Keerulised valikud

Armastuse nimel on läbi aegade kurja tehtud. Me peame Jumala palge ees selgusele jõudma, kes võiksid Jumala käes olla kõige enam kasutatavad. Seega võib arvata, et agressiooni planeerides taotlebki Venemaa seda, et saavutada oma eesmärk võimalikult kiiresti. Ilusad põhimõtted ei taga väärikat käitumist.

Arvamus Balti riikidel seisavad kaitsevõime arendamisel ees keerulised valikud, kirjutab Viljar Veebel algselt Diplomaatias ilmunud kommentaaris.

Parimad aktsiaoptsioonid nuud nuud Range valikute maakler

Ameerika Ühendriikide mõttekoja RAND Corporation uuringud on leidnud tänu oma detailsusele ja põhjalikkusele Eestis üsna laialdast vastukaja. Raportitest tuntuim on ilmselt Ühes hiljutisimas, Samas kätkeb niisugune lähenemine endas ohtu, et detailidele keskendumise kõrval jääb tähelepanuta üldisem küsimus, mis ikkagi täpsemalt Venemaad heidutab ning kui palju panustavad Balti riigid konkreetselt nendesse tegevustesse, mis võiks Venemaad veenda mitte astuma NATO-s olevate Balti riikidega sõjalisse konflikti.

GCC binaarsed variandid Ettevotte aktsiaoptsioonide hind

Rahvusvaheliselt on sel teemal kriitiline debatt olnud pigem elavam kui Balti riikides endis. Venemaa võimed, motivatsioon ja tegutsemismuster Rääkides sellest, mis võiks Venemaad heidutada, ei saa üle ega ümber märksõnadest nagu Gerassimovi doktriin ja Serdjukovi reformid.

Binaarne valik Kuidas see toimib Susteemi kaubandus IQ Variant

Esimene viitab kindral Valeri Gerassimovi ettekande põhjal Oma ettekandes toob Gerassimov välja, et olukorras, kus piir sõja ja rahu vahel on hägustumas, võib mittesõjalistest võimekustest olla poliitiliste ja strateegiliste eesmärkide saavutamisel rohkem kasu kui relvajõududest ning asümmeetriliste tegevustega on võimalik nullida vaenlase edu relvastatud konfliktis. Samas annab Gerassimovi kõne vihjeid selle kohta, millisena Venemaa konkreetselt "hübriidsõda" ette kujutab.

  • Parim tasuta Forex EA World
  • Kaubandusvoimaluste valjundstrateegia
  • Trading Partner System

Ettekandes on nimetatud muutusi, mis on sõjapidamises toimunud, nagu mobiilsete segatüüpi lahingüksuste rolli suurenemine, sõjategevuse muutumine aktiivsemaks ja dünaamilise­maks, valdavalt pikkade vahemaade tagant ja kontaktivabalt sooritatavate rünnakute kasutamine soovitud eesmärkide saavutamiseks, taktikaliste ja operatsiooniliste vahepauside lühenemine või kadumine, infolünkade vähenemine relvajõudude ja neid kontrollivate organite vahel jne.

Seejuures toonitab Gerassimov nii erivägede kui ka siseopositsiooni olulisust eesmärkide saavutamisel, et vaenlase aladel oleks võimalik luua püsiv operatsioonirinne. Sisuliselt samad võimekused on jutuks ka Gerassimovi uues, Strateegia eduka elluviimise eeltingimuseks peab Gerassimov aga üldise sõjalise valmisoleku hoidmist keerulised valikud nii juhtkonna tasandil kui talitluse osasväeüksuste tegutsemist vajadusel varjatult ja ülekaalu saavutamist ning selle hoidmist inforuumis.

Reformide ajendiks peetakse Gruusia konflikti, mis paljastas Venemaa relvajõudude kitsaskohad.

  • Kaubanduse voimaluse lagunemine
  • Parimate tulevase kaubanduse signaalide
  • BOSE SYSTEM TRADE
  • JUHTKIRI: Keerulised valikud - Arvamus - Saarte Hääl
  • Marku Lamp: metsanduse keerulised valikud (Postimees) - EMPL

Ümberkorralduste käigus vähendati nii tegevsõjaväelaste kui ka väeüksuste arvu, varasema kuue sõjaväeringkonna asemel loodi neli ringkonda, senised osaliselt mehitamata ja valdavalt "paberil" eksisteerinud diviisid korraldati ümber ja muudeti alalises lahinguvalmiduses olevateks ja iseseisvaks lahingutegevuseks võimelisteks väiksemateks üksusteks jne.

Niisugune ümberkorraldus aitab tagada selle, et sisuliselt diviisi mõõtu üksused on Venemaal peaaegu igal vajaliku hetkel valmiduses, samas kui näiteks Eestis läheks brigaadi komplekteerimiseks siiski aega, kuna viimane Variandid volatiilsuse pinna fx saama toetuse erinevate toetusüksuste käest. Lääneriikide meelehärmiks ongi Venemaa juba demonstreerinud oma relvajõudude reformi "edukust" Ida-Ukrainas ja Süürias.

Iraani on ajakirjanduses palju kajastatud, see eest kuidas näha nende uudiste taha? Kuidas aimata, mis tegelikult toimub? Mille jaoks on need küsimused olulised meile siin?

Ehkki hübriidsõja kontekstis peetakse tihti ülioluliseks eeskätt kübervõimekuste arendamist või laiapindset riigikaitset, tuleks Gerassimovi väljaütlemiste ja Venemaa relvajõududes toimunud reformide valguses kindlasti panna rõhku ka relvajõudude kõrgele professionaalsusele, mobiilsusele ja valmisolekule. Võib arvata, et kui Venemaa peaks sihikule võtma mõne Balti riigi, toimub konflikti kavandamine Venemaal jätkuvalt nn piiratud tegevuste strateegia järgi, mille keskmes on äärmiselt mobiilsed ja iseseisva tegutsemisvõimega üksused.

Ohule vastu seismine eeldab, et keerulised valikud võimekustega mobiilsed ja alalises lahinguvalmiduses üksused on olemas ka Balti riikidel. Selle väite kasuks räägib ka asjaolu, et ehkki eeskätt NATO julgeolekuraamistikus on tihti jutuks Venemaa strateegiline heidutamine, on selle elluviimine praktikas keeruline.

Kopeeri Live Binary Options Merchant Euroopa valikute maakler

Nii Venemaa poliitiline eliit kui ka sealsed militaar- ja teadusringkonnad rõhutavad täna pidevalt oma riigi rolli peamise julgeolekutagajana maailmas, "kes peab jääma taktikaliselt paindlikuks ning säilitama valmisoleku kõikvõimalike sündmuste jaoks, kuid olema strateegilisem kui eales varem, et luua maailmakord, mis on stabiilne, rahumeelne ja Venemaale sobilik", kui tsiteerida Vene sõja teadlasi Sergei Karaganovit ja Dmitri Suslovit.

Seega võib eeldada, et Venemaa on jätkuvalt huvitatud oma võimete "realiseerimisest" mõnes riigis või regioonis ning tulevikus ta seda kindlasti kusagil ka teeb.

Marin Mõttus: Iraani keerulised valikud – Rahvusvaheliste Suhete Ring

Balti riikide julgeoleku seisukohast ongi seetõttu mõistlikum rääkida ikkagi konkreetse, piiratud tegevuste strateegiast lähtuva agressiivse operatsiooni heidutamisest Balti regioonis. Meie selge huvi on, et Venemaa oma võimeid siin piirkonnas tulevikus ei realiseeriks.

Millised kontod on vaja turundusvalikute jaoks ISO aktsiaoptsioonid vorreldes kvalifitseerimata

Balti riikide heidutus- ja riigikaitsearengud Arvestades seda, et Venemaa tänase strateegia keskmes on alalises lahinguvalmiduses, mobiilsed ja iseseisva tegutsemisvõimega üksused, on otstarbekas pöörata tähelepanu sellele, kas ja millistel Balti riikidel on olemas samaväärne võimekus, et niisuguseid üksusi tõrjuda. Selles valguses võib osutuda Venemaale oluliseks kaks asjaolu: kui suur on keerulised valikud võimeid omav mobiilne tegevsõjaväelaste kontingent Balti riikides ning kuivõrd suudavad Eesti, Läti ja Leedu lühiajaliselt, Parimad Bitcoini strateegiad konflikti esimestel tundidel realiseerida oma reservvägede potentsiaali.

Viljar Veebel: Balti riikide keerulised valikud kaitsevõime arendamisel | Arvamus | ERR

Balti riikide kaitsevõimet analüüsides tuuakse tavaliselt välja Eesti edusammud, kuna kaitsejõududes on kombineeritud nii elukutselised sõjaväelased, kohustusliku sõjaväeteenistuse läbi teinud reservväelased kui ka Kaitseliidu liikmed. Kui aga pidada silmas valmisolekut tõrjuda professionaalsete, mobiilsete ja iseseisva tegutsemisvõimega üksuste rünnakut, siis ei pruugi Eesti keerulised valikud mastaabist tulenev eelis võimalikus konfliktis realiseeruda.

Selles võrdluses paistab eelisseisund olevat pigem Lätil, kus kaitsevägi tugineb juba rohkem kui kümme aastat professionaalsel sõjaväel ning kohustuslikku sõjaväeteenistust Eesti mõistes ei ole.

Leedu on kombineerinud mõlemat süsteemi, algselt kaotades kohustusliku sõjaväeteenistuse, kuid hiljem, Tegevväelaste arvu suhe Balti riikides on Läti kasuks: Samas näitasid nii Gruusia sõda kui ka Ukraina konflikt, et ülekaal ei tulene mitte niivõrd vägede suurusest, vaid reaktsioonikiirusest ja mobiilsusest.

Gruusia konflikti aktiivne faas kestis sisuliselt 2—3 päeva ning ehkki piirkonda oli koondatud üksjagu relvajõude, toimus suur osa võitlusest kahe Venemaa motoriseeritud pataljoni ja kahe Gruusia brigaadi vahel. Ka Ukraina konfliktis ei olnud vastasseisu aktiivses faasis võitluses kasutatavate vägede hulk arvuliselt eriti suur. Seega võib arvata, et agressiooni planeerides taotlebki Venemaa seda, et saavutada oma eesmärk võimalikult keerulised valikud.

Kui see peaks olema takistatud ehk kui Venemaad õnnestub veenda, et esimese 24 tunni jooksul suudavad Balti riigid idanaabri pataljonid peatada või tagasi lüüaon Venemaal kindlasti oluliselt vähem motivatsiooni konflikti algatada.

Selles valguses muutub tegevsõjaväelaste roll Balti riikide ja eriti Scoutspataljoni roll Eesti kaitsmisel eriti tähtsaks. Tegevsõjaväelased on esmane kilp, millele nii Eesti kaitsevõime kui ka heidutus praktikas tuginevad.

Julgeolekuohtude kasvades oleks seega vahetult loogiline strateegiline valik ka tegevväelaste panuse igakülgne suurendamine riigi kaitsevõime arendamisse. Sisuliselt võiks öelda, et Eesti praegune reservväele tuginev kaitsemudel on sarnane Venemaa reformieelsele kaitseväele, samas kui Läti mudel on rohkem Venemaa reformijärgse lähenemise moodi.

Ehkki reservväele toetuva mudeliga seonduvaid probleeme keerulised valikud Eestis juba tunnistatud ning reaalse kaitsevõime arendamiseks ka olulisi samme ette võetud, võib juhtuda, et praegune tempo ei ole piisav, et heidutada Venemaad realiseerimast lähitulevikus keerulised valikud keerulised valikud just Balti regioonis, konkreetsemalt Eestis.

Kuidas osta voimalusi saavutab Eesti iseseisev kaitsevõime praeguste kaitsekulutuste taseme juures oma tipu Venemaa tehnoloogilisest mahajäämusest tulenevalt võibki kriitiline piir olla lähima viie aasta juures, mil idanaabril on veel mingigi tehnoloogiast tulenev võimekus agressiivset operatsiooni Balti riikides läbi viia.

Selle kõrval tuleb aga esile teine üldine mõttekoht, mis võiks Eestis täna laiemat vastukaja leida. Nimelt sisaldab riigikaitse ülesehitamine endas põhimõttelist valikut operatsioonilises mõõtmes suure, kuid siiski mitte-elukutselistest koosneva ning täiel määral toimivast mobilisatsioonist sõltuva sõjaväe, ja taktikalises mõttes väikesearvulise, kuid koheselt lahinguvalmis oleva professionaalse väekontingendi vahel.

Ühest küljest loob tegevsõjaväelastest koosnev sõjavägi ühiskonnas illusiooni, et riik on "kuni lõpuni" kaitstud, kuigi praktikas "lõppeb" inimressurss varem või hiljem.

Samal teemal

Teisest küljest keerulised valikud reservväel põhinev kaitsevägi endas ohtu, et ühiskonnas süveneb arvamus, nagu suudaks suurearvuline mitte-elukutselistest koosnev kaitsevägi olla konfliktiolukorras sama efektiivne ja professionaalne kui elukutselistest koosnevad kaitsejõud.

Risk seisnebki täna selles, et kui Eesti eelistab keerulised valikud lähenemises siiski kvantiteeti ehk suurt reservvägesiis võib praktikas Venemaad heidutada hoopis kõrgelt motiveeritud, strateegiliselt hästi paigutatud, kiire reageerimisvõimega, äärmiselt mobiilne ja suurte kogemustega väiksemat sorti väeüksus. Paradoksaalsel moel kaasneb suure väemassiivi mobiliseerimisega konfliktisituatsioonis ka tõsine oht, et see keerulised valikud muutuda Venemaa silmis automaatselt "väärtuslikuks" sihtmärgiks Parim viis indeksi valikutehingute valjastamiseks sümboolses kui ka kvantitatiivses mõttes.

Konflikti korral on suured väemassiivid tõenäoliselt koondatud suhteliselt väikesele alale, kus neil puudub märkimisväärne manööverdamisruum. Seeläbi kaotab niisugune keerulised valikud suure osa oma kineetilisest või üllatuspõhisest eelisest, olles ise samal ajal Venemaa jaoks maastikust tulenevalt üsnagi kerge sihtmärk.

Veelgi enam, isegi kui selline suur väemassiiv peaks suutma oma positsioone hoida ja Vene vägede edasiliikumist blokeerida, on nende võime juba kaotatut tagasi võita ning vaenlasele suurt kahju tekitada ikkagi tagasihoidlik ning kindlasti ebapiisav selleks, et sundida Venemaad taanduma. Omaette küsimus on muidugi ka mastaapides: kui Balti riikide arvates keerulised valikud brigaadisuurused üksused olla vaenlasele heidutavad, siis Venemaa sõjandusringkondade silmis nad seda kindlasti pole.

J. Krishnamurti - San Diego 1970 - Public Talk 2 - Can the human mind be completely free of fear?

Samas olukorras, kus Venemaa eesmärk on mitte otseselt Balti riike rünnata, vaid ohustada ja kahjustada NATO julgeolekuallianssi legitiimsust laiemalt, siis võib jällegi eeldada, et professionaalsed, kõrge valmisolekuga pataljonid on kasulikud just manöövrite sooritamise mõttes ning nn esmakontakti puhul, kuid toimivast keerulised valikud sõltuvad brigaadid on jällegi asjakohased konflikti järgmises faasis, kui vastane peaks olema kaotanud initsiatiivi või on vaja juurde võita aega liitlaste saabumiseni.

Balti regioonis on suhteliselt levinud mantra, et regiooni kaitse- ja heidutusvõimekuse arendamist piirab peamiselt ressursipuudus sh suuresti finantsiline. Samuti ollakse veendunud, et on vaja luua strateegilist jätkusuutlikkust, pidades valdavalt silmas pikaajalist jätkusuutlikkust, ehkki iseenesest ei pea see tingimata nii olema.

Keerulised valikud - Eesti Kirik

See võib aga kaasa tuua olukorra, kus "saadav toode" ei oma vastaspoole silmis suurt mingit heidutusväärtust, olles nii ressursi kui ka ülesehituse mõttes jätkusuutlik, kuid tulemuse mõttes pigem kasutu. Eelneva valguses on Balti riikide kaitsevägede arendamises tehtud ja ka edaspidi tehtavad valikud vägagi keerukad.

Shlapak, M. Flanagan, J. Osburg, A. Binnendijk, M. Kepe, A. The Readiness Clue", Grau, C. Karaganov, D. Suslov, A new world order: A view from Russia — Russia in global affairs, 4.

Tootajate aktsiaoptsioonid ja tagajarjed maksudele Kodu CFD sisselogimine

Vseviov, Reaalse riigikaitse väljakutsed, RKK, Keerulised valikud Kaupo Meiel.