Kompromissid lineaarse juhtimissusteemi kujundamisel

EPS süsteemi juhtimisloogika muutub aga suurenevate nõudmiste ja rohkemate andurite paigaldamisega liiga keeruliseks [2]. Peakorteri üksuste põhiülesanne on abistada otseseid juhte konkreetsete juhtimisfunktsioonide täitmisel. Juhtivtöötajate suurem sõltumatus suurendab nende vastutust tootmise eest.

IP-tegevus Organisatsioonistruktuuride mehhanistlikud ja orgaanilised tüübid. Mehhanistlikud ja organisatsioonilised struktuurid Mehhaaniliste organisatsiooniliste struktuuride peamised omadused hõlmavad järgmist Juhtimissüsteemi mehaanilised korraldajad Juhtimissüsteemi korraldaja - juhtide ja orja sidemete koosseis nende alluvates ja omavahelistes suhetes. Organis-re haldas linkide ja sammude valimist. Mehhanistlik mudel sisaldab sellist tüüpi organisatsioonilisi struktuure nagu lineaarsed, liinitöötajad, funktsionaalsed, jaotatud struktuurid.

Juhtimisseadmete lineaarsel struktuuril on elementide vahel ainult vertikaalne seos ja see on üles ehitatud vastavalt hierarhia põhimõttele. Mis tahes taseme lingi eesotsas on juht, kes rakendab kõiki kontrollifunktsioone ja allub kõrgemale algusele.

Niisiis aparaadis lõid alluvad hierarhilised redelid ja vastutab administraator. Lin-tüüpi ridades realiseerub maksimaalselt iga juhi vastutuspõhimõte. Selline organisatsiooniline juhtimine tagab korralduste ühtsuse ja välistab volituste dubleerimise ning vastuoluliste korralduste kasutamise. Igal alluval on ainult üks start. Lin str-ra on kahte erinevat tüüpi: tasane ja mitmetasandiline.

Lin str-ry on iseloomulik väikestele organismidele.

На долю секунды у Олвина возникло ощущение какого-то разрыва, и от подземного путешествия не осталось и следа. Олвин снова очутился в Диаспаре, в своей собственной, такой знакомой ему комнате, покоясь футах в двух над полом в невидимой колыбели гравитационного поля, оберегающего его от соприкосновения с грубой материей. Он снова стал самим. Это и была реальность,-- и он совершенно точно знал, что произойдет вслед за. Алистра появилась первой.

Seda tüüpi ehituse puudused on seotud asjaoluga, et need nõuavad universaalselt ettevalmistatud juhtimist. Lisaks kulutatakse suurem osa juhtkonna ajast ülesannete lahendamisele. Lehe põhifunktsioon on see, et funktsioonide täitmine konkreetsetes küsimustes määratakse ühe profiili spetsialistile, kes ühendatakse alamstruktuuriks ja otsustab, nad on kohustatud tootma alapunkti.

Eelduste loomine probleemide asjatundlikuks lahendamiseks, pakkudes suurepäraseid võimalusi perspektiivsete lahenduste leidmiseks. Ühe mehe juhtimise põhimõtte mittejärgimine, mis võib põhjustada dubleerimist ja vastuolulisi meeskondi, loob tingimused töö kallutamiseks ja alajao ebaproportsionaalseks koormamiseks.

Puudus: ühes tootmisalajaotises või üheskoos täidetakse käske paljudest teenuste funktsioonidest.

EUR-Lex Access to European Union law

Probleem oli nende meeskondade vastastikusel kokkuleppel, vähendades isikupära tõttu vastutust oma kohustuste täitmise eest. Lin-funktsioon p-p ühendab kahe esimese p-p eelised. Lean kehad teevad otsuseid ja rakendavad juhtimist ning funktsioonide juhid pakuvad lahendusi eriküsimustele. Ühemehekäskluse põhimõte on tugevam, kaotades tingimused vastuolus olevatele korraldustele, seda kõrgem on pädevuse tase konkreetsete probleemide lahendamisel, seda suurem on liini ja funktsionaalse Olulised kaubanduse naitajad vastutus oma töö ja alluvate töö eest.

Lin-staff str-r: funktsionaalsed organid alluvad liinijuhtidele. Nende tellimused antakse tootmise alajaotusele alles pärast seda, kui nad on nendega nõus, et viis on suurem pädevus ja küsimuste kiirem lahendamine. Organisatsioonikontroll võimaldab luua allüksuse - peakorter, mis on allutatud juhtkonnale - spetsiaalsete kompleksfunktsioonide loomise.

Peakontorile pole antud otsuste tegemise õigust. Ta on otsuse projekte ettevalmistava organi nõukogu tegevjuht. Puudus: mida suurem on tootmine ja hargnenud haldusaparaat, seda keerulisem on juhtkonna tööd koordineerida. Samuti pole struktuuris funktsionaalsete teenuste vahel tugevaid sidemeid, mille tagajärjel oleme täheldanud töös halba suhtlemist ja paralleelsust.

Programmeeritav loogikakontroller (PLC) raamat

Ehituse jaotus: ettevõtete jaotus kolme kriteeriumi järgi - toode, tarbija ja piirkond. Allüksus tegutseb omavalitsusettevõttena ja allutab ainult keskuse juhtorganile Kindla divisjonihoone valimine sõltub sellest, milline tegur on ettevõtte jaoks eriti oluline - toode, ost või piirkond.

Selle struktuuri korral on tootmisjuht kohustatud läbi viima tootmise ettevalmistamise, ratsionaalse töökorralduse tooraine, materiaalsete ja energiaressursside optimaalse kasutamisega ning jälgima alluvate tööd. Tootmisosakonnale pandud vastutus.

Arvestades ettevõtete arenguviisi, loob enesehinnangu ja vastutusastme suurendamine head tingimused tippjuhtide koolitamiseks. Ärge välistage dubleerimist alajaotuse töös, erinevate osakondade spetsialistide vahel ei piisa suhtlemisest ega võimalda endise keskuse kontrolli. Orgaanilineorganisatsiooni juhtimisstruktuurid on lihtsamad, laia infovõrguga ja vähem vormistatud. Juhtimine orgaanilistes struktuurides on detsentraliseeritud.

Erinevalt mehaanilisest struktuurist on orgaaniline juhtimise paindlikum ja adaptiivsem vorm. Seda iseloomustab väike juhtimistasandite arv, suurem autonoomia juhtimisotsuste langetamisel madalamatel juhtimistasanditel, partnerid juhtide vahel. Kui on vaja välja töötada suuri projekte, mis nõuavad suuri materiaalset ja inimressurssi, siis nende haldamiseks luuakse sageli spetsiaalsed juhtimisstruktuurid, mida nimetatakse projektistruktuurideks. See näeb ette kogu suurprojekti kogu töö tsentraliseeritud haldamise ja funktsionaalsete üksuste tegevuse taaselustamise.

Tropico mobiilimängude ülevaade [saksa keeles; paljud subtiitrid] iOS-i Androidi rakenduste test

Projekti elluviimiseks moodustatakse koordineerimisrühm. Rühma juhib koordinaator. Koordineerimisrühma määratud spetsialistid jätkavad tööd oma funktsionaalsetes osakondades, kohtudes perioodiliselt teabe vahetamiseks.

Juhtimise mehhanistlikud organisatsioonilised struktuurid mida iseloomustab keerukus, suur osakondade arv, kõrge vormistamisaste, piiratud infovõrgustik ja kogu juhtkonna personali vähene osalemine otsuste tegemisel.

Orgaanilised juhtimisstruktuuridvastupidi, need on lihtsamad, neil on lai infovõrgustik, Lihtsad kaubandusstrateegiad on vähem vormistatud ja nende haldamine on detsentraliseeritud. Mehhanistlikud juhtimisstruktuurid Nende hulka kuuluvad järgmist tüüpi organisatsioonilised juhtimisstruktuurid: lineaarne, liinitöötajad, funktsionaalsed, lineaarfunktsionaalsed, jaotatud toote- tarbijale orienteeritud, piirkondlikud.

Juhtimise lineaarne organisatsiooniline struktuur moodustub kontrollaparaadi ehitamise tulemusena ainult vastastikku alluvatest kehadest hierarhilise redeli kujul.

Iga osakonna Kompromissid lineaarse juhtimissusteemi kujundamisel on juht, kellel on kõik volitused ja kes kontrollib Kompromissid lineaarse juhtimissusteemi kujundamisel alluvaid töötajaid, koondades kõik juhtimisfunktsioonid tema kätte. Juht ise allub otseselt kõrgemale juhile. Juhtimise lineaarses organisatsioonilises struktuuris toimub juhtimissüsteemi jaotamine selle koostisosadeks vastavalt tootmiskriteeriumile, võttes arvesse tootmise kontsentratsiooniastet, tehnoloogilisi omadusi, tootevaliku laiust jne.

Kõrgemal juhtorganil ei ole õigust anda korraldusi ühelegi täitjale, möödudes nende otsesest juhist.

EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Juhtimise lineaarset organisatsioonilist struktuuri kasutavad laiad koostöösidemete puudumisel väikesed ja keskmise suurusega organisatsioonid, kes teostavad lihtsat tootmist.

Sellisel organisatsioonilisel juhtimisstruktuuril on kahte tüüpi joonised 3. Joonis Raha masina vastuvotmine. Tabel 3.

Juhtimise ühtsus ja selgus, kuna töötajal on alati ainult üks otsene juht. Esinejate tegevuse koordineerimine, kuna see põhineb ühe isiku teostataval otsesel kontrollil.

Juhi ja alluva vastastikuste suhete selge süsteem, kuna need ühendused on ainult vertikaalsed. Reageerimise kiirus vastuseks otsestele juhistele. Ressurssidega varustatud kooskõlastatud korralduste ja ülesannete täitmine täitjate poolt.

Kõrged nõuded juhile, kellel peavad olema laialdased mitmekülgsed teadmised ja kogemused kõigis alluvate teostatavates juhtimisfunktsioonides ja tegevusvaldkondades, mis piirab juhi võimet efektiivselt hakkama saada.

Tippjuhtide ülekoormus, tohutu teabe hulk, paberivoog, mitmekordne kontakt alluvatega. Bürokraatia kalduvus mitut osakonda puudutavate probleemide käsitlemisel.

Две пары глаз уставились в тайну ночи. Внезапно Хилвар схватил Олвина за руку. -- Гляди. -- прошептал .

Juhtimisotsuste ettevalmistamise linkide puudumine. Personali lineaarne juhtimisstruktuur hõlmab üksusi, mis on spetsiaalselt loodud otseste juhtide käe all, kellel pole õigust otsuseid langetada ja alluvat üksust juhtida.

Lineaarne, tasane ja kihiline organisatsiooniline struktuur töötab tõhusalt, kuni organisatsioon on väga suur.

Kompromissid lineaarse juhtimissusteemi kujundamisel Kaaliumporporatsiooni voimsuse voimalused

Organisatsiooni kasvades vajab selle juhtkond spetsialiseeritud eksperte. Seega lisab organisatsiooni liinijuhtimise peakorter joonis 3. Peakorteri üksuste põhiülesanne on abistada otseseid juhte konkreetsete juhtimisfunktsioonide täitmisel. Peakorteri osakonnad hõlmavad kontrolliteenistust, koordineerimis- ja analüüsiosakondi, võrgu planeerimisrühma, sotsioloogilisi ja õigusteenuseid.

Kompromissid lineaarse juhtimissusteemi kujundamisel loomine on samm juhtide tööjaotuse suunas. Sageli antakse peakorteri üksustele funktsionaalse juhtimise õigused: näiteks planeerimis- ja majandusosakond, raamatupidamine, turundus, personalijuhtimine.

See on juhtimise osakondadeks jaotamise jaotamise tulemus elementideks osakondadeksmillest igaühel on juhtimises oma kindel ülesanne, see tähendab, et ta täidab kindlat funktsiooni.

Funktsionaalne struktuur on loodud pidevalt korduvate rutiinsete ülesannete täitmiseks, mis ei nõua kiiret otsustamist. Seda kasutatakse massi- või suuremahulise tootmistüübiga organisatsioonide juhtimisel, samuti kuluka tüüpi majandusmehhanismidega.

Spetsiifiliste funktsioonide rakendamise eest vastutavate spetsialistide kõrge kompetents.

Arvutiteaduse instituut - Lõputööderegister

Otsejuhtide vabastamine paljude eriliste probleemide lahendamisest ja nende võimete laiendamine tootmise operatiivseks juhtimiseks. Töös luuakse alus kogenud spetsialistide konsultatsioonide kasutamiseks, väheneb vajadus laia profiiliga spetsialistide järele. Struktuur soodustab ettevõtluse ja eriala spetsialiseerumist. Seega teeb turundaja selles valdkonnas paremat tööd kui tippjuhtkond. Raskused erinevate funktsionaalsete üksuste vaheliste pidevate suhete säilitamisel - "funktsionaalne lühinägelikkus".

Pikk otsustusprotseduur.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Funktsionaalsete üksuste vastastikuse mõistmise ja tegevuse ühtsuse puudumine. Esinejate vastutuse vähendamine töö eest, kuna iga esineja saab juhiseid mitmelt juhilt.

Kompromissid lineaarse juhtimissusteemi kujundamisel 10 Valikud strateegia

Töötajate juhiste ja korralduste dubleerimine ja vastuolulisus, kuna iga funktsionaalne juht ja spetsialiseeritud üksus seadsid oma küsimused esikohale. Tippjuhtide koolituse keerukus keskastmejuhtide kitsa spetsialiseerumise tõttu.

Programmeeritav loogikakontroller (PLC) raamat - Uudised

Juhtimise lineaar-funktsionaalne organisatsiooniline struktuur on lineaarsete ja funktsionaalsete organisatsioonistruktuuride kombinatsioon. Seda kasutatakse praktikas laialdaselt ja see on tüüpiline enamiku kodumaiste ettevõtete jaoks. Vajadus lineaar-funktsionaalsete struktuuride kombinatsiooni järele on tingitud kahest asjaolust: Vajadus arvestada ettevõtte tootmisstruktuuriga, st tootmise tehnoloogiliste omadustega lineaarsete ühikute olemasolu ; Vajadus suurendada juhtimistöö tootlikkust tänu spetsialiseerumisele ja juhtimissüsteemi infosuutlikkusele funktsionaalsete üksuste olemasolu.

Juhtimise lineaar-funktsionaalne organisatsiooniline struktuur näeb ette sellise Kompromissid lineaarse juhtimissusteemi kujundamisel tööjaotuse, kus lineaarsed juhtimisüksused kutsutakse juhtima, ja funktsionaalsed - nõustama, aitama otsejuhtidel konkreetsete küsimuste väljatöötamisel ja asjakohaste otsuste, programmide ettevalmistamisel, plaanid.

Funktsionaalsete üksuste turundus, rahandus, teadus- ja arendustegevus, personal juhid mõjutavad tootmisüksusi ametlikult, kehtestades tulemuslikkuse standardid juhised, määrused, ajakavad jne.

Reeglina pole neil õigust iseseisvalt korraldusi anda. Funktsionaalsete üksuste roll sõltub majandustegevuse ulatusest ja organisatsiooni kui terviku juhtimisstruktuurist. Funktsionaalsed jaotused viivad läbi kogu tootmise tehnilise ettevalmistuse, töötavad välja lahendused tootmisprotsessi juhtimisega seotud küsimustele.

Juhtimise lineaar-funktsionaalse organisatsioonilise struktuuri eelised ja puudused on toodud tabelis 3.

Otsejuhtide vabastamine paljude finantsarvutuste, materiaalse ja tehnilise toe jne planeerimise küsimuste lahendamisest. Juhtide funktsionaalne spetsialiseerumine Kuidas maarata aktsiate valikud arenenud rohkem kui liinitöötajate struktuuris.

Ehitades hierarhilisel redelil linke "juht - alluv", on iga töötaja allutatud ainult ühele juhile, see tähendab, et ametlikult järgitakse ühemehe juhtimise põhimõtet.

Geneetilise algoritmi abil andurite riketega elektrilise roolivõimendisüsteemi rikketolerantsi kontrolleri optimaalne disain Abstraktne See artikkel keskendub tõrketaluvuse kontrolli FTC probleemile elektrilise roolivõimendi EPS süsteemis, mis on allutatud stohhastiliste andurite riketele, ning geneetilise algoritmi GA põhjal pakutakse välja uus tõrketaluvuse kontroller. Esmalt luuakse sensori tõrgetega EPS-süsteemi matemaatiline mudel ja oleku tagasiside juhtimise seadus lahendatakse, kasutades suletud ahela juhtimissüsteemi stabiliseerimiseks lineaarse kvadraatregulaatori tehnikaid. Seejärel valitakse optimeerimise eesmärgi funktsiooniks EPS-süsteemi dünaamilise reageerimise vead nii anduri tõrgetega kui ka ilma.

Iga lüli on huvitatud oma kitsa 1099 Aktsiaoptsioonivorm saavutamisest, mitte organisatsiooni üldeesmärgist - "funktsionaalne lühinägelikkus".

Tihedate suhete ja interaktsiooni puudumine horisontaalsel tasandil tootmise ja funktsionaalsete osakondade vahel - probleem funktsionaalsete teenuste horisontaalse koordineerimise mehhanismi puudumisest, mille tagajärjel vertikaalse interaktsiooni süsteem on üle arenenud. Kogunemine asutuse tipptasemel, et lahendada koos strateegiliste ülesannetega paljusid operatiivülesandeid vertikaalsete linkide "juht - alluv" tagajärjel.

Jagatud organisatsioonilised juhtimisstruktuurid tekkisid seoses organisatsioonide suuruse järsu suurenemisega, nende tegevuse mitmekesistamise, tehnoloogiliste protsesside komplitseerumisega. Selliste organisatsioonide juhtimisel pole võtmeisikuteks mitte funktsionaalsete üksuste juhid, vaid juhid, kes juhivad tootmisüksusi.

Kompromissid lineaarse juhtimissusteemi kujundamisel Binaarne voimalus too Londonis

Jaotustruktuuride tüübid toode, kliendile orienteeritud, piirkondlikud on toodud joonisel 3.