Voimalus simulaator

Kui teile meeldib võistlus, pole paremat kalapüügimängu, kuhu sisse hüpata! Vaid tulekustuti kasutamise reaalseid harjutusi tehes saab loota, et see ka ohuolukorras meelde tuleb ja turvaliselt õnnestub. Simuleerimine annab hea võimaluse kontrollida protsesside toimimist ning leida muutmist vajavaid kitsaskohti. Play 1v1 PvP fishing games and fight for the title of fishing champion!

Show full item record Abstract Äriprotesesside haldamise üheks väga oluliseks osaks on protsesside simuleerimine.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Tõlgi kirjeldus tagasi inglise Ameerika Ühendriigid keelde Tõlgi High time to go fishing! Join millions of anglers worldwide and start catching fish species in Fishing Clash - a thrilling fishing simulator game!

Simuleerimine annab hea võimaluse kontrollida protsesside toimimist ning leida muutmist vajavaid Voimalus simulaator. Käesolevas magistritöös vaatleme olemasolevaid protsesside simuleerimise keskkondi, mida peetakse hetkel selle Voimalus simulaator tippudeks näiteks TIBCO, IBM WebSphere jtning uurime nendes esinevaid probleeme seoses funktsionaalsuse ja laiendatavuse puudumisega.

Voimalus simulaator

Praktiliselt kõikidel uuritud vahenditel oli probleeme keerukama ülesehitusega protsesside simuleerimisel ning puudub võimalus töövahendit äridomeeni spetsiifikast lähtuvalt vajadusel muuta või täiendada.

Magistritöö põhiosa on jagatud kaheks. Esimeses osas toome välja protsessielementide teisendused defacto standard modelleerimisnotatsioonist BPMN, madalama taseme modelleerimiselementideks CPN keeles.

Voimalus simulaator

Teisenduse kasulikkus seisneb selles, et CPN keeles olev protsess on simuleeritav vahendiga CPN Tools, ning konverteerimist on võimalik kohendada vastavalt vajadustele. Näiteks on võimalus lisada ärispetsiifilisi simulatsiooniandmeid või kasutada mittestandardseid tööde jaotamise mustreid.

Voimalus simulaator

Magistritöö teises osas töötame välja täiesti uue protsesside konverteerimise arhitektuuri, mis on kättesaadav avatud lähtekoodina, ning on kergesti laiendatav.

Siinkohal tähendab laiendatavus seda, et välja töötatud arhitektuuri on võimalik kasutada erinevatest modelleerimiskeeltest protsesside konverteerimiseks CPN keelde.

Edasiste töödena näeme me võimalust laiendada olemasolevat prototüüpi toetamaks Toorainete muuk BPMN elemente ning keerulisi simulatsiooniandmeid.

Prototüüpi on võimalik ka edasi arendada simuleerimise veebiteenuseks, mida saaksid edukalt kasutada erinevad modelleerimiskeskkonnad simulatsioonide läbiviimiseks.

Voimalus simulaator

Existing business process simulation tools suffer from two limitations: i they allow one to simulate processes that are designed only in the same tool; and ii the simulation engine is built-in and it is not extensible. The aim of this thesis is to move towards overcoming these two limitations.

Show full item record Abstract Äriprotesesside haldamise üheks väga oluliseks osaks on protsesside simuleerimine. Simuleerimine annab hea võimaluse kontrollida protsesside toimimist ning leida muutmist vajavaid kitsaskohti. Käesolevas magistritöös vaatleme olemasolevaid protsesside simuleerimise keskkondi, mida peetakse hetkel selle valdkonna tippudeks näiteks TIBCO, IBM WebSphere jtning uurime nendes esinevaid probleeme seoses funktsionaalsuse ja laiendatavuse puudumisega. Praktiliselt kõikidel uuritud vahenditel oli probleeme keerukama ülesehitusega protsesside simuleerimisel ning puudub võimalus töövahendit äridomeeni spetsiifikast lähtuvalt vajadusel muuta või täiendada.

The contribution of the thesis is twofold. This means that the mappings have to be able to handle simulation data and can generate simulation output into log files. Secondly we provide a new process model converter architecture that is open and extensible and it is responsible for generating a ready to simulate CPN models.

Voimalus simulaator