaalne.

Kui sul on idee, mida tahaksid inkubaatoris edasi arendada, täida lihtne kandideerimisvorm SIIN. Koolitajad Jaan Aps Mõjuhindamise ekspert Jaan Aps veab eest ühiskondliku mõju hindamisele keskendunud ettevõtet Stories For Impact, mille nõustamis- ja uuringuteenuste kliendid on nii avalikust ja erasektorist kui vabaühenduste hulgast. Jaan oli Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja eestvedaja ning korduvalt auhinnatud noorteprogrammi Changemakers Academy käivitaja Majandusteaduse magistrikraadiga Jaan Aps on mõju hindamise teemal ka rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert ja mitmete käsiraamatute kaas autor.

NULA inkubaatoris viib Jaan läbi mõju hindamise koolituse koos selle järgnevate üks-ühele nõustamiskohtumistega. Pirkko Valge Heateo SA tegevjuht Pirkkol on põhjalik kogemustepagas nii vabaühenduste kui erasektori maastikult.

Ta on Heateo Sihtasutuses töötades ja sellele eelnevalt professionaalse vabatahtlikuna nõustanud mitmeid Eesti Ulikooli ari inkubaator strateegia vabaühendusi nende strateegiat, rahastust, mõju hindamist ja kommunikatsiooni puudutavates küsimustes.

NULA inkubaatoris koolitab ja nõustab ta algatusi sekkumise mudeli kujundamise osas.

Me panustame sinna läbi väikeste, kuid oluliste valikute ning tõstame pidevalt nii enda kui teiste teadlikkust.

Ta on nõustanud edukalt erinevaid keerulisi ja vähemkeerulisi kaasuseid meediasuhete alal. Muuhulgas on ta aidanud mitmetel klientidel murda ka rahvusvahelist uudiskünnist nii finants- kui uudismeedias.

Kaspar aitab leida ühiskondlike algatuste sõnumitele sobiva formaadi. Brett Astrid Võmma Katana MRP, Chief Design Officer Brett Astrid Võmma on tootedisainer ja disainijuht, kelle kireks on muuta keerulised juhtumid lihtsateks lahendusteks, mis on samaaegselt nii funktsionaalsed kui esteetilised.

Ta usub, et tänasel ärimaastikul on hästi läbimõeldud disain oluline komponent toote või teenuse edu saavutamisel. Brett on kogenud kasutajakogemuse hindamises ja teenusedisainis ning juhtinud disainiga tegelevaid meeskondi nii müügihaldustarkvara pakkuvas Pipedrive's kui turvalist online identifitseerimist pakkuvas Veriffis, mis on mõlemad ühed Eesti suurimad start-up edulood. Täna on ta osa meeskonnast tootmistarkvara loovas iduettevõttes Katana.

Olles töötanud alustavate ettevõtetega, teab Brett hästi, kuidas läheneda toote või teenuse disainimisele just sellises faasis. Brett koolitab NULA inkubaatoris algatusi teenuse disaini teemadel ning toetab neid lahenduse disainimisel ka järelkohtumisel.

Ulikooli ari inkubaator strateegia Optionshouse Trademonster programm

Laur Läänemets Pactum, Business Development Laur on farmerist, rändurist, autoinsenerist ja finantshuvilisest tooteinimene, kellele on südamelähedased teemad haridus, finantsvõrdsus ja piirideta maailm. Ta on muuhulgas töötanud tootejuhina TransferWiseis ja nõustanud start-upe üle maailma. Laur toetab algatusi kliendikeskse lähenemisega oma teenuse kirjeldamisel ja testimisel.

Suure potentsiaaliga tegevusalad nn kasvuvaldkonnad Suure potentsiaaliga ettevõtete grupid Peatükis käsitleme järgemööda mõlemat spetsialiseerumist, selgitades nende alusloogikat ja ellurakendamist. Kasvualadepõhise poliitikakujundamise eesmärk on kontsentreerida tegevusi suurima kasvupotentsiaaliga valdkondade eelisarendamiseks. Väärtusahelate valikul lähtutakse Eesti majanduse ja teaduse tänasest spetsialiseerumisest ning arengupotentsiaalist ning neid kõige lähemalt mõjutavatest arengutest Euroopas ja maailmas 7.

Kalev Kaarna Superangel arendusjuht Kalev Kaarna juhib Superangeli kiirendiprogrammi Alpine House ning hackatoni Base Camp, mis fokusseerivad alustavatele tehnoloogia start- upide toetamisele, pakkudes neile väärtuslikke koolitusi ning mentorlust. Kalevil on magistrikraad majanduses ning ta on käinud ennast täiendamas mitmete mainekate ülikoolide juures.

Kalev on väga hästi kursis erinevate rahastajate ootustega ning koolitab NULA inkubaatoris algatusi rahastuse kaasamise teemadel. Ta oli NULA üheks finantskoolitajaks ka Mentorid NULA inkubaatori algatusi on nõustanud mitmed võimekad mentorid. Andrus Purde Outfunnel'i tegevjuht Andrus Purde on Outfunneli asutaja, kelle eesmärk on ühendada turundus- ja müügimaailma.

Ta on töötanud Skype'i Londoni kontoris erinevates turundusalastes rollides ning töötanud erinevate Euroopa tehnoloogiaettevõtetega nõustaja või investorina. Ta on aktiivne osaleja Euroopa tehnoloogia- ja turundusmaastikul, esineb regulaarselt idufirmade üritustel Ain Peil Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna Tootajate jagamise voimalused vahendades moju Ain Peil on Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik, kes omab head ülevaadet ja mitmekülgset nõustamiskogemust ka Eesti avalikust sektorist laiemalt.

Ain koolitab Eesti ennetusspetsialiste rahvusvahelise projekti raames ja on mentoriks ja koolitajaks algkoolide õpetajatele VEPA programmis. Ulikooli ari inkubaator strateegia Karolin Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Anna Karolin töötab Sotsiaalministeeriumis tööhõive osakonnas nõunikuna, aidates mõelda tööturu jaoks innovatiivseid lähenemisi. Varasemalt on Anna olnud aktiivne erinevates vabaühendustes, näiteks Eesti Väitlusseltsis projektijuhina, Unitases kommunikatsioonijuhina ja Arengukoostöö Ümarlauas poliitikanõunikuna.

Anna on töötanud ka Heateo Sihtasutuses portfellijuhina, toetades suure mõjuga ühiskondlikke algatusi väga erinevates valdkondades. Tänu oma tööalasele taustale ning politoloogi haridusele on Anna väga hästi kursis nii avaliku sektori vajaduste kui vabaühenduste poolega ja seetõttu väga hea mentor erinevates valdkondades alustavatele, kuid eriti sotsiaalvaldkonnale keskenduvatele algatustele. Oma hilisemas elus kuulub ta läbi investeerimisfirma Aconto mitmete suurettevõtete omanike ja nõukogu liikmete hulka.

Armin on ka üks esimesi Eesti investoreid, kes panustas oma raha sotsiaalsesse ettevõtlusesse, olles üks Uuskasutuskeskuse võlausaldajatest ja kuuludes hiljem Uuskasutuskeskuse nõuandvasse kogusse.

Lisaks eelnevale on Armin kirjutanud mitmeid raamatuid. Armin toob algatustele lähemale ettevõtjate mõtteviisi. Gunnar Toomemets Gunnar Toomemetsal on pikaajaline kogemus Swedbankist meeskondade juhtimisest, müügi- ja teenindusstrateegiate loomisest ja eesmärkide saavutamisest.

  1. Kas aktsia voimalusi maksab ettevotte jaoks
  2. Надо было все начинать сначала.
  3. Kuidas analuusida binaarseid voimalusi

Gunnar on Eesti Mentorite Koja üks loojatest ja vedajatest. Ta on olnud mentoriks nii ettevõtete kui ka vabaühenduste juhtidele. Gunnari sooviks on, et innovaatilised ja ühiskonna arengu jaoks mõeldud lahendused keskenduksid erinevate sektorite koostööle.

Heikki Källu Investeerimisfirma Oaklins partner Heikki Källu on pikaajalise pangaduskogemusega professionaal, kes ehitas üles Hansapanga analüüsiüksuse ja oli hilisemalt üks investeerimispanga LHV ja Gild Bankers partneritest. Heikki on nõustanud mitmeid Eesti suuremaid Ulikooli ari inkubaator strateegia ja ülevõtmistehinguid. Vabasektoris oli Heikki üks esimesi investoreid tänaseks tegevuse lõpetanud Re-Habi keskuse juures aastal Ta on suure äri- ja tootejuhtimise kogemusega, olles ühtlasi olnud ka konsultandiks tehnoloogiavaldkonna start-up'idele.

Sisupartnerid

Vabasektoris on Karla nõustanud kogenud organsatsioone nagu Noored Kooli ja Teeme Ära maailmakoristuse meeskonda, alustavatest organisatsioonidest ka Topsiringi. Katriin Jüriska mentor ja ärinõustaja Katriin oli Uuskasutuskeskuse tegevjuht aastatel Tal on kogemus sotsiaalse ettevõtte pankrotist väljatoomisest ning ehitamisest 10 poe ja üle 1 miljoni eurose käibega sotsiaalseks ettevõtteks. Varasemalt on Katriin tegutsenud toitlustussektoris, olles Hetkel tegutseb ta mentori ja ärinôustajana.

Tema meeskonnas töötab ligi 50 inimest.

Ulikooli ari inkubaator strateegia Valikud Kaubandusstrateegia

Keit omab tugevat kogemust sotsiaalsete ettevõtete juhtimisel, ennetusprogrammidest käivitamisel ja läbiviimisel. Tal on arvestatav kogemus jätkusuutlikku ja mitmekesise rahastusmudeliga organisatsiooni ülesehitamisel, mõju hindamise mudeli disainimisel ja läbiviimisel, avaliku sektori ja erasektori koostöö korraldamisel. Keit on olnud ka varasemalt NULA inkubaatoris osalevatele algatustele mentoriks. Olulise osa tema igapäevatööst moodustab koostöö partneritega era- riigi ja kolmandast sektorist.

Eelnevalt töötas Kristi Ameerika Ühendriikides rahvusvahelist teadmiste vahetust toetavas mittetulundusühingus Institute of International Education. Ulikooli ari inkubaator strateegia alustas seal Hubert H. Humphrey stipendiumiprogrammi praktikandina ning lõpetas asedirektori kohusetäitjana.

Kuidas luua pika elueaga tooteid?

Varasemalt on ta töötanud Regionaalministri büroo juhatajana ning Reformierakonnas, omades seega äärmiselt mitmekülgseid kogemusi ja teadmisi. Kristina Udras Personaliettevõtte Fontes konsultant Kristina on kogenud personalinõustaja, kelle igapäevatööks on klientide nõustamine ja toetamine palgauuringus osalemisel ja rahulolu-uuringute läbiviimisel.

Ulikooli ari inkubaator strateegia Impordi kauplemise toetussusteem

Tema huviks on organisatsiooni tugevuste ja arenguvõimaluste kaardistamine. Kristjan Korjus Co-founder Pactum Kristjan Korjus on lean meetodi valdaja ja rakendaja mitmetes iduettevõtetes. Lisaks metodoloogilistele küsimustele saavad algatused Kristjanilt nõu kõiges tehnilises: suured andmestikud, targad algoritmid, IT-lahendused jms. Margus Rink Coop pank, tegevjuht Margus Rink on tippjuht, kes on töötanud nii Swedbank Eesti jaepangandusjuhina kui ka Eesti Energia juhatuse liikmena, vastutades energiamüügi ja kanalite eest.

Margusel on strateegilise juhtimise kogemus erasektorist. Ta on juhendanud vabaühenduste juhte ning aidanud luua vabaühenduste rahastus- ja partnerlusstrateegiaid.

Priit Mikelsaar Biomarketi juhataja ja asutaja Priit Mikelsaar tegutseb peamiselt ettevõtjana ökokaupade tootmise ja müügi valdkonnas. Varasemalt on Priit töötanud rahvusvahelises konsultatsiooniettevõttes McKinsey konsultandina ja tagasi Eestisse tulles nõustas Heateo Sihtasutuse porfellijuhtimise süsteemi loomist.

Priit on üks Uuskasutuskeskuse asutajatest ning Heateo SA nõukogu liige. Lisaks sellele on Tarmo olnud tegev mitmete kodanikuühiskonna algatuste juures, sealhulgas Re-habja Heateo Sihtasutus. Lisaks Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõpetamisele on ta hetkel lõpetamas kultuuriteooria doktorantuuri Tallinna Ülikoolis.

Tema lugu on tõestuseks sellele, et sihikindlus ja kirg oma tegemiste vastu toovad edu olenemata vanusest. Margo Loor Mõtlemis- kõne- ja väitlusoskuste koolitaja Margo on Eesti kõige kogenum mõtlemis- kõne- ja väitlusoskuste koolitaja.

Kui sul on idee, mida tahaksid inkubaatoris edasi arendada, täida lihtne kandideerimisvorm SIIN. Koolitajad Jaan Aps Mõjuhindamise ekspert Jaan Aps veab eest ühiskondliku mõju hindamisele keskendunud ettevõtet Stories For Impact, mille nõustamis- ja uuringuteenuste kliendid on nii avalikust ja erasektorist kui vabaühenduste hulgast. Jaan oli Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja eestvedaja ning korduvalt auhinnatud noorteprogrammi Changemakers Academy käivitaja Majandusteaduse magistrikraadiga Jaan Aps on mõju hindamise teemal ka rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert ja mitmete käsiraamatute kaas autor.

Alates Margo on nõustanud mitmete välisriikide väitlusprogrammide käivitamist ja arendamist Myanmar, Laos, Kambodža, Nepaal ning töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasemel loengud Ulikooli ari inkubaator strateegia Mai Ülikoolis, Tais, Istanbulis. Koolitusi ja konsultatsioone on ta läbi viinud teiste seas ettevõtete tippjuhtidele, kommunikatsioonitöötajatele, raadiohäältele, ülikoolide juhtidele ja õppejõududele, õpetajatele, riigiasutuste töötajatele ja vabaühendustele ning sotsiaalsetele ettevõtetele.

Kirti ettevõte Be More sai 8 kuuga oma tooted Eestis ligi müügikohta sisse ja 80 müügikohaga alustati juba kahel esimesel müügikuul.

Yasmine Khater Äri- ja turundusstrateeg, psühholoog ja TEDx-i kõneleja Äriturunduse strateeg ja juht, kellel on üle 12 aasta kogemusi. Yasmine aitab juhtidel, strateegidel ja müügimeeskondadel mõelda välja lugu, mis loob elukestvad suhted fännide, investorite ja klientidega. Tema oskused on kooslus psühholoogiast, disainmõtlemisest, turundusest ja analüüsist.